logo
wvhj2023
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com
19 januari 2024

Actieagenda laagspanningsnet moet verzwaring en uitbreiding stroomnet versnellen

Demissionair minister Jetten presenteert op korte termijn een actieagenda om de toenemende problemen op het laagspanningsnet aan te pakken. De agenda vormt spoor 4 van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie.

Dat heeft de demissionair minister voor Klimaat en Energie aan de Tweede Kamer laten weten in een update over het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN). ‘Netcongestie doet zich op dit moment voor op het hoog- en middenspanningsnet, maar ook op het laagspanningsnet neemt de vraag naar capaciteit toe’, aldus Jetten.

Onafhankelijk coördinator
De actieagenda die het kabinet daarom heeft ontwikkeld, richt zich op het zoveel mogelijk voorkomen, zo snel mogelijk oplossen en waar nodig mitigeren van de gevolgen van netcongestie op de laagspanningsnetten.

De Actieagenda is opgesteld door onafhankelijk coördinator Stephan Brandligt, in constructieve samenwerking met Jettens eigen ministerie, netbeheerders, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Autoriteit Consument & Markt (ACM), kennisinstellingen, brancheorganisaties en marktpartijen.

Piekbelasting voorkomen
De actieagenda bevat ten eerste maatregelen om het verzwaren en uitbreiden van de laagspanningsnetten te versnellen. Ten tweede maatregelen om het inzicht in de – toekomstige – belasting van de laagspanningsnetten te verbeteren.

Tot slot moet de agenda zorgen voor lokale afstemming van elektriciteitsvraag en -aanbod ter voorkoming van piekbelasting. ‘Samen met de betrokken partijen en mijn collega’s in het kabinet zet ik alles op alles om de druk op het elektriciteitsnetwerk te verlichten’, besluit Jetten. ‘Alleen zo krijgt verduurzaming door elektrificatie de nodige ruimte en kan de basisvoorziening van elektriciteit aan huishoudens, maatschappelijke organisaties en bedrijven worden geborgd.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten