logo
wvhj2023
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com
2 december 2019

Eigen Huis wil gegarandeerde terugverdientijd van 7 jaar bij ombouw salderingsregeling

Vereniging Eigen Huis wil dat minister Wiebes de terugverdientijd van 7 jaar voor eigenaren van zonnepanelen gaat garanderen. Ook wil men snel duidelijkheid over het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling.

Allereerst herhaalt de vereniging haar pleidooi om de salderingsregeling in haar huidige vorm te behouden. ‘In het licht van de onzekerheid of de duurzaamheidsdoelstellingen op korte en langere termijn worden gerealiseerd, vindt Vereniging Eigen Huis het onverstandig om de salderingsregeling nu reeds af te bouwen’, schrijft de belangenorganisatie in haar zienswijze op de door minister Wiebes voorgestelde ombouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers met zonnepanelen.

Eigen Huis vraagt in het kader van het ‘ombouwvoorstel’ van de minister aandacht voor de volgende punten:

  • De komst van een minimum teruglevergoeding: Eigen Huis is positief dat er een wettelijk minimum komt voor de vergoeding van teruggeleverde zonnestroom. Wel moet nog duidelijk worden hoe dit in de praktijk voor huishoudens uitpakt.
  • De terugverdientijd moet 7 jaar blijven: de minister rekent erop dat zonnepanelen steeds goedkoper worden en dat consumenten daardoor minder hoeven te investeren. Daarmee wordt de afbouw van de salderingsregeling gerechtvaardigd. Maar omdat de prijsdalingen onzeker zijn, wil de vereniging dat de minister de afbouwregeling baseert op een gegarandeerde terugverdientijd van 7 jaar. Dat geeft burgers zekerheid en is een stimulans voor steeds meer zonnepanelen op zoveel mogelijk daken.
  • Besparing op salderingsregeling gebruiken voor verduurzamingsmaatregelen: Vereniging Eigen Huis vindt dat het vrijgekomen geld van de afbouw van de salderingsregeling moet terugvloeien naar regelingen die huiseigenaren helpen hun huis te verduurzamen. Het geld mag dus niet verdwijnen in de pot algemene middelen.
  • Definitief afbouwpad moet snel bekend worden: minister Wiebes heeft een concept afbouwpad geschetst van 11 procent per jaar. Dit afbouwpad wordt in het najaar van 2019 aangepast op basis van de meest recente cijfers uit de Klimaat en Energieverkenning 2019. Ten tijde van deze consultatie is dus nog niet precies bekend hoe de salderingsregeling wordt afgebouwd. Terwijl dit volgens Eigen Huis wel noodzakelijk is om inzichtelijk te krijgen hoe huiseigenaren met zonnepanelen geraakt worden door de nieuwe regeling. Zowel voor huiseigenaren die voor de afweging staan om te investeren in zonnepanelen, als voor huiseigenaren die al zonnepanelen hebben.

Internetconsultatie wetsvoorstel
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meldde de Tweede Kamer in april 2019 dat de salderingsregeling in haar huidige vorm gehandhaafd blijft tot 2023. Tot 1 januari 2023 verandert er daarmee niets voor wie al zonnepanelen heeft, maar vanaf dat jaar wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0. De minister maakte eind oktober bekend in de wet vast te willen leggen dat zonnepaneeleigenaren hiertoe vanaf 2023 voor een steeds groter deel van de met hun zonnepanelen opgewekte stroom een 'redelijke vergoeding' van hun energieleverancier krijgen.

In het bijbehorende wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling mogelijk maakt, staat dat zij vanaf 2023 ieder jaar 11 procent minder mogen salderen en vanaf 2031 is het salderingspercentage dus 0. Het wetsvoorstel is op het internet gepubliceerd zodat eenieder zijn zienswijze over het ontwerp naar voren kan brengen. Van 28 oktober tot en met 25 november konden belanghebbenden via een internetconsultatie reageren op de wetswijzigingen die de afbouw van de salderingsregeling regelen. In de eerste helft van 2020 wordt de wet in de Tweede Kamer besproken.

Reacties op een rij
De redactie van Solar Magazine heeft de verschillende zienswijzen die belangenorganisaties hebben ingediend naar aanleiding van de internetconsultatie over de ombouw van de salderingsregeling op een rij gezet:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten