logo
wvhj2023
© Mihai Andritoiu | Dreamstime.com
© Mihai Andritoiu | Dreamstime.com
10 juli 2023

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen mogelijk vertraagd door val kabinet

Er is een reële kans dat afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen opnieuw vertraging oploopt door de val van het kabinet. De Eerste Kamer gaat de behandeling van de wet mogelijk controversieel verklaren.

Minister-president Rutte diende afgelopen weekeinde het ontslag van zijn vierde kabinet in bij koning Willem-Alexander. De VVD, D66, CDA en ChristenUnie konden het niet eens worden over maatregelen om het hoge aantal asielzoekers een halt toe te roepen. De val van het kabinet kan zo maar eens ook flinke gevolgen hebben voor de zonne-energiesector. Zo lijkt de kans dat de afbouw van het salderen op 1 januari 2025 start vrijwel nihil.

Geschiedenis herhaalt zich
Met de val van het kabinet herhaalt de geschiedenis zich daarmee voor de salderingsregeling. In 2021 besloot de Tweede Kamer namelijk het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen controversieel te verklaren. Hierdoor schoof de behandeling op tot ná de verkiezingen.

Door de lange formatie die volgde na de verkiezingen, bleek de beoogde startdatum voor de afbouw van het salderen – 1 januari 2023 – niet meer haalbaar. Een van de redenen was dat de netbeheerders ervoor moeten zorgen dat alle kleinverbruikers een meetinrichting hebben die de afname en invoeding van elektriciteit op het net apart kan meten. Voor de startdatum van de afbouw moeten daarom alle kleinverbruikers een aanbod van hun netbeheerder hebben gekregen om een geschikte meter te laten installeren die aan de verplichting voldoet dat afname en invoeding apart kunnen worden gemeten.

Controversieel verklaren
Ondanks dat in de Tweede Kamer afgelopen februari een meerderheid voor het wetsvoorstel van minister Jetten stemde om de salderingsregeling per 1 januari 2025 af te bouwen, werd eind juni al duidelijk dat vertraging op de loer ligt. Dit omdat de nieuwe leden van de Eerste Kamer namelijk nog niet wilden toezeggen dat het wetsvoorstel tijdig behandeld wordt.

Diezelfde Eerste Kamerleden moeten nu gaan beslissen welke wetsvoorstellen en onderwerpen als controversieel worden aangemerkt. Controversieel verklaard worden die wetsvoorstellen en onderwerpen waarvan redelijkerwijze verwacht mag worden dat behandeling met een ander kabinet tot een andere uitkomst zal leiden. En dat is in het geval van de salderingsregeling niet ondenkbaar, omdat bijvoorbeeld de BoerBurgerBeweging, GroenLinks en de PvdA zich tot op heden tegenstander van de afbouw hebben getoond.

Provincies, waterschappen en gemeenten: ‘Voorkom stilstand’

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) roepen het kabinet namens 12 provincies, 21 waterschappen en 342 gemeenten op om te zorgen dat Nederland niet tot stilstand komt nu het kabinet is gevallen. In een brief aan de Eerste en Tweede Kamer spreken ze van een lijst met grote maatschappelijke opgaven die vragen om doortastend optreden.

Daarbij wordt gesproken over het tekort aan betaalbare woningen, de noodzakelijke klimaatopgave en energietransitie, de opgave in het landelijk gebied en het versterken van bestaanszekerheid van kwetsbare mensen.

‘De energietransitie is in volle vaart en dat is ook nodig als we de verduurzaming van ons energiegebruik serieus blijven nemen’, schrijven de 3 organisaties in hun brief. ‘Ook de recente oorlog in Oekraïne maakt dat ons land versneld de omslag moet maken om minder afhankelijk te zijn van buitenlands gas. Samen met diverse maatschappelijke organisaties zoals netbeheerders, natuurorganisaties, vakbonden, VNO-NCW, MKB-Nederland en het Nationaal Klimaat Platform roepen we u op dit onderwerp en alle afspraken – inclusief wetgeving – zoals met betrekking tot warmtetransitie en gebouwde omgeving, die daarvoor nodig zijn te blijven bespreken. We moeten voorkomen dat het oplossen van netcongestie en de aanleg van laadinfra al op korte termijn vertraging oplopen, net zoals de verduurzaming van de industrie en de gebouwde omgeving en de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën (RES’en).’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten