logo
wvhj2023
© GroenLeven
© GroenLeven
14 oktober 2021

Eindstand najaarsronde SDE++ 2020: 3.603 megawattpiek aan projecten met zonnepanelen goedgekeurd

Er zijn in de najaarsronde 2020 van de subsidieregeling SDE++ 3.602 pv-projecten goedgekeurd met een vermogen van 3.603 megawattpiek aan zonnepanelen. 387 pv-projecten, goed voor 592 megawattpiek, zijn afgekeurd.

Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat. Begin juni meldde de staatssecretaris al een tussenstand en nu heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland na 10 maanden (!) de beoordeling van alle aanvragen voor subsidie afgerond. De beoordeling zou niet alleen langere tijd in beslag hebben genomen vanwege het grote aantal aanvragen, maar ook vanwege de nieuwe opzet van de subsidieregeling waarbij de projecten voortaan worden gerangschikt op basis van de subsidiebehoefte per vermeden ton CO2.

Afgewezen projecten 
Het subsidiebudget van de najaarsronde 2020 was in totaal 5 miljard euro. Er werden 4.112 subsidieaanvragen ingediend voor een budgetclaim van 6,4 miljard euro. Daarbij werden 3.989 subsidieaanvragen voor zonnepanelen ingediend. 

Ten opzichte van de voorlopige resultaten van afgelopen zomer zijn er uiteindelijk 176 extra zonnestroomprojecten goedgekeurd, te weten 171 dakgebonden pv-systemen en 5 grondgebonden dan wel drijvende pv-systemen. ‘Uiteindelijk is er voor 1.364 miljoen euro aan projecten afgewezen’, duidt de staatssecretaris. ‘Meer dan de helft hiervan werd inhoudelijk afgekeurd of zelf teruggetrokken door de aanvrager. 647 miljoen euro aan projecten viel buiten het beschikbare openstellingsbudget.’

97 of 51 procent zon op dak?
Afhankelijk van de maatstaf, het aantal beschikte projecten of het beschikte vermogen, is het aandeel zonnepanelen op daken in de eerste subsidieronde van de SDE++ uitgekomen op 97 procent of 51 procent.

Gemeten naar het aantal beschikte projecten is zon-op-dak goed voor een aandeel van 97 procent en zijn grondgebonden en drijvende zonneparken goed voor een aandeel van 3 procent. Kijkt men echter naar het gehonoreerde projectvermogen, dan is zon-op-dak met 1.851 megawattpiek goed voor een aandeel van 51 procent. Grondgebonden en drijvende zonneparken zijn met 1.752 megawattpiek dan goed voor een aandeel van 49 procent.

Overzicht beschikkingen
Onderstaande tabel bevat een overzicht van alle projecten die een positieve subsidiebeschikking hebben ontvangen.

Categorie

Aanvragen
(aantal)

Budget
(miljoenen euro's)

Vermogen
(megawatt(piek))

CO2-afvang en opslag (CCS)*

6

2.123

-

Zon-pv op daken

3.488

1.153

1.851

Zon-pv op veld of water

114

864

1.752

Elektrische boiler

14

364

389

Biomassa warmte en WKK

3

137

48

Windenergie

13

99

107

Biomassa gas

3

90

24

Warmtepomp

25

76

48

Aquathermie

2

50

29

Restwarmte

3

43

28

Zonthermie

2

0

0

Totaal

3.673

5.000

4.277

* Het aangevraagd vermogen voor CCS verwijst naar CO2-reducerend vermogen en bedraagt 325 tCO2/uur

Onderstaande landkaart toont een overzicht van de geografische verdeling van de gehonoreerde projecten.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten