logo
wvhj2023
© Vlaams Parlement
© Vlaams Parlement
2 februari 2023

Knip groenestroomcertificaten: minister meldt groen licht Raad van State, twijfels in Vlaams Parlement

Minister Demir meldt dat de Raad van State in zijn tweede advies geen aanvullende opmerkingen heeft gemaakt over de knip in groenestroomcertificaten. Tegelijkertijd groeit de discussie in het Vlaams Parlement.

Het kabinet van de minister van Energie meldt dat in het tweede advies van de Raad van State geen opmerkingen worden gemaakt over de nieuwe motivering van de Vlaamse regering in het ontwerpdecreet over de groenestroomcertificaten.

Definitieve goedkeuring
In het tweede advies verwijst de Raad van State volgens Demir louter naar het eerdere advies en neemt hij enkel kennis van de wijzigingen die de Vlaamse Regering doorvoert en ‘dat hiermee wordt beoogd tegemoet te komen’ aan de eerdere opmerkingen van de Raad van State. In het eerste advies had de Raad van State om een bijkomende juridische motivatie gevraagd voor het gehanteerde onderscheid op basis van de Europese de-minimisdrempel.

Om het dossier verder dicht te timmeren, schakelde Demir 2 grondwetspecialisten in om het gemaakte onderscheid op basis van de Europese staatssteunregels ‘pertinent en degelijk’ te motiveren. Deze specialisten, Jurgen Vanpraet en Marc Uyttendaele, hebben het gemaakte onderscheid op basis van de Europese staatssteunregels gemotiveerd en de Vlaamse regering geadviseerd. ‘Aangezien de voltallige regering akkoord ging met de doorgevoerde wijzigingen, de Raad van State geen bijkomende opmerkingen geeft op deze wijzigingen, en 2 extra grondwetspecialisten hun licht erover lieten schijnen, lijkt het me niet meer dan logisch dat we overgaan tot de definitieve goedkeuring’, aldus minister Demir.

Parlement niet tevreden
Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) heeft juist deze week in het Vlaams Parlement laten blijken nog niet tevreden te zijn met de gang van zaken. Tijdens de plenaire vergadering stelde hij met de minister van mening te verschillen over de lezing van het advies van de Raad van State. ‘U zegt dat u dat mag doen, dat u mag inbreken in die contracten, dat het geen probleem is. Maar de Raad van State heeft er wel een groot aantal voorwaarden aan gekoppeld. Daarop hebt u gezegd dat die moeten worden uitgeklaard en dat u een nieuw systeem op poten zou zetten, of dat u een aantal aanpassingen zou doen en dat u die dan opnieuw naar de Raad van State zou sturen.’

Schiltz stelde daarbij ook vragen over het oplopende conflict met ODE Vlaanderen die de website gscknip.vlaanderen heeft ontwikkeld waar bedrijven die door de voorgestelde knip worden getroffen, kunnen bekijken wat de knip voor hen zou betekenen. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap riep ODE Vlaanderen op de tool offline te halen, omdat de gegeven informatie niet helemaal correct zou zijn. Schiltz wilde van minister Demir onder meer weten of er geen andere manieren waren dan een juridische ingebrekestelling om eventuele foute of misleidende informatie te laten aanpassen.

Censuur
Staf Aerts (Groen) wijst daarbij ook op de verschillen tussen de door Demir gehanteerde financiële studie van Oxeral en de in opdracht van ODE Vlaanderen door 3E uitgevoerde studie. ‘De conclusies van beide studies verschillen in die mate dat kan worden geconcludeerd dat de maatregel niet doeltreffend is. Hij treft niet enkel de grote zonneparken maar ook de kleinere pv-installaties van kmo’s, scholen en landbouwers.’

‘Dat daar spanning op blijft bestaan, is natuurlijk problematisch’, vervolgt Groen. ‘Tegelijkertijd heeft ODE als belangenorganisatie beslist om met de website gscknip.vlaanderen een communicatie op te starten. Indien de website niet offline zou worden gehaald, zou u verdere juridische stappen overwegen en de geleden schade en kosten op ODE verhalen. Ik vind dat op zich wel een opmerkelijke demarche ten opzichte van een belangenorganisatie. Dat lijkt op censuur van meningen die anders zijn.’

Aerts vroeg Demir ook om uitleg over de tegenstrijdige conclusies van de Oxera-studie enerzijds en de 3E-studie anderzijds.

Misleidende wijze
‘In de webapplicatie GSCknip wordt door ODE op misleidende wijze de indruk gewekt dat de regeling, ten eerste, definitief is, terwijl er nog geen definitieve beslissing is’, antwoordt minister Demir. ‘En dat alle modaliteiten vastliggen en dat de ondernemingen door de test in te vullen met zekerheid kunnen weten of zij zullen worden getroffen door de regeling. Het voorontwerp van decreet werd aan de Raad van State voorgelegd voor advies. We hebben ook bijkomend advies, dat we ook in de regering zullen bespreken in de loop van de komende dagen. Hierna zal het ontwerpdecreet opnieuw moeten worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering en zal het ook door het Vlaams Parlement moeten worden beoordeeld.’

Demir benadrukt dat haar ontwerpdecreet ook voorziet in de mogelijkheid om een verlenging van de steunperiode aan te vragen, voor installaties die een door de Vlaamse Regering te bepalen rendement niet hebben behaald. ‘De berekeningsmethodiek zal via een uitvoeringsbesluit door de Vlaamse Regering worden vastgelegd. Zolang deze regeling niet is uitgewerkt, is het onmogelijk om met zekerheid te bepalen of de steun voor een bepaalde installatie zal worden stopgezet.’

Niet procederen
Demir stelt overigens nog altijd in gesprek te zijn met ODE Vlaanderen en het verloop daarvan af te wachten. ‘Het is niet de bedoeling dat ik ga procederen of tussenkomen in de vrijheid van meningsuiting. Maar ik vind wel dat het belangrijk is dat er correcte informatie wordt verleend en dat ook duidelijk wordt gekaderd dat dat geen van de Vlaamse overheid afkomstige informatie is.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten