logo
wvhj2023
© KiesZon
© KiesZon
28 april 2023

SDE++ 2022: subsidie voor 1.913 megawattpiek aan projecten met zonnepanelen

Via de subsidieregeling SDE++ zijn 1.505 projecten met zonnepanelen die in 2022 een aanvraag hadden ingediend goedgekeurd. Ze hebben een vermogen van 1.913 megawattpiek. Er gaat 6,7 miljard euro subsidie naar ccs.

Binnen de verschillende categorieën van de SDE++ werden afgelopen kalenderjaar 2.296 subsidieaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 13,9 miljard euro (red. 13.867 miljoen euro). Daarmee werd voor 0,9 miljard euro meer subsidie aangevraagd dan er budget beschikbaar was; 13 miljard euro.

Laagste sinds 2016
Eerder bleek uit een analyse van de redactie van Solar Magazine dat het aantal subsidieaanvragen en het aangevraagde subsidiebudget voor zonnepanelen via de SDE++ 2022 zich op het laagste niveau sinds 2016 bevond.

Er werden binnen de SDE++ afgelopen kalenderjaar 2.041 projectaanvragen voor zonnepanelen ingediend, goed voor een vermogen van 2.268 megawattpiek. Het ging daarbij om 1.944 aanvragen voor zonnedaken met een vermogen van 1.275 megawattpiek, 77 aanvragen voor grondgebonden zonneparken met een vermogen van 955 megawattpiek en 20 aanvragen voor drijvende zonneparken met een vermogen van 38 megawattpiek.

74 procent goedgekeurd
Uiteindelijk is 74 procent van de aangevraagde projecten goedgekeurd en qua vermogen is 84 procent van het aangevraagde vermogen goedgekeurd.

Onderstaande tabel toont het percentage goedgekeurde projecten voor zon-pv en het daarmee gemoeide vermogen.

SDE++ 2022

Aanvragen

Goedgekeurde aanvragen

Aangevraagd vermogen

Goedgekeurd vermogen

Subsidiecategorie

Aantal stuks

In megawattpiek

Zon-pv op dak

1.944

1.430
(74 procent)

1.275

1.051
(82 procent)

Zon-pv op veld of water

97

75
(77 procent)

993

862 (87 procent)

Totaal zon-pv

2.041

1.505
(74 procent)

2.268

1.913
(84 procent)

‘Het beschikte budget voor zon-pv is grofweg gehalveerd ten opzichte van 2021’, constateert minister Jetten. ‘Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zo is er in een steeds groter deel van Nederland sprake van netcongestie. In die gebieden krijgt een subsidieaanvrager geen transportindicatie van de netbeheerder, wat een vereiste is om een subsidiebeschikking te kunnen krijgen. Daarnaast was er voor zon-op-dak in 2022 voor het eerst een verklaring van een constructeur over de dakconstructie vereist om zo de realisatiekans te vergroten. De afgelopen jaren is de non-realisatie van zon-op-dakprojecten met een SDE++-beschikking hoog. Ik ga ervan uit dat nu vooral aanvragen voor kansrijke projecten zijn ingediend, waardoor deze projecten een grotere kans op realisatie hebben. Ik vind het positief dat meer zon-op-dak is aangevraagd dan zon-op-veld.’

Zonnewarmte: alles goedgekeurd
Voor zonnewarmte werden in de subsidiecategorie zonthermie afgelopen kalenderjaar 3 projecten met een vermogen van 10 megawattth ingediend. Al deze projecten – met een subsidieclaim van 5 miljoen euro – zijn goedgekeurd.

De gemiddelde subsidie-intensiteit van de zonthermische projecten is 207 euro per ton CO2-reductie.

1.951 miljoen euro afgevallen
De SDE++ 2022 was de derde openstellingsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) in haar huidige vorm. Bij de eerste openstelling werd in 2020 voor 6,3 miljard euro subsidie aangevraagd en uiteindelijk viel 647 miljoen euro aan projecten na het uitdelen van de beschikkingen buiten de boot. Bij de tweede openstelling in 2021 werd voor 12 miljard euro subsidie aangevraagd en viel 7,6 miljard euro aan beschikkingen af.

Bij de SDE++ werd dus voor 13,9 miljard euro subsidie aangevraagd en is 1.951 miljoen euro aan projecten na het verlenen van de beschikkingen afgevallen. De exacte budgetverdeling per subsidiecategorie is in onderstaande tabel te zien. Het grootste deel van het toegekende budget – 6,7 miljard euro – is gereserveerd voor CO2-afvang en -opslag (ccs)-projecten. Het gaat om 8 projecten die gebruikmaken van het Aramis-project voor de opslag van CO2 in lege gasvelden op de Noordzee. Omdat de aanvragen voor dit project eerder werden ingetrokken of niet doorgingen, is dit de eerste keer dat er budget wordt toegekend aan deze projecten. 1 geothermieaanvraag is nog in behandeling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en deze aanvraag is niet opgenomen in onderstaande tabel.

Categorie

Aantal projecten

Budget
(miljoen)

 Vermogen 
(megawatt(piek))

Hernieuwbare elektriciteit

1.511

1.017

1.953

Zon-pv op dak

1.430

613

1.051

Windenergie

6

55

39

Zon-pv op veld of water

75

350

862

Hernieuwbare warmte (WKK)

79

1.573

406

Geothermie

12

1.051

216

Biomassa warmte en WKK

64

518

180

Zonthermie

3

5

10

Hernieuwbaar gas

21

457

104

Biomassa gas

21

457

104

CO₂-arme warmte

49

1.459

314

Elektrische boiler

10

302

117

Industriële warmtepomp

24

58

27

Restwarmte

5

62

21

Geothermie

6

899

118

Aquathermie

4

138

30

CO₂-arme productie

17

7.409

37

CO₂-afvang en -opslag

8

6.714

-

CO₂-afvang en -gebruik

7

529

-

Waterstofproductie uit elektrolyse

2

167

37

Eindtotaal

1.677

11.916

2.813

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten