logo
wvhj2023
© Essent
© Essent
29 november 2019

Essent: ombouw salderingsregeling leidt tot onduidelijke factuur voor consument met zonnepanelen

Energiebedrijf Essent uit zijn zorgen over de door minister Wiebes voorgestelde ombouw van de salderingsregeling. De nieuwe versie van de salderingsregeling zou tot een onduidelijke factuur voor consumenten leiden.

'De omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers zoals deze wordt voorgesteld, zal helaas leiden tot een factuur die voor onze klanten moeilijker controleerbaar zal zijn', schrijft het energiebedrijf in zijn zienswijze op de door minister Wiebes voorgestelde ombouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers met zonnepanelen. 'Dit zorgt naast onvrede bij onze klanten ook tot meer vragen van klanten om uitleg van de factuur bij onze klantenservice en uiteindelijk voor minder draagvlak bij de klanten voor de energietransitie.'

Begrijpelijk en controleerbaar
'De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verplicht ons tot een heldere en transparante factuur die de klant eenvoudig kan controleren', vervolgt Essent. 'Zoals het voorstel voorligt wordt dit helaas lastiger gemaakt. De meeste energiecontracten lopen over het jaar heen. In dit voorstel wordt uitgegaan van een geleidelijk afnemend percentage te salderen elektriciteit. Waar een huishouden nu 100 procent van de invoeding, dat gelijk is aan de afname mag salderen, zal dit vanaf 2023 in stappen teruglopen naar 0 procent salderen in 2031. Dit heeft geen effect op de zelfopgewekte elektriciteit die direct gebruikt wordt, maar wel op elektriciteit die op het net wordt ingevoed. Een jaarafrekening van de klant zal hierdoor vaker gaan bestaan uit een tweetal verschillende berekeningen.'

Essent stelt hierdoor een uitdaging te zien om de informatie op de energierekening duidelijk, begrijpelijk, controleerbaar en klantvriendelijk te houden. Bovendien zorgt het ook voor een grotere belasting van de klantenservice, aangezien Essent een groei aan vragen over de jaar- of eindfactuur verwacht. 'Dit zal kunnen leiden tot hogere servicekosten waardoor mogelijk tarieven verhoogd dienen te worden', aldus Essent.

Internetconsultatie wetsvoorstel
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meldde de Tweede Kamer in april 2019 dat de salderingsregeling in haar huidige vorm gehandhaafd blijft tot 2023. Tot 1 januari 2023 verandert er daarmee niets voor wie al zonnepanelen heeft, maar vanaf dat jaar wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0. De minister maakte eind oktober bekend in de wet vast te willen leggen dat zonnepaneeleigenaren hiertoe vanaf 2023 voor een steeds groter deel van de met hun zonnepanelen opgewekte stroom een 'redelijke vergoeding' van hun energieleverancier krijgen.

In het bijbehorende wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling mogelijk maakt, staat dat zij vanaf 2023 ieder jaar 11 procent minder mogen salderen en vanaf 2031 is het salderingspercentage dus 0. Het wetsvoorstel is op het internet gepubliceerd zodat eenieder zijn zienswijze over het ontwerp naar voren kan brengen. Van 28 oktober tot en met 25 november konden belanghebbenden via een internetconsultatie reageren op de wetswijzigingen die de afbouw van de salderingsregeling regelen. In de eerste helft van 2020 wordt de wet in de Tweede Kamer besproken.

Reacties op een rij
De redactie van Solar Magazine heeft de verschillende zienswijzen die belangenorganisaties hebben ingediend naar aanleiding van de internetconsultatie over de ombouw van de salderingsregeling op een rij gezet:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten