Solar Magazine - Stroomversnelling: salderingsregeling voor zonnepanelen moet niet worden afgebouwd, maar omgebouwd
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Stroomversnelling: salderingsregeling voor zonnepanelen moet niet worden afgebouwd, maar omgebouwd
© Hansenn | Dreamstime.com

Stroomversnelling: salderingsregeling voor zonnepanelen moet niet worden afgebouwd, maar omgebouwd

De salderingsregeling voor zonnepanelen moet niet worden afgebouwd, maar omgebouwd. Daarvoor pleit de Stroomversnelling, een non-profitorganisatie die zich bezighoudt met energietransitie in woningen en wijken.

Stroomversnelling is erg verontrust over het effect dat afschaffing van de regeling kan hebben op de verduurzaming van het Nederlandse energiesysteem en de klimaatdoelen en -activiteiten voor de gebouwde omgeving uit het Klimaatakkoord. Het voorstel om de salderingsregeling af te bouwen, kan de verduurzaming van woningen volgens de organisatie ernstig vertragen en mogelijk zelfs blokkeren. De salderingsregeling moet daarom niet worden afgebouwd, maar worden aangepast om verduurzaming van woningen en bedrijven een impuls te geven.

Internetconsultatie wetsvoorstel
​Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meldde de Tweede Kamer in april 2019 dat de salderingsregeling in zijn huidige vorm gehandhaafd blijft tot 2023. Tot 1 januari 2023 verandert er daarmee niets voor wie al zonnepanelen heeft, maar vanaf dat jaar wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0. De minister maakte eind oktober bekend in de wet vast te willen leggen dat zonnepaneeleigenaren hiertoe vanaf 2023 voor een steeds groter deel van de met hun zonnepanelen opgewekte stroom een 'redelijke vergoeding' van hun energieleverancier krijgen.

In het bijbehorende wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling mogelijk maakt, staat dat zij vanaf 2023 ieder jaar 11 procent minder mogen salderen en vanaf 2031 is het salderingspercentage dus 0. Het wetsvoorstel is op het internet gepubliceerd, zodat eenieder zijn zienswijze over het ontwerp naar voren kan brengen. Van 28 oktober tot en met 25 november konden belanghebbenden via een internetconsultatie reageren op de wetswijzigingen die de afbouw van de salderingsregeling regelen. In de eerste helft van 2020 wordt de wet in de Tweede Kamer besproken.

'Belastingvoordeel onmisbaar'
Stroomversnelling stelt in haar zienswijze dat belastingvoordeel, gekoppeld aan een integrale totaalaanpak om te verduurzamen, onmisbaar blijft om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te realiseren. De organisatie vreest onder meer voor stilstand bij het verduurzamen van de huurwoningen van woningcorporaties en presenteert nu een 5-puntenplan voor de ombouw van de salderingsregeling:

  1. Voor kleinverbruikers die zonnepanelen hebben op daken die niet voldoen aan de standaard of streefwaarde op het gebied van dakisolatie, gesteld door de overheid, wordt de salderingsregeling volledig afgebouwd (zoals voorgesteld in de concept wijzigingsregeling).
  2. Voor kleinverbruikers die zonnepanelen hebben op gebouwen waarvan alleen de daken voldoen aan de streefwaarde: voer een salderingsquotum in van 2.000 kilowattuur, zodat alle kleinverbruikers blijvend kunnen salderen tot dat getal. Dit kan gedaan worden als duurzame invulling van de vermindering energiebelasting (heffingskorting). Hierdoor is de belastingderving van de overheid beperkt, blijft het voordeel ook voor huurders bestaan, en kan de energietransitie 'vol gas' doorgaan.
  3. Voor kleinverbruikers in de huursector die wonen in een EnergiePrestatieVergoeding (EPV-)woning: voer een salderingsquotum in van 6.000 kilowattuur in, zodat energieneutrale woningen niet gefrustreerd worden in hun streven om van het gas af te gaan en netto CO2-neutraal te kunnen wonen. Ook bij deze woningen kan dit middels de vermindering energiebelasting (heffingskorting) gerealiseerd worden.
  4. Voor kleinverbruikers in de koopsector die wonen in een nul-op-de-meter (nom-)woning (met een energieprestatiegarantie, conform eisen gesteld in de regelgeving rondom hypothecair krediet): voer een salderingsquotum in van 6.000 kilowattuur in, zodat energieneutrale woningen niet gefrustreerd worden in hun streven om van het gas af te gaan en netto CO2-neutraal te kunnen wonen. Ook bij deze woningen kan dit middels de vermindering energiebelasting (heffingskorting) gerealiseerd worden.
  5. Leg wat een ‘redelijke vergoeding’ is voor, door kleinverbruikers geleverde, stroom vast in de wet. Koppel daartoe de stroomprijs aan de ENDEX, de langdurig gemiddelde stroomprijs, waardoor er geen onzekerheid ontstaat over de prijzen. Koppel de prijs niet aan de door de nu door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voorgestelde APX, waardoor de prijs voor zonnestroom nihil of zelfs negatief zou kunnen worden.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
Eigenenergie.net zoekt:

Projectleider

Fulltime (40 uur) - Geldrop
RABLE zoekt:

Account Manager

Fulltime (40 uur) - Delft
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!