logo
wvhj2023
© Hilda Weges | Dreamstime.com
© Hilda Weges | Dreamstime.com
24 januari 2024

Netbeheerders willen registratie warmtepomp en laadpaal verplichten

Consumenten die een warmtepomp of laadpaal installeren moeten die in de toekomst mogelijk verplicht registreren bij hun netbeheerder. Het is een van de maatregelen in de Actieagenda netcongestie laagspanningsnetten.

De door coördinator Stephan Brandligt opgestelde actieagenda bevat 3 oplossingsrichtingen waarvoor een reeks maatregelen voorgesteld wordt. De verplichte registratie van warmtepompen en laadpalen – voor consumenten is de registratie van zonnepanelen namelijk al verplicht – is een van de beoogde acties die onderdeel is van de oplossingsrichting ‘verbeteren inzicht in belasting laagspanningsnetten’.

Belasting
Demissionair minister Jetten presenteerde deze week de door onafhankelijk coördinator Stephan Brandligt opgestelde actieagenda laagspanningsnetten. Een van de belangrijkste conclusies van Brandligt is dat netbeheerders informatie over de belasting van de laagspanningsnetten nodig hebben om beter te kunnen bepalen waar en hoeveel het laagspanningsnet verzwaard moet worden en waar de noodzaak het hoogst is. Gemeenten hebben deze informatie op hun beurt nodig om energie-, warmte- en laadplannen op te kunnen stellen.

Slimme meter
Een van de belangrijkste conclusies uit de actieagenda is dat om grip te krijgen op de problematiek in de laagspanningsnetten gebruik van verbruiksdata uit slimme meters zeer wenselijk is. Dat geeft netbeheerders niet alleen de mogelijkheid om op korte termijn inzicht in de laagspanningsnetten te hebben en actuele problemen in kaart te brengen, maar biedt ze ook de kans om hun gebruikte prognosemodellen te valideren en te verbeteren.

Salderingsregeling
Op dit moment beschikt bijna 90 procent van de kleinverbruikersaansluitingen over een slimme meter. Vanwege de mogelijke afbouw van de salderingsregeling wordt voorgesteld om gedurende 2 jaar alle kleinverbruikers die nog geen slimme meter hebben deze aan te bieden. Het verhogen van het aantal slimme meters in het stroomnet zorgt namelijk voor meer inzicht in de actuele belasting van het stroomnet.

In het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling waar de Eerste Kamer volgende maand over vergadert, is voor kleinverbruikers de verplichting opgenomen een meter te accepteren die afname en invoeding apart kan registreren. Kleinverbruikers kunnen de slimme meter overigens weigeren en in dat geval wordt een digitale meter geplaatst die niet op afstand uitleesbaar is.

Verplichte registratie
Ook de verplichte registratie van nieuw te installeren net-intensieve apparaten – zoals laadpalen, warmtepompen en koelinstallaties – moet netbeheerders gaan helpen meer inzicht te krijgen in de actuele situatie van het laagspanningsnet.

Zo moet duidelijk worden wat de impact van deze apparaten op het elektriciteitsnet is en waar die impact het grootst is. Dat helpt regionale netbeheerders hun prognoses te verbeteren en sneller actie te ondernemen als dat nodig is. Onderzocht wordt nog hoe een mogelijke registratie van warmtepompen vorm kan worden gegeven in het kader van de normering van warmte-installaties vanaf het kalenderjaar 2026. Gekeken wordt of deze kan worden uitgebreid voor nieuw te installeren slim aanstuurbare warmtepompen.

12 maatregelen om het inzicht te verbeteren

De Actieagenda netcongestie laagspanningsnetten bevat 58 maatregelen om de problemen op het laagspanningsnet het hoofd te bieden. Voor het verbeteren van het inzicht in de – toekomstige – belasting van de laagspanningsnetten worden de volgende 12 maatregelen voorgesteld:

 1. Usecases van netbeheerders voor het aflezen van slimmemeterdata om congestie op te sporen behandelen met prioriteit.
 2. Juridische ruimte zoeken voor het door netbeheerders gebruiken van intervalstanden van geanonimiseerde data bij het uitvoeren van hun netbeheertaken.
 3. ICT-systemen van regionale netbeheerders aanpassen zodat slimme meterdata van kleinverbruikers gebruikt kunnen worden.
 4. Het verder versnellen van het bemeteren midden-/laagspanningsstations inclusief tussentijdse voortgangsmonitoring. De inzet is gericht op 100 procent inzicht in de belasting van laagspanningsnetten. In de eerste helft van 2024 delen de regionale netbeheerders een plan over de wijze en de planning, waarop aan gemeenten en andere belanghebbenden inzicht in de laagspanningsnetten wordt geboden.
 5. Alle kleinverbruikers die nog geen geschikte meter hebben gedurende 2 jaar een slimme of digitale meter aanbieden die invoeding en afname apart kan meten.
 6. Het verplichten van de registratie van nieuw te installeren net-intensieve apparaten – zoals laadpalen, warmtepompen, zonnepanelen en koelinstallaties – voor zover dit nog niet het geval is.
 7. Het stimuleren van het gebruik van het invulformulier door gemeenten voor het delen van buurtspecifieke informatie, met name wanneer buurtspecifieke informatie afwijkt van door de netbeheerders gebruikte landelijke databronnen.
 8. Gemeenten bieden op korte termijn duidelijkheid aan gebouweigenaren over hun visie op de warmtetransitie.
 9. Gemeenten informeren regionale netbeheerders proactief over warmteplannen en actualiseren de informatie wanneer van toepassing, bijvoorbeeld bij de vaststelling van het warmteprogramma.
 10. Het monitoren van afspraken in de samenwerkingsovereenkomst Regionale Agenda Laadinfrastructuur (RAL).
 11. Het actueel houden en ontsluiten van voortgangsinformatie per Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)-regio.
 12. Inzicht verkrijgen in de planning, de kwantiteit en de energievraag van woningbouwplannen.
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten