logo
wvhj2023
© Elske Hazenberg
© Elske Hazenberg
26 juni 2023

Nieuw onderzoek naar effect afbouw salderingsregeling voor huurwoningen

Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft Fakton opdracht gegeven om opnieuw onderzoek te doen naar het effect van de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen voor de bewoners van huurwoningen.

De minister voor Klimaat en Energie stelt in zijn langverwachte antwoorden op vragen van de Eerste Kamer Fakton opdracht gegeven te hebben om het door hen in 2020 uitgevoerde onderzoek te vernieuwen. 3 jaar geleden concludeerden de Fakton-onderzoekers dat door de afbouw van de salderingsregeling zonnepanelen vanaf 2024 onrendabel zouden worden voor woningcorporaties. Door de afbouw van de salderingsregeling zou de opgewekte zonnestroom namelijk minder gaan opleveren en de energierekening van huurders stijgen. Fakton stelde in zijn onderzoek – uitgevoerd in opdracht van woningcorporatiekoepel Aedes – dat de bereidheid van huurders om zonnepanelen te laten plaatsen op hun dak daardoor zou verdwijnen.

Split incentive
Bij de uitrol van zonnepanelen in de huursector is er een zogenaamde split incentive: de verhuurder investeert en de huurder profiteert van de zonnepanelen op zijn dak. Verhuurder en huurder maken daarbij afspraken over de vergoeding die de huurder voor de zonnepanelen betaalt. Als afspraken gemaakt kunnen worden waarbij de besparing op de energierekening van de huurder hoger is dan de voor de verhuurder benodigde verhoging van de huur- of servicekosten om de investering in de zonnepanelen terug te verdienen, hebben beide partijen financieel voordeel.

‘Ondanks de voordelen die zonnepanelen hebben voor huurders, constateer ik dat momenteel 1 op de 3 particuliere huiseigenaren zonnepanelen heeft terwijl dit in de huursector slechts 1 op de 6 is’, aldus Jetten in zijn antwoorden op vragen van de senatoren van de Eerste Kamer. ‘De groei in de huursector was in de laatste jaren vrij constant met een toename van zo'n 3 procent van de woningen per jaar vanaf 2019, dus met de afbouw van de salderingsregeling in het vooruitzicht, is er geen sprake geweest van stagnatie. Het verschil tussen huur en koop is echter nog aanwezig.’

Instemmingsrecht
Met het oog op het belang van betaalbaarheid, een versterking van de positie van de betrokken huurder en het gewenste tempo van verduurzamingstrajecten van huurcomplexen werkt de rijksoverheid volgens de minister al enige tijd aan de aanpassing van het instemmingsrecht, wat een wijziging van het Burgerlijk Wetboek vergt.

‘Een wetsvoorstel is hiervoor nu in voorbereiding. Daarover loopt op dit moment een intensief overleg tussen de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening met Aedes en de Woonbond’, aldus Jetten.

Vragen Eerste Kamer

De Tweede Kamer stemde half februari in met het wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling regelt, maar de Eerste Kamer heeft extra uitleg van minister Jetten gevraagd.

De senatoren stuurden de minister eind maart tientallen kritische vragen toe over het wetsvoorstel om de salderingsregeling voor zonnepanelen vanaf het kalenderjaar 2025 stapsgewijs af te bouwen. Jetten heeft die vragen nu beantwoord, maar wel ruim 2 maanden later dan de Eerste Kamer gevraagd had. De hoop die de minister uitsprak om voor de zomer groen licht te krijgen voor de afbouw van het salderen, lijkt daardoor ijdele hoop.

100 miljoen euro subsidie
Minister Jetten meldde eind april bij de presentatie van zijn aanvullende Klimaatpakket 120 extra klimaatmaatregelen te nemen om te zorgen dat Nederland de klimaatdoelstelling haalt van 55 tot 60 procent minder CO2-uitstoot in 2030. Een van de aangekondigde maatregelen is een nieuwe subsidie om de uitrol van zonnepanelen op huurwoningen te stimuleren. Aan het uittrekken van de 100 miljoen euro voor woningcorporaties verbindt de minister wel een harde eis: de salderingsregeling moet afgebouwd.

‘Met de subsidie worden de netto-investeringskosten voor zonnepanelen lager en kunnen verhuurders met een lagere vergoeding van de huurder toe’, duidt Jetten aan de Eerste Kamer. ‘De opgewekte stroom moet naar de huurder gaan.’

Lagere vergoeding
De subsidie is volgens de minister onder meer bedoeld om het gemakkelijker te maken om huurders te laten instemmen met het laten leggen van zonnepanelen, maar moet nog nader uitgewerkt worden.

Het nieuwe onderzoek van Fakton zal ten grondslag liggen aan de verdere besluitvorming over de verdeling van de 100 miljoen euro subsidie. ‘Het doel is dat woningcorporaties kunnen investeren en huurders mee kunnen doen met de energietransitie en van de baten daarvan kunnen profiteren, zoals een lagere energierekening. Dit kan indien de investeringskosten voor zonnepanelen verlaagd worden waardoor de investering voor verhuurders uit kan met een lagere vergoeding van de huurder.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten