logo
wvhj2023
© Solarfields
© Solarfields
25 juni 2020

Analyse najaarsronde SDE+ 2019: de details van de 10 grootste zonnestroomprojecten

De najaarsronde van de SDE+-regeling in 2019 heeft 1.954 megawattpiek en 986 beschikkingen aan zonnestroomprojecten opgeleverd. Maar wat zijn eigenlijk de grootste projecten? Solar Magazine zet het op een rij.

De 59 grootste projecten – alle ten minste 10 megawattpiek groot, zijn samen goed voor ruim 70 procent van het in totaal beschikte vermogen uit de najaarsronde van 2019. 

 • 0 - <0,5 megawattpiek: 699 projecten (circa 115 megawattpiek)
 • 0,5 - <1 megawattpiek: 91 projecten (circa 61 megawattpiek)
 • 1 - <2,5 megawattpiek: 82 projecten (circa 135 megawattpiek)
 • 2,5 - <5 megawattpiek: 33 projecten (circa 114 megawattpiek)
 • 5 - <10 megawattpiek: 22 projecten (circa 147 megawattpiek)
 • 10 - <25 megawattpiek: 39 projecten (circa 544 megawattpiek)
 • 25 - <50 megawattpiek: 17 projecten (circa 570 megawattpiek)
 • >50 megawattpiek: 3 projecten (circa 269 megawattpiek)

Er is ook onderscheid gemaakt in dakgebonden pv-systemen en grondgebonden (inclusief drijvende) zonneparken, te weten:

 • (Drijvende) zonneparken: 121 projecten (1.504 megawattpiek)
 • Zonnedaken: 865 projecten (451 megawattpiek)

In onderstaand overzicht is per project het aantal megawattpiek vermeld (red. het gaat om de 10 grootste projecten, deze kennen per stuk een omvang van meer dan 34 megawattpiek*) waarvoor door de subsidieaanvragers voor 15 jaar subsidie is verkregen. 

147,8 megawattpiek | Zonnepark Dorhout Mees | Gemeente Dronten (Flevoland) | Solarfields
Solarfields meldde in februari al subsidie toegekend te hebben gekregen voor dit zonnepark waarvan de aanleg in 2021 van start gaat. De gemeente Dronten gaf vorig jaar al een verklaring van geen bedenkingen af voor het zonnepark en in de zomer werd bekend dat er ook door geen enkele omwonende een zienswijze werd ingediend toen de omgevingsvergunning ter inzage lag.

110 megawattpiek | Zonnepark Fledderbosch | Gemeente Groningen (Groningen) | Zonnepark Bronnen van Ons / Ecorus
De Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen wezen Garmerwolde in januari 2019 formeel aan als locatie voor het zonnepark Fledderbosch. Dit gebeurde in de vorm van een zogeheten ‘aanwijsbesluit’. Bronnen van Ons, Ecorus en het Waterschap Noorderzijlvest. De locatie in Ten Boer ter grootte van circa 93 hectare, gelegen op en aansluitend aan het slibdepot nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Garmerwolde, moet voor maximaal 30 jaar plaats gaan bieden aan het zonnepark. Voor het zonnepark zijn 2 beschikkingen verleend, een van 61,6 megawattpiek en een van 48,4 megawattpiek.

62,0 megawattpiek | Zonnepark Pekela | Gemeente Pekela (Groningen) | Dun Agro, Solar Proactive en A.S.R.
De provincie Groningen gaf in september 2019 groen licht aan 2 zonneparken in Oude Pekela. Een zonnepark van 56 hectare wordt geëxploiteerd in samenwerking tussen Dun Agro, Solar Proactive en verzekeringsmaatschappij A.S.R.. Voor dit zonnepark hebben de partijen nu 2 beschikkingen gekregen met een totale omvang van 62 megawattpiek.

60,0 megawattpiek | Zonnepark Hoek | Gemeente Terneuzen (Zeeland) | Onbekend
De gegevens van dit zonnepark zijn geanonimiseerd.

51,0 megawattpiek | Zonnepark Groot Roodehaan | Gemeente Groningen (Groningen) | Solarfields
Dit is het tweede zonnepark van Solarfields in de top 10 van grootste projecten van de najaarsronde SDE+ 2019. Solarfields & Zon Direct Groningen ontwikkelden dit zonnepark in samenspraak met de gemeente Groningen ter uitbreiding van zonnepark Roodehaan dat in 2019 werd geopend door Sunrock. Met de uitbreiding van deze zonneweide kunnen ongeveer 14.000 huishoudens van duurzame energie worden voorzien. Een deel van deze stroom zal rechtstreeks geleverd worden aan het UMCG-ziekenhuis en de overige opgewekte energie wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Voor het zonnepark heeft Solarfields samen met Zon Direct Groningen 2 beschikkingen verkregen; van 39 en 12 megawattpiek.

49,8 megawattpiek | Zonnepark Edelhertweg | Gemeente Lelystad (Flevoland) | Solarvation
Dit zonnepark betreft een uitbreiding van het reeds bestaande zonnepark van Solarvation dat gebouwd is door Goldbeck Solar. Dat zonnepark kende een vermogen van 38 megawattpiek en wordt nu dus ruimschoots in omvang verdubbeld. Hiertoe heeft Solarvation 3 beschikkingen weten te verkrijgen: van respectievelijk 36,3 megawattpiek, 10,1 megawattpiek en 3,4 megawattpiek.

45,0 megawattpiek | Zonnepark Oude Zutphenseweg | Gemeente Brummen (Gelderland) | Zonnepark Green Solar Future
Dit zonnepark van Green Solar Future was afgelopen februari nog onderwerp van een rechtszaak. De rechtbank van Gelderland heeft daarbij geoordeeld dat de gemeente Brummen juist heeft gehandeld bij het verlenen van een vergunning aan het zonnepark. Een groot aantal omwonenden had een rechtszaak aangespannen tegen het college van burgemeester en wethouders van Brummen, waarbij als derde partij ook Green Solar Future Brummen aan de rechtszitting deelnam. De rechtbank is van oordeel dat de gemeente de aspecten flora & fauna en biodiversiteit voldoende heeft onderzocht bij het verlenen van de vergunning.

40,1 megawattpiek | Zonnepark Terneuzen Tractaatweg | Gemeente Terneuzen (Zeeland) | SolarEnergyWorks
De gemeente Terneuzen heeft vorig jaar de omgevingsvergunningen verleend voor 2 naast elkaar gelegen zonneparken van SolarEnergyWorks. Het ging om vergunningen voor zonneparken van respectievelijk 27 en 39,9 hectare.

34,5 megawattpiek | Solarpark Evertkreekweg | Gemeente Roosendaal (Noord-Brabant) | GreenIPP en Obton
GreenIPP en Obton kregen van de gemeenteraad van Roosendaal afgelopen najaar groen licht voor hun zonnepark van 30 hectare en 115.000 zonnepanelen aan de Evertkreekweg. Het zonnepark wordt gebouwd tussen de Holderbergsedijk, de Evertkreekweg en de Nieuwe Roosendaalsche Vliet. De bijna 115.000 zonnepanelen wekken samen voldoende energie op om 10.000 huishoudens van stroom te kunnen voorzien. Het zonnepark bestaat uit 33,5 hectare, waarvan 30 hectare in Roosendaal en 3,5 in Steenbergen. Van de 33,5 hectare wordt minder dan 25 hectare voor het park zelf gebruikt en de resterende 8,5 hectare krijgt een landschappelijke invulling waardoor de biodiversiteit zal toenemen.

34,4 megawattpiek | Zonnepark Lemsterhoek | Gemeente Fryske Marren (Friesland) | GroenLeven
De gemeente Fryske Marren verleende vorig jaar een omgevingsvergunning voor dit zonnepark van GroenLeven aan de rand van industrieterrein Lemsterhoek in Lemmer. GroenLeven gaat op de locatie een zonnepark van ongeveer 25 hectare realiseren. Het plangebied bestaat uit agrarische percelen aan de westrand van Lemmer. De locatie is gelegen in de zuidpunt van de Lemsterhoek, aan de voet van de Lisselmeerdijk. Het voeren van een agrarisch bedrijf op deze locatie biedt onvoldoende toekomstperspectief. De gronden zijn slecht en door de komst van het bedrijventerrein ervaart men overlast. Er is om die reden gezocht naar een andere invulling en die is gevonden in de vorm van een zonnepark.

* Omdat een gedeelte van de gegevens door RVO.nl geanonimiseerd is, kunnen er mogelijkerwijs onvolkomenheden in bovenstaand artikel zitten. Eventuele correcties zijn welkom via redactie@solarmagazine.nl

Lees ook:

 •  
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten