logo
wvhj2023
© Digikhmer | Dreamstime.com
© Digikhmer | Dreamstime.com
5 december 2023

Behoud salderingsregeling zonnepanelen kost overheid 2,8 miljard euro

Minister Jetten heeft de Eerste Kamer geïnformeerd dat als die besluit de salderingsregeling voor zonnepanelen niet af te bouwen, de rijksoverheid hierdoor 2,8 miljard euro aan belasting misloopt.

Voor de beantwoording van een reeks vragen van de senatoren heeft de minister voor Klimaat en Energie overleg gevoerd met het ministerie van Financiën om een actueel inzicht te krijgen in de kosten van de salderingsregeling.

Energiebelasting
‘Over de elektriciteit die kleinverbruikers salderen, betalen zij geen energiebelasting en btw’, benadrukt minister Jetten het feit dat de overheid te maken heeft met een derving van belastinginkomsten als het salderen voor zonnepaneeleigenaren langer in stand wordt gehouden.

Door het bestaan van de salderingsregeling betalen consumenten namelijk geen energiebelasting en btw over álle door de energieleverancier geleverde elektriciteit, maar over hun netto-elektriciteitsverbruik. Jetten: ‘Als die consument bijvoorbeeld 1.200 kilowattuur elektriciteit afneemt en 1.000 kilowattuur (terug)levert aan het net, betaalt hij energiebelasting over 200 kilowattuur. Ook het leveringstarief (commerciële prijs) en de btw is de consument alleen verschuldigd over die 200 kilowattuur.’

Tweede vragenronde Eerste Kamer

De Tweede Kamer stemde half februari in met het wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling regelt, maar de Eerste Kamer heeft extra uitleg van minister Jetten gevraagd.

De senatoren stuurden de minister eind maart tientallen kritische vragen toe over het wetsvoorstel om de salderingsregeling voor zonnepanelen vanaf het kalenderjaar 2025 stapsgewijs af te bouwen. Die werden afgelopen juni beantwoord, waarna een tweede vragenronde volgde. Die vragen heeft de minister voor Klimaat en Energie nu beantwoord.

Met de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling komt steeds minder van de ingevoede elektriciteit in aanmerking voor saldering en steeds meer in aanmerking voor de terugleververgoeding. Over het deel dat niet langer in aanmerking komt voor saldering betaalt de consument het leveringstarief en dus voortaan óók energiebelasting en btw. Bij een salderingspercentage van 64 procent in 2025 zou in het bovenstaande voorbeeld van Jetten 640 kilowattuur voor saldering in aanmerking komen en is energiebelasting en btw verschuldigd over de overige 560 kilowattuur.

Raming
‘De verandering leidt tot minder derving aan de inkomstenkant’, duidt Jetten. ‘Enerzijds komt dat door een hogere opbrengst van de energiebelasting. Er moet over een groter deel van het elektriciteitsverbruik energiebelasting worden betaald. Anderzijds leidt de verandering tot hogere btw-inkomsten.’

Van de budgettaire opbrengst van het afbouwen van de salderingsregeling is een raming gemaakt bij indiening van het wetsvoorstel door de minister. Vervolgens is bij uitstel van de afbouw van de salderingsregeling een extra raming gemaakt voor de kosten van uitstel. Deze ramingen zijn geactualiseerd en weergegeven in onderstaande tabel.

Derving (miljoen euro)

Energiebelasting

Btw

Totaal

2025

220

25

245

2026

231

28

259

2027

291

37

328

2028

321

42

362

2029

371

50

421

2030

428

55

484

2031

637

80

717

Totaal

2.499

317

2.816

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten