logo
wvhj2023
© Martijn Beekdam
© Martijn Beekdam
8 september 2023

VvE-versnellingsagenda Verduurzaming: onderzoek naar opstalrecht zonnepanelen

Minister De Jonge heeft de VvE-versnellingsagenda Verduurzaming gepresenteerd. Daarin zet hij onder meer in op gemakkelijkere besluitvorming en hulp voor VvE’s bij het verduurzamen van appartementen.

De versnellingsagenda moet knelpunten in wet- en regelgeving oplossen en gemeenten, appartementseigenaars en VvE-bestuurders ontzorgen bij een integrale verduurzamingsaanpak.

20 procent
Het demissionaire kabinet wil in 2030 ook in de gebouwde omgeving een minimale CO2-reductie van 55 procent behalen. Onderdeel hiervan is de ambitie om 2,5 miljoen woningen te isoleren en 1 miljoen warmtepompen te installeren. Omdat ongeveer 20 procent van het totale aantal woningen onderdeel van een VvE is en de verduurzaming van deze woningen achterloopt, heeft minister De Jonge in de afgelopen periode de VvE-versnellingsagenda Verduurzaming opgesteld.

‘Appartementseigenaars moeten in gezamenlijkheid besluiten over onderhoud en verduurzaming en het individuele belang van een appartementseigenaar kan in de weg staan van het gezamenlijk belang van verduurzaming’, duidt De Jonge. ‘Ook de vele verschillende soorten VvE-gebouwen wat betreft bouwjaar en bouwtype bemoeilijken de verduurzaming. Hierdoor is er geen uniform pakket van verduurzamingsmaatregelen voor alle VvE-gebouwen.’

50 procent +1
De inzet van De Jonge's agenda is om het voor appartementseigenaars eenvoudiger te maken om gezamenlijk hun gebouw te verduurzamen. ‘De wet wordt gewijzigd zodat voor alle VvE’s een meerderheid van 50 procent +1 van de stemmen gaat gelden voor het nemen van een besluit voor verduurzamingsmaatregelen’, duidt De Jonge. ‘Hiervoor is geen opkomsteis (quorum) vereist op de vergadering. VvE’s hanteren nu vaak deze opkomsteis en een verhoogde meerderheid van 2/3 of 3/4 van de stemmen.’

Minister De Jonge streeft ernaar halverwege 2024 een wetsvoorstel in internetconsultatie te brengen. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel zal naar verwachting niet eerder zijn dan 2026.

Toestemming huurder
Verhuurders hebben op dit moment voordat zij met verduurzamingsmaatregelen van de VvE kunnen instemmen eerst toestemming van de huurder nodig. Wanneer een verhuurder minimaal 10 appartementen binnen de VvE in eigendom heeft, is vereist dat 70 procent van de huurders met de verduurzamingsmaatregelen instemt.

Minister De Jonge heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee voortaan niet 70 procent van alle huurders, maar 70 procent van de op het voorstel reagerende huurders moet instemmen. ‘Dit maakt de besluitvorming voor (grote) verhuurders ook eenvoudiger’, aldus De Jonge. Die meldt dat procesbegeleiders vanaf 2024 VvE’s gaan helpen bij het maken en uitvoeren van een goed verduurzamingsplan. Voor appartementseigenaars en VvE’s komt er eind 2024 bovendien een landelijk VvE-verduurzamingsloket.

Zonnepanelen
Om het voor VvE’s gemakkelijker te maken om laadpunten voor elektrische auto’s aan te leggen in parkeergarages, heeft De Jonge eerder het wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s gemaakt. Elektrische rijders hoeven als de wet van kracht is enkel nog aan de VvE te melden dat ze een laadpunt willen aanleggen.

Minister De Jonge meldt het niet in het belang van de VvE te vinden om de notificatieregeling te verbreden met verduurzamingsmaatregelen buiten het eigen appartement. Wel is uit de internetconsultatie van zijn plannen naar voren gekomen dat een opstalrecht op gemeenschappelijke delen ook voor andere energiebesparende maatregelen dan oplaadpunten is gewenst. ‘Zoals bij het plaatsen van een zonnepaneel. Ik onderzoek of, en op welke wijze een opstalrecht op gemeenschappelijke delen kan worden vormgegeven.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten