logo
wvhj2023
hero-image
29 november 2019

Energiebedrijven presenteren eigen voorstel voor ombouw salderingsregeling

De energiebedrijven en koepelorganisatie Energie-Nederland hebben een eigen voorstel ontwikkeld voor de ombouw van de salderingsregeling. Uitgangspunt is vermindering van energiebelasting op teruggeleverde stroom.

De bedachte regeling is voor energieleveranciers eenvoudig uit te voeren en volgens hen bovendien gemakkelijk uit te leggen aan eigenaren van zonnepanelen. De gedachte is gebaseerd op het afschaffen van het salderen en het toekennen van een vermindering van de energiebelasting per teruggeleverde kilowattuur zonnestroom. Deze vermindering is een vast bedrag in eurocent per kilowattuur, die kan worden afgebouwd naar 0 in 2031.

6 voordelen
In zijn zienswijze op de door minister Wiebes voorgestelde ombouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers met zonnepanelen schrijft Energie-Nederland dat het voorstel 6 voordelen heeft:

  1. Afschaffen van salderen prikkelt consumenten om energie direct te gebruiken en op te slaan. Door daarnaast de vermindering van de energiebelasting af te bouwen, wordt stapsgewijs de markt voor flexibiliteitsmaatregelen ontsloten. Lokale elektricteitsnetten worden minder zwaar belast en opties voor lokaal congestiemanagement worden mogelijk.
  2. De energierekening is transparant en inzichtelijk voor de consument. De hoeveelheid afgenomen en ingevoede stroom komt overeen met de waarden op de eigen energiemeter en de jaarafrekening.
  3. De Nederlandse overheid is compliant aan Europese regelgeving en voorkomt het risico op gedwongen aanpassing van de regelgeving, vanuit Europa.
  4. Er vindt volledige btw-afdracht plaats over geleverde goederen (stroom). Er is geen verschil qua omvang van de fiscale afdracht tussen het voorstel vanuit het ministerie en de voor de energiebedrijven werkbare uitvoering via belastingvermindering.
  5. De energieleveranciers nemen de volledige uitvoering voor hun rekening. De Belastingdienst wordt ontzien. Er zijn bij de Belastingdienst géén systeemaanpassingen nodig. De huidige aangifteformulieren van de circa 60 leveranciers blijven ongewijzigd. Een derde partij voert de controle uit.
  6. Hoge implementatie- en uitvoeringskosten worden vermeden en zijn slechts een fractie van de inschatting van de kosten als gevolg van het voorstel van het ministerie. De energienota wordt niet onnodig verhoogd en deze vermijdbare kosten worden niet gesocialiseerd over alle verbruikers.

Energie-Nederland besluit zijn zienswijze als volgt: 'Wij gaan ervan uit u voldoende geïnformeerd te hebben en wij hopen dat de voorgestelde variant van afbouw van de salderingsregeling over volume alsnog wordt aangepast naar afbouw via belastingvermindering.'

Internetconsultatie wetsvoorstel
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meldde de Tweede Kamer in april 2019 dat de salderingsregeling in haar huidige vorm gehandhaafd blijft tot 2023. Tot 1 januari 2023 verandert er daarmee niets voor wie al zonnepanelen heeft, maar vanaf dat jaar wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0. De minister maakte eind oktober bekend in de wet vast te willen leggen dat zonnepaneeleigenaren hiertoe vanaf 2023 voor een steeds groter deel van de met hun zonnepanelen opgewekte stroom een 'redelijke vergoeding' van hun energieleverancier krijgen.

In het bijbehorende wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling mogelijk maakt, staat dat zij vanaf 2023 ieder jaar 11 procent minder mogen salderen en vanaf 2031 is het salderingspercentage dus 0. Het wetsvoorstel is op het internet gepubliceerd zodat eenieder zijn zienswijze over het ontwerp naar voren kan brengen. Van 28 oktober tot en met 25 november konden belanghebbenden via een internetconsultatie reageren op de wetswijzigingen die de afbouw van de salderingsregeling regelen. In de eerste helft van 2020 wordt de wet in de Tweede Kamer besproken.

Reacties op een rij
De redactie van Solar Magazine heeft de verschillende zienswijzen die belangenorganisaties hebben ingediend naar aanleiding van de internetconsultatie over de ombouw van de salderingsregeling op een rij gezet:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten