logo
wvhj2023
© Vlaams Parlement
© Vlaams Parlement
6 januari 2023

Minister Demir stuurt versterkte motivering voor afbouw groenestroomcertificaten naar Raad van State

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir heeft in december voor de tweede keer de Raad van State om advies gevraagd voor haar plan om te knippen in groenestroomcertificaten van circa 1.200 zonnepaneelinstallaties.

In het eerste advies stelde de Raad van State dat het ontwerpdecreet van de Vlaamse minister om 1,2 miljard euro minder groenestroomcertificaten voor zonnepaneelinstallaties uit te keren geen contractbreuk is.

Eerste advies
Minister Demir stelde afgelopen februari dat circa 1.200 zonnepaneelinstallaties overgesubsidieerd zijn en presenteerde een plan om te snijden in de groenestroomcertificaten. Waar de minister stelde dat de investeringen al ‘zeer goed terugverdiend zijn’, waarschuwde brancheorganisatie ODE / PV-Vlaanderen dat naast 200 grote bedrijven ook 2.000 kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en tienduizenden burgers de dupe dreigen te worden.

De Raad van State vroeg de minister in zijn eerste advies om een bijkomende motivering voor het onderscheid dat Demir wil maken tussen gezinsinstallaties en bedrijfsinstallaties. Met een versterkte motivering rond de Europese ‘de-minimisdrempel' en uitgebreide berekeningen rond de overcompensatie, stelt de minister het dossier nu versterkt te hebben. De voltallige Vlaamse regering zet daarvoor het licht op groen.

De-minimisdrempel
In het ontwerpdecreet van Demir worden gezinsinstallaties volgens haar niet geraakt. De minister doet dat door de zogenaamde Europese de-minimisdrempel te hanteren, waardoor een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds kleinere gezinsinstallaties en anderzijds grotere investeringen die 200.000 euro staatssteun kregen in een periode van 3 jaar. De Raad van State erkende in zijn eerste advies dat dit een objectieve grens is, maar had een bijkomende motivatie nodig. De Vlaamse regering komt daar nu aan tegemoet.

‘Steun onder de de-minimisdrempel is eenvoudigweg geen staatssteun volgens de Europese regelgeving’, klinkt het in die motivering. ‘In die zin is de-minimissteun te onderscheiden van staatssteun die is vrijgesteld, omdat ze bijvoorbeeld aan de voorwaarden van de Algemene Groepsvrijstelling voldoet. Deze laatste maatregelen maken immers wél staatssteun uit en vallen bijgevolg onder het toepassingsgebied van de staatssteunregels, maar zijn verenigbaar met de interne markt omdat ze onder een van de categorieën vallen van de Algemene Groepsvrijstelling en de erin vervatte voorwaarden vervullen. Aldus moet vanuit staatssteunrechtelijk oogpunt een verschil worden gemaakt naargelang de certificaatgerechtigde steun ontvangt die hoger of lager ligt dan de de-minimisdrempel.’

Het bijgewerkte dossier is nu dus voor een tweede keer naar de Raad van State gestuurd. Het tweede advies van de Raad zal in de eerste maanden van 2023 opnieuw op de regeringstafel komen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten