logo
wvhj2023
© Dreamstime.com
© Dreamstime.com
14 januari 2021

SDE++: subsidie aangevraagd voor 4,2 gigawattpiek zonnepanelen en 2 miljard euro CO2-opslag

Voor de eerste openstellingsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is voor 2,1 miljard euro subsidie aangevraagd voor CO2-afvang en -opslag en 2,4 miljard euro zonnepanelen.

Daarmee is het doemscenario waar de zonne-energiesector bang voor was, dat de subsidiepot volledig opgeslokt zou worden door projecten voor CO2-afvang en -opslag, geen werkelijkheid geworden. De subsidieregeling SDE+ is sinds dit najaar verbreed naar de SDE++. De eerste ronde sloot op 17 december 2020 en er was 5 miljard euro beschikbaar. De subsidiepot is voor 1.397 miljoen euro overtekend.

Zonnepanelen leiden de dans
Net als in de laatste rondes van de 'oude' SDE+ leiden zonnepanelen de dans qua aantal aanvragen. De 3.989 pv-projecten zijn goed voor een vermogen van 4.195 megawattpiek.

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de verschillende subsidieaanvragen.

Categorie

Aantal aanvragen

Budget (miljoen)

Vermogen (megawatt(piek))

Zon-pv

3.989

2.360

4.195

CO2-afvang en -opslag

7

2.135

329

Elektrische boiler

27

618

563

Geothermie

6

355

125

Warmtepomp

38

240

192

Biomassa gas

8

215

55

Biomassa warmte en WKK

5

139

50

Restwarmte

5

137

88

Windenergie

16

100

107

Aquathermie

4

96

68

Waterstofproductie

1

2

2

Zonthermie

6

1

2

Totaal

4.112

6.397

 

Aanvragen per fase
In de eerste fase, tot een subsidie-intensiteit van maximaal 65 euro per ton CO2-reductie, is er volgens minister Wiebes voor ruim 2,3 miljard euro subsidie aangevraagd voor met name CO2-afvang en -opslag, grote dakgebonden pv-systemen en kleine pv-systemen.

In de tweede fase, tot een subsidie-intensiteit van maximaal 85 euro per ton CO2-reductie, is het aangevraagd budget opgelopen tot 4,5 miljard euro. In deze fase waren er met name veel aanvragen voor CO2-afvang en -opslag en zon-pv.

In de derde fase, tot een subsidie-intensiteit van maximaal 180 euro per ton CO2-reductie, is de budgetclaim opgelopen tot 5,7 miljard euro, met een groot aandeel voor zon-pv veldopstellingen en elektrische boilers. Een deel van deze aanvragen loopt dus het risico achter het net te vissen.

In de vierde en laatste fase, tot een subsidie-intensiteit van maximaal 300 euro per ton CO2-reductie, liep de budgetclaim uiteindelijk op tot bijna 6,4 miljard euro. Hierbij werd het grootste deel aangevraagd voor geothermie en elektrische boilers.

‘Goed verloop’
‘Deze eerste resultaten van de SDE++ 2020 wijzen op een goed verloop van de eerste openstellingsronde’, schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. ‘Veel nieuwe partijen hebben daarbij de regeling gevonden en uit de grote hoeveelheid aanvragen blijkt dat de interesse in de SDE++ groot is. Dit is van belang, omdat met een mix van hernieuwbare energie en CO2-reducerende technieken de hoogst mogelijke CO2-reductie gerealiseerd zal kunnen worden.’

De aanvragen worden op dit moment beoordeeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op volledigheid en op technische en financiële haalbaarheid. De minister van Economische Zaken en Klimaat hoopt daarom aan het einde van dit voorjaar de Tweede Kamer te kunnen informeren over definitieve resultaten van de SDE++ 2020.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten