logo
wvhj2023
© Frans Blok | Dreamstime.com
© Frans Blok | Dreamstime.com
26 januari 2024

Minister gaat terugregelen zonnepanelen bij consumenten onderzoeken

Demissionair minister Jetten gaat het op afstand terugregelen van zonnepanelen bij consumenten onderzoeken om zo de problemen met uitvallende omvormers terug te dringen. Eind 2024 moet het onderzoek klaar zijn.

De Nederlandse netbeheerders ontvangen steeds vaker klachten van consumenten van wie de omvormers van zonnepanelen uitschakelen. Zo ontving Stedin afgelopen jaar ruim 2 keer zoveel klachten – 3.000 in totaal – dan in 2022. Bij Liander kwamen 6.000 klachten binnen, bijna 3 keer zo- veel ten opzichte van een jaar eerder.

Spanningsregeling
Bij een te hoge spanning op het elektriciteitsnet – hoger dan 253 volt – schakelen omvormers van zonnepanelen automatisch uit om veiligheidsredenen. Hierdoor kan tijdelijk geen zonne-energie worden ingevoed op het stroomnet en kan de consument op zo’n moment ook niet de zelf- opgewekte stroom gebruiken.

In de deze week gepresenteerde Actieagenda netcongestie laagspanningsnetten wordt regelbare vermogensbegrenzing als een mogelijke maatregel genoemd om het probleem aan te pakken. Met een dynamische vermogensbegrenzing wordt het omvormervermogen gebaseerd op de spanning op het elektriciteitsnet. Daarmee wordt voorkomen dat een omvormer volledig uitschakelt bij een te hoge spanning en kan als de spanningsregeling heel scherp wordt ingesteld dit ook bijdragen aan de vermindering van capaciteitstekort.

Haken en ogen
In de actieagenda schrijft onafhankelijk coördinator Stephan Brandligt dat er ook haken en ogen aan dynamische vermogensbegrenzing ziten. ‘Doordat de spanning in het netvlak verschilt per wijk en zelfs binnen een straat zullen sommige omvormers, op basis van de gemeten spanning op het net, meer dempen dan andere. Daarnaast behoeft deze maatregel, afhankelijk van het type omvormer, een fysieke aanpassing, een software-update die omvormerfabrikanten kunnen doorvoeren ofwel een nieuwe omvormer indien fabrikanten van omvormers failliet zijn of omvormers verouderd zijn.’

Brandligt pleit in de actieagenda voor een onderzoek naar het terugregelen van omvormers alvorens een besluit genomen kan worden over het invoeren van dynamische vermogensbegrenzing op het laagspanningsnet.

Vergoeding
Daarmee sluit het actieplan aan bij de wensen van brancheorganisatie Holland Solar die half november een plan van aanpak presenteerde om netcongestie op de laagspanningsnetten aan te pakken. Het probleem van uitvallende omvormers door te hoog oplopende spanning op het stroomnet moet wat de brancheorganisatie betreft een halt worden toegeroepen door zonnepaneelinstallaties dynamisch terug te laten leveren.

‘Door de problemen op het stroomnet zullen er nog situaties zijn waarin de zonnepaneelomvormer dynamisch teruggeregeld moet worden om het stroomnet te ontlasten. Consumenten verdienen in deze situatie een vergoeding als zij het stroomnet helpen te ontlasten’, aldus Derek Steeman, beleidsmedewerker Netinfrastructuur bij Holland Solar, destijds in gesprek met de redactie van Solar Magazine.

Kamerdebat
Ook tijdens het commissiedebat over netcongestie in de Tweede Kamer kwam deze week het plan voor dynamische vermogensregeling aan bod. Henri Bontenbal (CDA) overweegt zelfs een motie in te dienen als demissionair minister Jetten deze maatregel niet overweegt.

‘Bij dynamische vermogensbegrenzing flipt de omvormer van zonnepanelen niet in één keer aan of uit’, aldus Bontenbal. ‘Want dat laatste levert namelijk allemaal gezeur op. De omvormer moet netjes stapsgewijs terugregelen als de spanning toeneemt. Dat is veel slimmer. Dat kun je volgens mij via de netcodes gaan regelen.’

Demissionair minister Jetten belooft in lijn met het actieplan samen met de Tweede Kamer actie te willen ondernemen op het dossier. ‘We kunnen de komende jaren met elkaar bedenken hoe we in plaats van het dom aan- en uitzetten van zonnepanelen kunnen kijken of we dynamisch management op zonnepanelen gaan inzetten.’

27 maatregelen om het laagspanningsnet beter te benutten

De Actieagenda netcongestie laagspanningsnetten bevat 58 maatregelen om de problemen op het laagspanningsnet het hoofd te bieden. Voor het efficiënter benutten van de laagspanningsnetten worden de volgende 27 maatregelen voorgesteld:

 1. Onderzoek doen naar de potentiële bijdrage van slim aanstuurbare apparaten – waaronder zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen – aan het efficiënt netgebruik.
 2. Eisen stellen aan interconnectiviteit en interoperabiliteit zodat apparaten met elkaar communiceren.
 3. Uitwerken plan bidirectioneel laden om batterijen van elektrisch vervoer als buffer in te zetten voor het energiesysteem.
 4. Aansluiten bij verplichting EU dat nieuw te installeren warmtepompen slim aanstuurbaar moeten zijn.
 5. Indien noodzakelijk eerder een nationale verplichting voor standaardvereisten aan software om warmtepompen slim aanstuurbaar te maken
 6. Indien noodzakelijk, additionele nationale verplichting voor productspecifieke vereisten aan slim aanstuurbare warmtepompen.
 7. Onderzoeken van de potentie en haalbaarheid van een dynamische vermogensbegrenzing voor spanning, ook afgezet tegen passieve vermogensbegrenzing.
 8. Onderzoek naar rol thuis- en buurtbatterijen bij voorkomen congestie in laagspanningsnet.
 9. Onderzoek naar potentie van het inzetten van – mobiele – flexibiliteit om uitval van het laagspanningsnet te voorkomen bij fysieke congestie.
 10. Netbewust laden van elektrische voertuigen borgen via nieuwe concessies en bestaande concessies openbreken.
 11. Onderzoek naar normering netbewust laden.
 12. Uitwerken en implementeren van marktmodel en slimme functionaliteiten in compliance met Europese RED-richtlijn voor private laadpunten.
 13. Borging Netbewust laden in de Netcode en/of tarievencode voor publieke en private laadpalen.
 14. Duidelijkheid schetsen over het juridische voor het betalingsvraagstuk.
 15. Onderzoek of groepstransportovereenkomst ook voor bijvoorbeeld geclusterde utiliteitsbouw aangesloten op het laagspanningsnet congestie kan voorkomen.
 16. Onderzoek naar de mogelijke potentie van utiliteitsgebouwen op het laagspanningsnet voor collectieve voorzieningen voor elektriciteit en warmte.
 17. Onderzoek naar het effect van dynamische leveringsprijzen op netcongestie in het laagspanningsnet.
 18. Voorstel wijzigen tariefstructuur van kleinverbruikers op het laagspanningsnet.
 19. Onderzoek wijziging congestiemanagementregels voor congestie in laagspanningsnetten.
 20. Onderzoek naar nut en noodzaak van flexibiliteitstenders voor laagspanningsnetten.
 21. Opzet en uitwerking van flexibiliteitstender.
 22. Onderzoek naar inzet van verplicht congestiemanagement als noodmaatregel om te voorkomen dat stroom uitvalt.
 23. Onderzoek naar bijdrage verminderen faseonbalans op netcongestie laagspanningsnetten.
 24. Onderzoek naar bijdrage van parallelle benutting openbaarvervoernetten aan oplossen congestie in laagspanningsnetten inclusief analyse van technische, juridische en economische belemmeringen.
 25. Start pilots parallelle benutting openbaarvervoernetten gericht op standaardiseerbare en schaalbare oplossingen.
 26. Onderzoek naar bijdrage openbareverlichtingsnetten, inclusief analyse van technische, juridische en economische belemmeringen.
 27. Na go/no-go besluit: aanpakken economische en juridische belemmeringen om opschaling mogelijk te maken.
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten