logo
wvhj2023
© Martijn Beekman
© Martijn Beekman
26 juni 2023

Minister herhaalt: ‘Zonnepanelen ook bij afbouw salderingsregeling aantrekkelijk’

Minister Jetten stelt in antwoord op vragen van de leden van de Eerste Kamer dat zonnepanelen ook na de afbouw van de salderingsregeling rendabel blijven: ‘Een investering in zonnepanelen blijft zeer interessant.’

De minister voor Klimaat en Energie benadrukt in zijn langverwachte antwoorden op vragen van de Eerste Kamerleden dat uit onderzoek van TNO uit 2022 naar voren komt dat de terugverdientijden in de periode tot en met 2030 – ook bij het afbouwen van het salderen – naar verwachting niet boven de 7 jaar uitkomen.

Overstimulering
‘Ik zie de salderingsregeling als overstimulering omdat door deze regeling de terugverdientijd op 5 jaar ligt, terwijl mensen bereid zijn om te investeren bij een terugverdientijd van maximaal 9 jaar’, is Jetten stellig, die daarbij verwijst naar eerder onderzoek van PwC. ‘Ook met de afbouw van de salderingsregeling blijft de terugverdientijd onder deze drempelwaarde. Dit staat los van de overbelasting van het elektriciteitsnet. Overigens introduceert de afbouw van de salderingsregeling ook de prikkel om het aandeel eigen verbruik achter de meter ten opzichte van het totale verbruik te verhogen, wat de markt voor opslag en flexibiliteitsdiensten ten goede komt en het net ontlast.’

Duidelijke communicatie
De minister voor Klimaat en Energie stelt dat duidelijke communicatie cruciaal is om de belangstelling voor zonnepanelen te behouden.

‘Daarom geef ik Milieu Centraal als onafhankelijke organisatie subsidie om informatie te verschaffen aan consumenten. Milieu Centraal geeft op de website uitgebreide informatie over de huidige salderingsregeling en over wat de afbouw van de salderingsregeling betekent voor investeringen in zonnepanelen.’

Meerdere offertes
‘Voor mensen die de aanschaf overwegen, is het advies vanuit Milieu Centraal om meerdere offertes aan te vragen en op zoek te gaan naar het meest gunstige aanbod’, vervolgt Jetten. ‘Er is op dit moment veel spreiding in de prijzen die aangeboden worden, dus in de huidige markt loont het om op zoek te gaan naar de beste deal.’

Vragen Eerste Kamer

De Tweede Kamer stemde half februari in met het wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling regelt, maar de Eerste Kamer heeft extra uitleg van minister Jetten gevraagd.

De senatoren stuurden de minister eind maart tientallen kritische vragen toe over het wetsvoorstel om de salderingsregeling voor zonnepanelen vanaf het kalenderjaar 2025 stapsgewijs af te bouwen. Jetten heeft die vragen nu beantwoord, maar wel ruim 2 maanden later dan de Eerste Kamer gevraagd had. De hoop die de minister uitsprak om voor de zomer groen licht te krijgen voor de afbouw van het salderen, lijkt daardoor ijdele hoop.

Eigen verbruik verhogen
Niet alleen de aanschafprijs, maar ook het aandeel eigen verbruik achter de meter ten opzichte van het totale verbruik – dus de hoeveelheid opgewekte zonne-energie die consumenten direct zelf gebruiken – heeft in de toekomst volgens Jetten steeds meer invloed op de businesscase van zonnepanelen. ‘Door de afbouw van de salderingsregeling gaat het steeds meer lonen dit aandeel te verhogen, bijvoorbeeld door het aanzetten van apparaten zoals de (af)wasmachine als de zon schijnt. Hiermee wordt immers de volledige elektriciteitsprijs per kilowattuur, inclusief belastingen, uitgespaard, terwijl een kilowattuur die aan het net geleverd wordt door de afbouw van de salderingsregeling geleidelijk, naarmate de afbouw vordert, steeds minder oplevert.’

TNO heeft berekend dat een verhoging van het aandeel eigen verbruik met 10 procent leidt tot ruim een half jaar kortere terugverdientijd, benadrukt Jetten. ‘De afbouw van de salderingsregeling introduceert prikkels om het aandeel eigen verbruik achter de meter ten opzichte van het totale verbruik te verhogen, wat de markt voor opslag en flexibiliteitsdiensten ten goede komt en leidt ook tot enige ontlasting van het elektriciteitsnet.’

Positieve prikkel
De minister verwacht dan ook dat de afbouw van het salderen een positieve prikkel geeft aan het meer energiebewust leven van huishoudens. Tijdens de evaluatiemomenten in 2025 en 2028 zal er ook specifiek gekeken worden naar het effect van de afbouw op het aandeel eigen verbruik.

‘Zolang de terugverdientijd voor een investering in zonnepanelen voor particuliere huishoudens laag blijft en zolang de businesscase voor een investering in zonnepanelen voor verhuurders en woningcorporaties uit kan, is er geen reden om aan te nemen dat de afbouw van de salderingsregeling een negatief effect zal hebben op de groei van zonnepaneleninstallaties op daken’, besluit Jetten.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten