logo
wvhj2023
© GHM Meuffels | Dreamstime.com
© GHM Meuffels | Dreamstime.com
3 januari 2024

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in februari op agenda Eerste Kamer

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel van demissionair minister Jetten om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te bouwen, wordt niet in januari, maar pas begin februari door de Eerste Kamer behandeld.

Half december werd duidelijk dat de commissie Economische Zaken en Klimaat van de Eerste Kamer het wetsvoorstel op de agenda van de plenaire vergadering wilde zetten. Aanvankelijk was het de intentie om het wetsvoorstel al in januari op die agenda te zetten, maar dat is nu begin februari geworden.

Twee vragenrondes
Nadat de Tweede Kamer half februari instemde met het wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling per 1 januari 2025 regelt, stelden de senatoren van de Eerste Kamer een uitgebreide reeks vragen aan minister Jetten.

Eind maart werden in de eerste ronde tientallen kritische vragen gesteld die de minister voor Klimaat en Energie afgelopen juni beantwoordde. Daarna volgde een tweede vragenronde die afgelopen week werden beantwoord. De verschillende partijen die zitting hebben in de commissie Economische Zaken en Klimaat besloten vervolgens dat de gestelde vragen afdoende waren beantwoord.

Debat
De Eerste Kamer zal nu plenair in debat gaan over het wetsvoorstel en vervolgens beslissen of het wetsvoorstel aangenomen of verworpen wordt. De Eerste Kamer kan namelijk geen wijzigingen of verbeteringen – amendementen – voorstellen.

De behandeling van het wetsvoorstel in de plenaire vergadering vindt plaats in 2 rondes (red. termijnen). In de eerste termijn spreken eerst de betrokken Kamerleden. Zij doen dit namens hun fractie. Daarna antwoordt de bewindspersoon die het wetsvoorstel verdedigt. Gebruikelijk is dat er een tweede termijn plaatsvindt. Ook daarin komen weer eerst de leden aan het woord en daarna de indieners van het wetsvoorstel. De tweede termijn van de Eerste Kamerleden heet repliek, die van de indieners van het voorstel dupliek.

Stemming
Aan het einde van de beraadslaging over een wetsvoorstel vraagt de voorzitter van de Eerste Kamer of er behoefte is om tot stemming over te gaan. Als geen enkel Kamerlid stemming vraagt, wordt het wetsvoorstel direct aangenomen.

Indien stemming wordt gevraagd, bepaalt de Kamervoorzitter wanneer de stemming zal plaatsvinden. Doorgaans is dat in de eerstvolgende vergadering. Soms vindt de stemming echter nog in dezelfde vergadering plaats.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten