logo
wvhj2023
© KiesZon
© KiesZon
3 december 2021

SDE++ 2021 extreem overtekend: subsidie aangevraagd voor 4,1 gigawattpiek zonnepanelen en 7,3 miljard euro CCS en CCU

De SDE++ 2021 is extreem overtekend: er is voor 12 miljard euro subsidie aangevraagd en maar 5 miljard euro beschikbaar. Het gaat om 2,2 miljard euro aanvragen voor zonnepanelen en 7,3 miljard euro voor CCS en CCU.

Gedurende de openstelling zijn 4.109 subsidieaanvragen ingediend, waarvan 3.747 aanvragen voor zonnedaken met een vermogen van 2.224 megawattpiek en 168 aanvragen voor drijvende en grondgebonden zonneparken met een vermogen van 1.908 megawattpiek. Voor zonnewarmte zijn 10 aanvragen gedaan met een vermogen van 7 megawattth en voor pvt met warmtepomp 3 aanvragen met een vermogen van 5 megawattth. Opvallend daarnaast is dat er slechts 6 aanvragen zijn gedaan voor windparken op land.

Doemscenario
Het is de tweede openstellingsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) in haar huidige vorm. Bij de eerste openstelling werd vorig jaar voor 6,3 miljard euro subsidie aangevraagd en uiteindelijk viel 647 miljoen euro aan projecten na het uitdelen van de beschikkingen buiten de boot.

Waar het doemscenario – het volledig opslokken van het subsidiebudget door CO2-afvang en -opslag (CCS) en CO2-afvang en -gebruik (CCU) – vorig jaar geen werkelijkheid werd, lijkt dat nu voor een belangrijk gedeelte wel het geval. Doordat al voor het einde van de tweede fase het subsidiebudget overtekend was, zal naar alle waarschijnlijkheid een groot aantal subsidieaanvragen voor zonnedaken en zonneparken binnen de SDE++ 2021 achter het net vissen.

Aanvragen per fase
In de eerste fase – tot een subsidie-intensiteit van maximaal 60 euro per ton CO2 – is er voor bijna 2 miljard euro subsidie aangevraagd voor met name CCS en zonnedaken. In de tweede fase – tot en met 80 euro per ton CO2 – is het aangevraagde budget opgelopen tot ruim 6,4 miljard euro. Ook in deze fase waren er met name veel aanvragen voor zonnedaken en betrof een groot deel van de budgetclaim CCS. Voor het einde van deze fase was het budget van 5 miljard euro dus reeds overtekend.

De projecten uit de derde en vierde fase zullen zeer waarschijnlijk allemaal achter het net vissen. In de derde fase – tot en met 115 euro per ton CO2 – is de budgetclaim opgelopen tot 8,9 miljard euro, met een groot aandeel voor CCS, CCU, zonneparken en zonnedaken en elektrische boilers. In de vierde fase – tot en met 300 euro per ton CO­2 – liep de budgetclaim uiteindelijk op tot 12 miljard euro. In deze fase is het grootste deel van het budget aangevraagd voor geothermie, biomassa en vergisting, CCS, CCU en elektrische boilers.

Categorie

Aantal aanvragen

Aangevraagd budget (miljoen euro)

Aangevraagd vermogen (megawatt(piek))

Hernieuwbare elektriciteit

 3.921

 2.276

 4.161

Zon-pv op dak

 3.747

 1.315

 2.224

Zon-pv op veld of water

 168

 928

 1.908

Windenergie

 6

 33

 29

Hernieuwbare warmte (WKK)

 51

 917

 310

Biomassa warmte en WKK

 30

 150

 59

Geothermie

 10

 763

 243

Zonthermie

 10

 3

 7

Compostering

 1

 2

 1

Hernieuwbaar gas

 38

 710

 151

Biomassa gas

 38

 710

 151

CO₂-arme warmte

 56

 751

 528

Elektrische boiler

 21

 499

 352

Industriële warmtepomp

 19

 82

 54

Restwarmte

 8

 111

 79

Aquathermie

 5

 54

 39

Zon-pvt met warmtepomp

 3

 4

 5

CO₂-arme productie*

 43

 7.345

 19

CO₂-afvang en -gebruik (CCU)

 29

 1.148

 -

CO₂-afvang en -opslag (CCS)

 11

 6.128

 -

Waterstofproductie door elektrolyse

 2

 1

 2

Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen

 

 1

 

 67

 

 18

Totaal

 4.109

 12.000

 5.170

* het aangevraagd vermogen voor de categorieën CCS en CCU verwijst naar het CO₂-reducerend vermogen en is uitgedrukt in tCO₂/uur. Deze aangevraagde vermogens bedragen respectievelijk 204 tCO2/uur voor CCS en 742 tCO2/uur voor CCU.

Beoordelingen klaar in voorjaar 2022
‘De eerste resultaten van de SDE++ van 2021 wijzen op een goed verloop van de tweede SDE++-openstellingsronde’, stelt de staatssecretaris tevreden vast. ‘Hoewel de aanvragen op dit moment nog door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeeld worden op volledigheid en op technische en financiële haalbaarheid, valt de grote interesse vanuit de markt op. Dat is goed nieuws, gelet op de stappen die nog gezet moeten worden om de uitstoot van CO2 te reduceren.’

De staatssecretaris verwacht aan het einde van het voorjaar van 2022 de definitieve resultaten van de SDE++ 2021 bekend te kunnen maken.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten