logo
wvhj2023
© ElaadNL
© ElaadNL
24 november 2022

SDE++ 2022 met 900 miljoen euro overtekend: 2,3 gigawattpiek subsidie aangevraagd voor zonnepanelen

Er is dit jaar voor 2.268 megawattpiek aan zonnepanelen subsidie aangevraagd via de subsidieregeling SDE++. Dat is bijna de helft minder dan vorig jaar. De SDE++ 2022 is daarbij met 900 miljoen euro overtekend.

Gedurende de openstelling zijn 2.296 subsidieaanvragen ingediend voor een bedrag van 13,9 miljard euro. Daarbij gaat het om 1.944 aanvragen voor zonnedaken met een vermogen van 1.275 megawattpiek, 77 aanvragen voor grondgebonden zonneparken met een vermogen van 955 megawattpiek en 20 aanvragen voor drijvende zonneparken met een vermogen van 38 megawattpiek. Voor zonnewarmte zijn 3 aanvragen gedaan met een vermogen van 10 megawattth. Het aantal aanvragen voor wind op land is opnieuw laag: 11 voor een vermogen van 75 megawatt.

Laagste subsidie-intensiteit
Het is de derde openstellingsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) in haar huidige vorm. Bij de eerste openstelling werd in 2020 voor 6,3 miljard euro subsidie aangevraagd en uiteindelijk viel 647 miljoen euro aan projecten na het uitdelen van de beschikkingen buiten de boot. Bij de tweede openstelling in 2021 werd voor 12 miljard euro subsidie aangevraagd en viel 7,6 miljard euro aan beschikkingen af.

Door het hoge budget van dit jaar – 13 miljard euro – zal een groot gedeelte van de zonnepaneelprojecten naar alle waarschijnlijkheid subsidie verkrijgen. Bovendien hebben de ingediende zon-op-dakprojecten een zeer lage subsidie-intensiteit: 65 euro per ton CO₂-reductie. Enkel compostering, waarvoor slechts 3 miljoen euro subsidie is aangevraagd, scoort met 62 euro per ton CO₂-reductie nog beter. Voor zon op veld en zon op water is met 160 en 168 euro per ton CO₂-reductie de subsidie-intensiteit een stuk hoger. Wel scoort bijvoorbeeld een techniek als geothermie, met bijna 1,2 miljard aangevraagde subsidie in de categorie CO₂-arme warmte, met 211 euro per ton CO₂-reductie nog een stuk slechter.

CO2-afvang en stadsverwarming
Dit jaar is het grootste deel van het budget aangevraagd voor projecten voor CO₂-afvang en -opslag (CCS) – 7,1 miljard euro – en CO₂-afvang en gebruik (CCU) voor in de glastuinbouw – circa 600 miljoen euro. Dit betreft volgens minister Jetten voor Klimaat en Energie voor een deel projecten waarvoor in 2021 al een aanvraag voor subsidie was ingediend, maar geen subsidie is verleend door intrekking of afwijzing.

Daarnaast valt op dat er voor circa 2,5 miljard euro subsidie is aangevraagd voor geothermieprojecten, verdeeld over de categorieën hernieuwbare warmte en CO₂-arme warmte. Een behoorlijk deel hiervan is voor geothermie voor stadsverwarming.

Dakconstructie
Het aangevraagde budget voor zonnepanelen is grofweg gehalveerd ten opzichte van 2021. ‘Dit kan verschillende oorzaken hebben’, stelt minister Jetten. ‘Zo is er in een steeds groter deel van Nederland sprake van netcongestie. In die gebieden krijgt een subsidieaanvrager geen transportindicatie van de netbeheerder, wat een vereiste is om een subsidiebeschikking te kunnen krijgen. Daarnaast was er voor zon-op-dak in 2022 voor het eerst een verklaring van een constructeur over de dakconstructie vereist om zo de realisatiekans te vergroten.’

Hogere kosten
Bovendien verwachten aanvragers volgens de minister gezien de recente marktontwikkelingen mogelijk hogere kosten en wachten zij daardoor met het aanvragen van subsidie voor hun project tot een latere subsidieronde. ‘De afgelopen jaren is de non-realisatie van zon-pv-projecten met een SDE++-beschikking hoog. Ik ga ervan uit dat nu vooral aanvragen voor kansrijke projecten zijn ingediend, waardoor deze projecten nu juist een grotere kans op realisatie hebben.’

Categorie

Aantal aanvragen

Aangevraagd budget (miljoen euro)

Aangevraagd vermogen (megawatt(piek))

Hernieuwbare elektriciteit

2.052

1.262

2.344

Zon-pv op dak

1.944

747

1.275

Zon-pv op veld

77

387

955

Windenergie

11

108

75

Zon-pv op water

20

20

38

Hernieuwbare warmte (WKK)

116

2.083

508

Geothermie

14

1.349

271

Biomassa warmte en WKK

98

726

225

Zonthermie

3

5

10

Compostering

 1

3

2

Hernieuwbaar gas

42

561

123

Biomassa gas

42

561

123

CO₂-arme warmte

 56

 751

 528

Geothermie

8

1.161

152

Elektrische boiler

16

609

231

Aquathermie

5

143

33

Restwarmte

7

98

34

Industriële warmtepomp

26

60

29

CO₂-arme productie

24

7.890

42

CO₂-afvang en -opslag (CCS)

10

7.125

 -

CO₂-afvang en -gebruik (CCU)

 11

584

 -

Waterstofproductie door elektrolyse

3

180

42

Totaal

2.296

13.867

-

Openstelling 2023 voor de zomer
Momenteel wordt gewerkt aan de openstellingsronde van de SDE++ in 2023. Ik streef ernaar om deze ronde geheel voor de zomer van 2023 te laten plaatsvinden. ‘Momenteel wordt nog getoetst of dit voor RVO goed uitvoerbaar is. Als alternatief zou de regeling wel voor de zomer opengaan, maar pas na de zomer sluiten.’

De precieze invulling van de SDE++ 2023 wordt begin volgend jaar bekendgemaakt.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten