logo
wvhj2023
© Hansenn | Dreamstime.com
© Hansenn | Dreamstime.com
29 november 2019

Consumentenbond: nadelen huidige salderingsregeling voor zonnepanelen worden niet opgelost

De Consumentenbond vindt dat met de ombouw van de salderingsregeling 4 nadelen van de huidige salderingsregeling niet opgelost worden, en dat vindt de belangenhartiger van consumenten een gemiste kans.

De door minister Wiebes voorgestelde geleidelijke afbouw van de salderingsregeling, waarvan de snelheid van tevoren voor de volledige periode wordt vastgelegd en het uitgangspunt dat de terugverdientijd voor consumenten die voor 2023 zonnepanelen aanschaffen 7 jaar moet blijven, beoordeelt de Consumentenbond als positief. Ook is men positief over het wettelijk vastleggen van de verplichting voor energieleveranciers om consumenten voor alle ingevoede stroom een redelijke terugleververgoeding te betalen. 'Helaas zitten er nogal wat haken en ogen aan deze positieve punten', blijft de bond echter kritisch. Zo vindt men dat de minimale, redelijke vergoeding een goed plan is, maar is de uitvoering nog onduidelijk.

4 nadelen niet opgelost
Volgens de Consumentenbond kleven er verder 4 belangrijke nadelen aan de huidige salderingsregeling die niet opgelost worden in de nieuwe versie van de salderingsregeling: 

  1. de huidige salderingsregeling biedt geen mogelijkheden voor consumenten die zelf niet over een geschikt dak voor zonnepanelen beschikken; afgezien van de complexe Postcoderoosregeling;
  2. de huidige salderingsregeling geeft geen stimulans om grotere daken, geschikt voor meer zonnestroom dan voor het eigen stroomverbruik nodig is, goed te benutten;
  3. de huidige salderingsregeling geeft geen stimulans om het aandeel direct eigengebruik van opgewekte stroom te vergroten;
  4. de huidige salderingsregeling zorgt voor een - vooralsnog beperkte - inkomstenderving voor de Staat als gevolg van een lagere opbrengst uit energiebelasting.

De voorgestelde afbouw van de salderingsregeling doet volgens de Consumentenbond niets aan de eerste nadelen. Het derde nadeel wordt wel aangepakt: 'In zoverre dat het niet direct zelf gebruiken van stroom door het afbouwen wel onaantrekkelijker wordt, maar dat, zonder slimme aanvullende/compenserende maatregelen (waarbij wellicht te denken valt aan financieel stimuleren van lokale opslag en 'slimme' apparaten), de voorgestelde regeling het voor consumenten niet gemakkelijker maakt om daadwerkelijk een groter eigengebruik te realiseren. Wat betreft nadeel 4 merken wij op dat het financiële nadeel van de overheid bij het langer voortzetten van de salderingsregeling goed afgewogen moet worden tegen het grote en moeilijk in geld uit te drukken voordeel dat de salderingsregeling biedt in de vorm van het betrekken bij, en enthousiasmeren voor, de energietransitie van burgers/consumenten. Met andere woorden: afbouwen van de salderingsregeling zonder daar een voordeel tegenover te zetten voor consumenten die willen bijdragen aan de energietransitie verkleint het draagvlak voor die transitie. Ten slotte zorgt een te snelle afbouw voor een gevoel van 'onbetrouwbare overheid' bij consumenten die hun investeringsbeslissing (in zonnepanelen) net gedaan hebben.'

Internetconsultatie wetsvoorstel
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meldde de Tweede Kamer in april 2019 dat de salderingsregeling in haar huidige vorm gehandhaafd blijft tot 2023. Tot 1 januari 2023 verandert er daarmee niets voor wie al zonnepanelen heeft, maar vanaf dat jaar wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0. De minister maakte eind oktober bekend in de wet vast te willen leggen dat zonnepaneeleigenaren hiertoe vanaf 2023 voor een steeds groter deel van de met hun zonnepanelen opgewekte stroom een 'redelijke vergoeding' van hun energieleverancier krijgen.

In het bijbehorende wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling mogelijk maakt, staat dat zij vanaf 2023 ieder jaar 11 procent minder mogen salderen en vanaf 2031 is het salderingspercentage dus 0. Het wetsvoorstel is op het internet gepubliceerd zodat eenieder zijn zienswijze over het ontwerp naar voren kan brengen. Van 28 oktober tot en met 25 november konden belanghebbenden via een internetconsultatie reageren op de wetswijzigingen die de afbouw van de salderingsregeling regelen. In de eerste helft van 2020 wordt de wet in de Tweede Kamer besproken.

Reacties op een rij
De redactie van Solar Magazine heeft de verschillende zienswijzen die belangenorganisaties hebben ingediend naar aanleiding van de internetconsultatie over de ombouw van de salderingsregeling op een rij gezet:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten