logo
wvhj2023
© Martijn Beekdam
© Martijn Beekdam
26 april 2023

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen harde eis voor nieuwe subsidie huurwoningen

Minister Jetten introduceert een nieuwe subsidie om de uitrol van zonnepanelen op huurwoningen te stimuleren. Hij wil 100 miljoen euro uittrekken, maar heeft wel een harde eis: de salderingsregeling moet afgebouwd.

De minister voor Klimaat en Energie heeft 120 extra klimaatmaatregelen aangekondigd om te zorgen dat Nederland de klimaatdoelstelling haalt van 55 tot 60 procent minder CO2-uitstoot in 2030. De gepresenteerde maatregelen moeten zorgen voor 22 megaton extra CO2-reductie.

Aardgasvrij
De uitrol van zonnepanelen bij huurwoningen is onderdeel van het subdoel om in 2050 alle gebouwen uitstoot- en aardgasvrij te laten zijn. Minister Jetten: ‘Nederland heeft jarenlang achter de klimaatdoelen aan gehobbeld. Nu is het tijd om de grote sprong te maken. Tegelijkertijd moeten alle Nederlanders de transitie mee kunnen maken. Juist ook de mensen voor wie dat nu nog minder geldt. Klimaatbeleid moet werken voor iedereen. Daarom gaan we met subsidie stimuleren dat er meer zonnepanelen op huurwoningen komen te liggen en gaan we met voorrang aan de slag met de verduurzaming van de meest tochtige huizen in de meest kwetsbare wijken.’

Tijdelijke subsidie
In de plannen van minister Jetten is te lezen dat de subsidie een tijdelijke maatregel is voor woningcorporaties én particuliere verhuurders in het gereguleerde segment. In totaal komt er 100 miljoen euro subsidie beschikbaar, waarvan 50 miljoen euro afkomstig van het ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 50 miljoen euro uit het Klimaatfonds.

Met de subsidie worden de netto-investeringskosten voor zonnepanelen volgens Jetten lager en kunnen verhuurders met een lagere vergoeding toe van de huurder. De verwachting is dat daardoor de instemming van huurders voor de plaatsing van zonnepanelen gemakkelijker verkregen wordt. De opgewekte stroom moet bovendien naar de huurder gaan.

Salderen
Harde voorwaarde die minister Jetten voor de invoering van de nieuwe subsidie stelt, is dat de salderingsregeling wordt afgebouwd. Of dat gebeurt is nog allerminst zeker, omdat de politieke besluitvorming over de afbouw nog in volle gang is. De Tweede Kamer stemde half februari in met het wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling regelt, maar de Eerste Kamer heeft extra uitleg van minister Jetten gevraagd.

De Eerste Kamerleden hebben de minister eind vorige maand tientallen kritische vragen toegestuurd over het wetsvoorstel om de salderingsregeling voor zonnepanelen vanaf het kalenderjaar 2025 stapsgewijs af te bouwen. Jetten moet die vragen nog beantwoorden, ondanks het verzoek van de Eerste Kamer om de vragen uiterlijk 7 april te beantwoorden.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten