logo
wvhj2023
© AEROCOMPACT
© AEROCOMPACT
13 mei 2023

Analyse SDE++ 2022: de details van de 10 grootste projecten met zonnepanelen

De subsidieronde van de SDE++ in 2022 heeft 1.913 megawattpiek en 1.505 beschikkingen aan zonnestroomprojecten opgeleverd. Maar wat zijn nu de grootste projecten? Solar Magazine zet het op een rij.

Het aantal kleine projecten is net als in voorgaande subsidierondes groot. Uit onderstaand overzicht blijkt dat 85 procent van de beschikte pv-projecten een vermogen van minder dan 1 megawattpiek kent.

  • 0 - <0,5 megawattpiek: 934 projecten
  • 0,5 - <1 megawattpiek: 342 projecten
  • 1 - <2,5 megawattpiek: 103 projecten
  • 2,5 - <5 megawattpiek: 51 projecten
  • 5 - <10 megawattpiek: 42 projecten
  • 10 - <25 megawattpiek: 20 projecten
  • 25 - <50 megawattpiek: 10 projecten
  • >50 megawattpiek: 3 projecten

Waar in de categorie 0 - <0,5 megawattpiek het meeste projecten zijn goedgekeurd, is het grootste vermogen beschikt in de categorie 25 - <50 megawattpiek, zoals te zien in onderstaande grafiek.

Top 10
In onderstaand overzicht is per project het aantal megawattpiek vermeld (red. het gaat om de 10 grootste projecten, deze kennen per stuk een omvang van 25 megawattpiek of meer*) waarvoor door de subsidieaanvragers voor 15 jaar subsidie is verkregen.

Het grootste dakgebonden pv-systeem dat via de SDE++ 2022 een beschikking heeft ontvangen, is 18,5 megawattpiek groot. De subsidie is aangevraagd door Zonnestroom Nederland voor een distributiecomplex van DSV Logistics aan de Marconiweg in Tholen, maar heeft geen plekje in de top 10 weten te bemachtigen.

Woudbloem | Slochteren (Groningen) | 64,8 megawattpiek
LC Energy kreeg vorig jaar januari groen licht van de provincie Groningen voor de ontwikkeling van Zonnepark Woudbloem. De grootste zonneweide van deze subsidieronde komt te liggen in Midden-Groningen, nabij natuurgebied Woudbloem, ten zuidwesten van Slochteren. 70 procent van het terrein van ruim 42 hectare wordt gebruikt voor de aanleg van zonnepanelen en daarnaast wordt ruim 12 hectare nieuwe natuur gecreëerd. Het gaat daarbij onder meer om natuurvriendelijke oevers, sloten die een vestigingsplek worden voor de krabbenscheer en daarmee voor de libellensoort groene glazenmaker, die voor zijn voortbestaan afhankelijk is van deze waterplant. Deze zeldzame, beschermde libellensoort zet haar eieren alleen af op krabbenscheerplanten. In de zuidwesthoek van het plangebied is ruimte om een grote, diepe poel aan te leggen. Het zand wordt gebruikt om een oeverzwaluwwand aan te leggen. Oeverzwaluwen gebruiken natuurlijke steile oevers langs rivieren en open wateren om daar in holen in te broeden.

Zonnepark Budel Dorplein II | Budel Dorplein (Noord-Brabant) | 58,0 megawattpiek
Zonneweide Nyrstar II wordt het tweede zonnepark op het terrein van zinkfabrikant Nyrstar in Budel waarmee het huidige zonnepark in capaciteit wordt verdubbeld. Zonnepark Nyrstar Budel I is geplaatst op een oude vuilstort met afval uit de zink-industrie en wordt nu uitgebreid met zonneweide Nyrstar II. Deze wordt gerealiseerd door Statkraft en beslaat 46,6 hectare en telt 105.000 zonnepanelen. De uitbreiding vindt plaats aan de oost- en noordzijde van de Nyrstar-fabriek.

Zonnepark Boxmeer | Boxmeer (Noord-Brabant) | 57,5 megawattpiek
Zonnepark Boxmeer is een initiatief van diverse grondeigenaren die de handen ineen hebben geslagen met renewable factory. Het zonnepark, bestaande uit 2 velden langs de A73 ten noorden van Overloon en ten westen van Vierlingsbeek, wordt nog dit jaar opgeleverd. Het noordelijke veld ligt ten westen van de A73 aan de Kevelaersedijk en is circa 8,4 hectare. Het zuidelijke veld ligt ten oosten van de A73 en ten noorden van de Overloonseweg, wordt begrensd door de Oeffeltse Raam en is circa 26,6 hectare. Zonnepark Boxmeer wordt aangesloten op de gereserveerde capaciteit op het hoogspanningsstation in Venray en gaat voldoende stroom opwekken voor ongeveer 18.000 huishoudens binnen de gemeente Boxmeer.

Zonnepark The Dutch | West-Betuwe (Gelderland) | 50,0 megawattpiek
Vervuilde grond zorgde ervoor dat golfbaan The Dutch de beoogde uitbreiding van zijn complex een halt toegeroepen zag worden. Waar nieuwe golfbanen zouden moeten komen, komt nu om die reden tijdelijk een zonnepark te staan. Het plangebied voor Zonnepark The Dutch maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zonnepark The Dutch is daarbij onderdeel van de zogenoemde ‘veilige zijde’ achter de waterlinie. Voor de ontwikkeling en realisatie van de zonneweide zijn de handen ineengeslagen met Dutch Sustainable Brands.

Zonnepark A59 | Oosterhout (Noord-Brabant) | 49,0 megawattpiek
Het Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco. De vergunning van het zonnepark is voor de gemeente in het afgelopen jaar een heet hangijzer gebleken, omdat de Rechtbank Zeeland West-Brabant na het beroep van Milieuvereniging Oosterhout de verleende vergunning voor het zonnepark A59 vernietigde. Volgens de rechter was het besluit niet rechtmatig omdat de locatiekeuze niet goed is onderbouwd. De rechter heeft gevraagd om een herstelbesluit van het gemeentecollege met een betere onderbouwing van de locatiekeuze. Naast het zonnepark in de Oranjepolder, behelst Energiepark A59 ook 10 megawatt aan windmolens.

Zonnepark Kriekampen | Oirschot (Noord-Brabant) | 34,60 megawattpiek
Zonnepark Kriekampen is een samenwerking tussen TPSolar en 7 grondeigenaren. De zonneweide in de gemeente Oirschot wordt gerealiseerd tussen de snelweg A58 en het Wilhelminakanaal. Het zonnepark is circa 25 hectare groot en de oplevering is voorzien voor het kalenderjaar 2024. Door de samenwerking met energiecoöperatie KempenStroom wordt gestreefd naar 50 procent lokaal eigendom.

Zonnepark De Knoest | Houten (Utrecht) | 32,1 megawattpiek
Stroomveld De Knoest is een bijzonder zonnepark in Houten, midden in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Initiatiefnemers Opgewekt Houten, Coöperatie Duurzaam Eiland, Chint Solar en BHM Solar willen opwekken van zonnestroom hand in hand laten gaan met natuur, recreatie, cultuurgeschiedenis en educatie. In het ontwerp staat de Hollandse Waterlinie ook centraal. Er komen nieuwe wandelroutes en een uitkijktoren geïnspireerd op de oude Knoesterwatermolen. Het herstel van de karakteristieke waaierverkaveling en lange doorzichten moeten het plaatje compleet maken. Energiecoöperaties Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten hebben tot slot als doel om 100 procent eigenaar van het project te worden.

Chint Solar Nederland Projecten B.V. Zonnepark De Heul-HOUTENUT 31,483
Ook de nummer 9 uit de top 10 van de SDE++ 2022 is een project van Opgewekt Houten, Coöperatie Duurzaam Eiland, Chint Solar en BHM Solar. De 2 energiecoöperaties willen ook dit zonnepark volledig in eigendom krijgen. Ook deze zonneweide – gesitueerd op het Eiland van Schalkwijk – moet landschap, cultuurhistorie, natuur, recreatie, beleving en het opwekken van groene stroom samenbrengen. Buurtbewoners kunnen via een struinpad een wandeling maken langs het zonnepark. Een 3 meter hoge uitkijktoren geeft straks uitzicht over Schalkwijk.

Zonnepark Delta Farms | Kats (Zeeland) | 29,8 megawattpiek
Dit ‘zonnepark’, een initiatief van Delta Farms en Trio Investment, is zonder twijfel het meest bijzondere project uit de top van de SDE++ 2022. In het Zeeuwse Dorp Kats op Noord-Beveland produceert Delta Farms ziektevrije wormen. Deze ‘zagers’ worden al jarenlang gekweekt in ondiepe bassins, maar nu de Nederlandse zomers steeds heter worden, mislukt de productie steeds vaker. Samen met Trio Investment heeft het bedrijf een oplossing bedacht: een afdekking van zonnepanelen. Na een langdurig besluitvormingsproces waarbij de lokale politiek voor het Zeeuwse bedrijf op de bres sprong, staan nu alle lichten op groen om een zonneoverkapping met bijna 60.000 zonnepanelen te realiseren.

Zonnepark | Marknesse (Flevoland) | 28,8 megawattpiek
De gegevens van dit laatste zonnepark in de top 10 zijn volledig geanonimiseerd. Om die reden is enkel de locatie bekend – Marknesse in de gemeente Noordoostpolder – en het vermogen van 28,8 megawattpiek.

* Omdat een gedeelte van de gegevens door RVO.nl geanonimiseerd is (red. te weten 180 projecten goed voor zo’n 113,7 megawattpiek), kunnen er mogelijkerwijs onvolkomenheden in bovenstaand artikel zitten. Eventuele correcties zijn welkom via redactie@solarmagazine.nl.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten