Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
NVDE uit bezwaren en zorgen over voorstel voor ombouw salderingsregeling

NVDE uit bezwaren en zorgen over voorstel voor ombouw salderingsregeling

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) heeft 2 fundamentele bezwaren tegen en diverse zorgen over de door de minister voorgestelde ombouw van de salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen.

De 2 fundamentele bezwaren die de NVDE in haar zienswijze op de door minister Wiebes voorgestelde ombouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers met zonnepanelen naar voren brengt, zijn:

  1. De regeling verlaagt geleidelijk het aantal kilowatturen dat een huishouden kan salderen: de NVDE prefereert de variant waarbij het fiscale voordeel op alle teruggeleverde kilowatturen geleidelijk wordt afgebouwd. Dit alternatief dat lang in discussie is geweest is gebaseerd op het geven van een (aflopende) fiscale korting op alle kilowatturen die aan het net worden geleverd en op een ander moment geconsumeerd.
  2. Op het leveranciersdeel van het tarief wordt salderen geleidelijk afgeschaft: de NVDE vindt het te prefereren om salderen op het leveranciersdeel in 2023 in 1 keer af te schaffen.

3 punten van zorg
Daarnaast heeft de NVDE 3 punten van zorg die met zorgvuldige detaillering binnen de voorgestelde vormgeving mogelijk te ondervangen zijn:

  1. Omdat de terugverdientijd van nieuwe investeringen naar verwachting na 2021 omhooggaat, betwijfelt de NVDE of een gezond groeipad voor zon-pv bij kleinverbruikersaansluitingen geborgd is: voor een gezonde ontwikkeling op middellange termijn is het belangrijk dat de rentabiliteit bij latere investeringen op peil blijft.
  2. Het is onduidelijk in hoeverre met deze afbouw van de salderingsregeling zon-pv bij zakelijke kleinverbruikers adequaat gestimuleerd wordt: uit het voorstel van minister Wiebes wordt niet duidelijk in hoeverre de regeling ook interessant is voor zakelijke kleinverbruikers: het midden- en kleinbedrijf, scholen, boerderijen, et cetera. Hetzelfde geldt volgens de NVDE voor de sociale woningbouw.
  3. Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre de gekozen variant geschikt is om optimaal gebruik van dakruimte te stimuleren.​

Internetconsultatie wetsvoorstel
​Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meldde de Tweede Kamer in april 2019 dat de salderingsregeling in haar huidige vorm gehandhaafd blijft tot 2023. Tot 1 januari 2023 verandert er daarmee niets voor wie al zonnepanelen heeft, maar vanaf dat jaar wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0. De minister maakte eind oktober bekend in de wet vast te willen leggen dat zonnepaneeleigenaren hiertoe vanaf 2023 voor een steeds groter deel van de met hun zonnepanelen opgewekte stroom een 'redelijke vergoeding' van hun energieleverancier krijgen.

In het bijbehorende wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling mogelijk maakt, staat dat zij vanaf 2023 ieder jaar 11 procent minder mogen salderen en vanaf 2031 is het salderingspercentage dus 0. Het wetsvoorstel is op het internet gepubliceerd zodat eenieder zijn zienswijze over het ontwerp naar voren kan brengen. Van 28 oktober tot en met 25 november konden belanghebbenden via een internetconsultatie reageren op de wetswijzigingen die de afbouw van de salderingsregeling regelen. In de eerste helft van 2020 wordt de wet in de Tweede Kamer besproken.

Reacties op een rij
​​De redactie van Solar Magazine heeft de verschillende zienswijzen die belangenorganisaties hebben ingediend naar aanleiding van de internetconsultatie over de ombouw van de salderingsregeling op een rij gezet:

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
Zonneplan zoekt:

Head of Operations Energietransitie

Fulltime (40 uur) - Zwolle, 8021 EV 13D
KiesZon BV zoekt:

Functioneel Applicatiebeheerder

Fulltime (40 uur) - Rosmalen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!