logo
wvhj2023
© Wocozon
© Wocozon
5 december 2023

Afbouw salderingsregeling: ‘Nieuw kabinet kan extra geld uittrekken voor zonnepanelen op huurwoningen’

‘Huurders moeten kunnen meedoen.’ Met die woorden benadrukt minister Jetten in antwoord op vragen van de Eerste Kamer dat zonnepanelen na afbouw van de salderingsregeling rendabel moeten blijven voor huurwoningen.

Minister Jetten kondigde eind april bij de presentatie van zijn aanvullende Klimaatpakket een nieuwe subsidie aan om de uitrol van zonnepanelen op huurwoningen te stimuleren. Aan het uittrekken van de 100 miljoen euro voor woningcorporaties verbindt de minister wel een harde eis: de salderingsregeling moet afgebouwd.

Efficiënt en gericht
‘Met deze subsidie worden de netto-investeringskosten voor zonnepanelen lager en kunnen verhuurders met een lagere vergoeding van de huurder toe’, benadrukt Jetten nog maar eens in zijn antwoorden op de vragen van de Eerste Kamer. ‘Daardoor wordt de instemming door huurders makkelijker en kan ook dit deel van de Nederlandse daken aantrekkelijker worden voor de opwek van duurzame elektriciteit.’

De minister stelt de 100 miljoen euro efficiënt en gericht in te willen zetten, zodat zoveel mogelijk huurders hiervan profiteren. ‘Het is aan een nieuw kabinet om te wegen of er in aanvulling hierop nog meer geld nodig is, maar ik heb er vertrouwen in dat deze middelen een belangrijke aanjager kunnen vormen om een tempo-versnelling te realiseren bij de verdere verduurzaming van de huursector.’

Daarmee lijkt de minister zijn opvolger ruimte te bieden voor de oproep van woningcorporatiekoepel Aedes die in oktober stelde dat er geen 100 maar 385 miljoen euro nodig is om zonnepanelen op huurwoningen te stimuleren.

Tweede vragenronde Eerste Kamer

De Tweede Kamer stemde half februari in met het wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling regelt, maar de Eerste Kamer heeft extra uitleg van minister Jetten gevraagd.

De senatoren stuurden de minister eind maart tientallen kritische vragen toe over het wetsvoorstel om de salderingsregeling voor zonnepanelen vanaf het kalenderjaar 2025 stapsgewijs af te bouwen. Die werden afgelopen juni beantwoord, waarna een tweede vragenronde volgde. Die vragen heeft de minister voor Klimaat en Energie nu beantwoord.

Uitwerking
Minister Jetten stelt de optimale inzet van de 100 miljoen euro in samenwerking met minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en woningcorporatiekoepel Aedes uit te werken.

‘Ook zal ik het recent gepubliceerde onderzoek van Fakton gebruiken. Dit onderzoek biedt inzicht in de bandbreedte van de financiële haalbaarheid van zonnepanelen in de huursector. Gedurende de looptijd van het onderzoek is meerdere keren contact geweest met Aedes. Op basis van dit contact is een additioneel scenario toegevoegd aan het onderzoek en is er gekeken naar de btw die afgedragen dient te worden over de servicekosten.’

Minister Jetten zal de Eerste en Tweede Kamer over de vervolgstappen van het uitwerken van de subsidie informeren.

Instemmingsrecht
Minister De Jonge werkt daarnaast aan een wetsvoorstel dat het instemmingsrecht van huurders aanpast. Hierover heeft inmiddels overleg plaatsgevonden met koepelorganisaties van huurders en verhuurders; te weten de Woonbond, Aedes, IVBN en Vastgoed Belang.

‘De uitkomsten van dat overleg zijn meegenomen bij de verdere voorbereiding’, duidt Jetten. ‘De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar om het wetsvoorstel in de eerste helft van 2024 in internetconsultatie te brengen.’

Gewone meerderheid
In de Verenigingen van Eigenaars (VvE)-versnellingsagenda verduurzaming is aangekondigd dat de VvE-besluitvormingsregels voor verduurzamingsmaatregelen worden aangepast door het quorum – aanwezigheidsvereiste – af te schaffen en een gewone meerderheid – van 50 procent + 1 – te hanteren voor verduurzamingsmaatregelen.

Jetten besluit: ‘Andere mogelijke oplossingen worden nader onderzocht, zoals het invoeren van een integraal verduurzamingsplan voor alle VvE’s. Op grond van het wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s kan een appartementseigenaar volstaan met een notificatie (kennisgeving) aan het VvE-bestuur bij het plaatsen van een oplaadpunt, wanneer wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Momenteel wordt onderzocht of de notificatieregeling voor oplaadpunten kan worden verbreed naar meerdere verduurzamingsmaatregelen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten