logo
wvhj2023
© Digikhmer | Dreamstime.com
© Digikhmer | Dreamstime.com
8 februari 2023

Tweede Kamer keurt afbouw salderingsregeling zonnepanelen goed

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen. De Eerste Kamer moet nu beslissen of de afbouw daadwerkelijk start op 1 januari 2025.

Door de steun van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie was het niet de vraag óf er in de Tweede Kamer een meerderheid zou zijn voor het wetsvoorstel van minister Jetten om het salderen af te bouwen, maar met hoeveel stemmen die meerderheid behaald zou worden.

89 stemmen voor
De regeringspartijen hebben in de Tweede Kamer gezamenlijk 77 van de 150 zetels in handen. Tijdens de stemming over het wetsvoorstel werd duidelijk dat ook Forum voor Democratie (5 zetels) de SGP (3 zetels), Volt (2 zetels), Fractie Gündogan (1 zetel) en Fractie Den Haan (1 zetel) voorstander zijn van de afbouw van de salderingsregeling. PVV (17 zetels), PvdA (9 zetels), SP (9 zetels), GroenLinks (8 zetels), PvdD (6 zetels), DENK (3 zetels), Groep Van Haga (3 zetels), JA21 (3 zetels), Omtzigt (1 zetel), BBB (1 zetel) en BIJ1 (1 zetel) stemden tegen. Hierdoor is het wetsvoorstel van minister Jetten door de Tweede Kamer met 89 stemmen vóór en 61 stemmen tégen aangenomen.

3 partijen waar na het debat over het wetsvoorstel sowieso van werd verwacht dat ze tegen het wetsvoorstel zouden stemmen, waren GroenLinks, de Partij van de Arbeid (PvdA) en de PVV. Alle drie deze partijen – in de Tweede Kamer goed voor respectievelijk 8, 9 en 17 zetels – hebben daadwerkelijk tegen het plan van minister Jetten gestemd. En dat is een domper. Want ondanks het feit dat minister Jetten en de regeringspartijen hier al rekening mee hadden gehouden, zijn juist GroenLinks en de PvdA de partijen waarmee het kabinet een meerderheid in de Eerste Kamer hoopt te behalen. Lukt dat niet, dan kan Jettens wetsvoorstel niet geïmplementeerd worden en is daarmee ook de afbouw van het salderen – voorlopig – van de baan.

Holland Solar: ‘Duidelijkheid cruciaal’
Nold Jaeger – manager Beleid bij Holland Solar – is blij dat er een meerderheid in de Tweede Kamer is, maar wil tegelijkertijd niet te vroeg juichen. ‘Er moet op korte termijn immers nog altijd een meerderheid gevonden worden in de Eerste Kamer. Met de Provinciale Statenverkiezingen in het vooruitzicht – en daarmee ook de verkiezing van een nieuwe Eerste Kamer – zal vooral de timing van de behandeling van het wetsvoorstel bepalend zijn.’

De Provinciale Statenverkiezingen vinden plaats op woensdag 15 maart 2023. De gekozen leden van de Provinciale Staten kiezen vervolgens samen met de leden van de kiescolleges de Eerste Kamer. Dat gebeurt dinsdag 30 mei 2023. Op dinsdag 13 juni 2023 zal de nieuwe Eerste Kamer voor de eerste keer vergaderen. Een week daarvoor – op dinsdag 6 juni 2023 – is de laatste vergaderdag van de huidige Eerste Kamer. ‘Het is niet ondenkbaar dat de Eerste Kamer nog in zijn huidige samenstelling over de afbouw van het salderen gaat beslissen’, duidt Jaeger. ‘Dat is echter nog onbekend en ook of dat voor óf na de Provinciale Statenverkiezingen zal zijn.’

Jaeger hoopt dat minister Jetten en zijn ambtenaren alles op alles gaan zetten om de oppositiepartijen aan boord te krijgen. ‘De oppositie heeft tijdens het debat heel duidelijk aangegeven wat er nodig is willen zij zich achter het wetsvoorstel scharen’, stelt Jaeger. ‘Daarbij gaat het onder meer om het stimuleren van de uitrol van zonnepanelen bij woningcorporaties. Wat de uitkomst ook zal zijn, voor de zonne-energiesector is het van cruciaal belang dat snel duidelijkheid verschaft wordt over wat onder aan de streep gaat gebeuren. Mocht het wetsvoorstel voor het afbouw van het salderen niet door de Eerste Kamer komen, dan moet er een helder statement van minister Jetten komen wat er dan wel met de salderingsregeling gaat gebeuren. Dat is voor zowel de klanten als installateurs van zonnepanelen pure noodzaak om de uitrol van zonne-energie niet te vertragen.’

Bekijk hier in de Solar Magazine Productzoeker welke thuisbatterijen er te koop zijn in de Benelux.

De behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer

Nadat een wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen, gaat het naar de Eerste Kamer. Zodra de Eerste Kamer ingestemd heeft met een wetsvoorstel, wordt deze in de praktijk daadwerkelijk van kracht.

Formeel beschouwd kan de Eerste Kamer wetsvoorstellen alleen verwerpen of aannemen. In de praktijk heeft ze echter nog meer mogelijkheden en zal vooral het debat in de Eerste Kamer – waarbij minister Jetten aanwezig zal zijn om zijn wetsvoorstel te verdedigen – van belang zijn.

Repareren
Niet alleen kunnen uitspraken van bewindslieden in die debatten over een wetsvoorstel een rol spelen in toekomstige rechtszaken – omdat het debat in de Eerste Kamer deel uitmaakt van de wetsuitleg – kunnen de Eerste Kamerleden bewindslieden toezeggingen ontlokken over de toepassing van de wet. De Eerste Kamer kan verder geen amendementen indienen – waarmee het wetsvoorstel gewijzigd wordt – maar wel moties indienen.

Als de Eerste Kamer dreigt een wetsvoorstel te verwerpen, zal een minister bovendien geneigd zijn de Eerste Kamer tegemoet te komen. Een bewindspersoon neemt soms zelf het initiatief het wetsvoorstel te repareren door een wijzigingsvoorstel in te dienen. Daarnaast komt het ook wel eens voor dat de Eerste Kamer zoveel kritiek op een wetsvoorstel heeft, dat de regering het niet meer op stemming laat aankomen en het voorstel intrekt.

Te doorlopen stappen
Formeel zal het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers in de Eerste Kamer de volgende stappen doorlopen.

Stap 1: schriftelijke voorbereiding
Nadat een wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen, gaat het naar de Eerste Kamer. De behandeling ervan wordt, net als in de Tweede Kamer, eerst schriftelijk voorbereid door een Kamercommissie die ook de te volgen procedure bespreekt. De commissie bepaalt daarmee of het wetsvoorstel direct op de agenda kan worden gezet van de plenaire vergadering of dat er eerst nog een voorbereidend onderzoek moet plaatsvinden. In dat laatste geval geven de leden van de commissie namens hun fractie schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel en stellen ze vragen aan de regering. Die reageert daar weer op in een nota of memorie van antwoord. Soms worden er meerdere van zulke schriftelijke rondes gehouden, maar in de regel wordt 1 ronde voldoende geacht.

Stap 2: plenair debat in Eerste Kamer
Als de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende heeft voorbereid, kan het op de agenda gezet worden van de plenaire vergadering. Als er in de plenaire vergadering niet over het wetsvoorstel gesproken hoeft te worden, wordt het voorstel direct op de agenda gezet en als hamerstuk afgedaan. Dat laatste is in het geval van de salderingsregeling echter onwaarschijnlijk. Zodra het plenaire debat heeft plaatsgevonden, wordt de stemming in de regel op de agenda voor de eerstvolgende vergadering gezet.

Stap 3: Afkondiging en inwerkingtreding
Als de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel gaat het naar het Kabinet van de Koning voor ondertekening door de Koning. Vervolgens gaat het naar het ministerie waar de betrokken bewindspersoon ondertekent. Dit laatste is het zogenaamde ‘contraseign’. Daarna wordt de wet geplaatst in het Staatsblad waarmee de daadwerkelijke inwerkingtreding geregeld wordt.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten