logo
wvhj2023
© Redlunar | Dreamstime.com
© Redlunar | Dreamstime.com
28 juni 2023

Afbouw salderingsregeling mogelijk vertraagd, tijdige behandeling in Eerste Kamer onzeker

De kans dat de afbouw van het salderen niet op 1 januari 2025 van start gaat, lijkt steeds groter. De nieuwe leden van de Eerste Kamer willen namelijk nog niet toezeggen dat het wetsvoorstel tijdig behandeld wordt.

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Eerste Kamer heeft dinsdag voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling vergaderd. De behandeling van het wetsvoorstel van de salderingsregeling was daarbij een van de agendapunten.

PvdA ligt dwars
Tijdens de commissievergadering bleek juist de fractie GroenLinks-PvdA – die minister Jetten in de Eerste Kamer aan een meerderheid lijkt te moeten helpen – in de persoon van senator Ferd Crone de luis in de pels genoemd van minister Jetten.

De minister voor Klimaat en Energie had de Eerste Kamercommissie gevraagd of zij verwacht dat de senaat in september de behandeling van zijn wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling kan behandelen. Dat is voor Jetten cruciaal, omdat zijn ambtenaren anders verwachten dat de afbouw van het salderen niet per 1 januari 2025 van start kan gaan.

Bizar
Volgens Crone is de afbouw van het salderen een gevoelig dossier en vergt de behandeling genoeg tijd. ‘Wij hebben de vragen lang geleden gesteld (red. eind maart) en die zijn nu afgelopen weekend met vertraging beantwoord. Puur formeel is het bizar wij nu binnen 2 weken vragen zouden moeten inleveren, omdat de minister in september het wetsvoorstel wil beantwoorden.’

Energiewet
‘De minister wijst zelf ook op het verband van de nieuwe Energiewet die heel belangrijk is en waarbij de saldering slechts 1 ding is’, vervolgt Crone. ‘De behandeling van de Energiewet bovendien gaat nog heel lang duren. De samenvatting is dat ik geen haast heb.’

Crone kon op steun rekenen van Niko Koffeman (Partij voor de Dieren). Koffeman: ‘De kans dat over 2 weken niet alles duidelijk is, is aanwezig en ik zou er ook voor pleiten om voldoende tijd te nemen voor de behandeling van het wetsvoorstel.’

Nader voorlopig verslag
Greet Prins (CDA), Ruben Baumgarten (JA21), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV) en Willemijn Aerdts (D66) zien op hun beurt geen probleem om over 2 weken de zogenaamde ‘nader voorlopig verslag’ uit te brengen.

Opvallend genoeg was het commissievoorzitter Saskia Kluit – net als Crone lid van de GroenLinks-Pvda-fractie – die ondanks de bezwaren van Crone heeft besloten dat de Eerste Kamercommissie over 2 weken ‘nader voorlopig verslag’ en ‘inbreng’ uitbrengt.

Nader voorlopig verslag

In een ‘nader voorlopig verslag’ stelt de commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Eerste Kamer die de afbouw van de saldering behandelt, nadere vragen aan de regering over het bijbehorende wetsvoorstel. De regering stuurt als reactie op een ‘nader voorlopig verslag’ een zogenaamde ‘nadere memorie van antwoord’.

De griffier van de Eerste Kamercommissie stelt op basis van ‘inbreng’ van de commissieleden het ‘nader voorlopig verslag’ samen en zendt het in concept aan de commissieleden. Zij kunnen dit nog corrigeren voordat het wordt vastgesteld.

Nadere procedure
Na ontvangst van de ‘nadere memorie van antwoord’ bespreekt de commissie de nadere procedure. Op dat moment kan de Kamervoorzitter besluiten voor te stellen het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling plenair te gaan behandelen. Zij kan echter ook besluiten om nog een vragenronde te houden. Daarmee is het dus nog allerminst zeker dat het wetsvoorstel van minister Jetten daadwerkelijk in september behandeld wordt.

Bekijk hier in de Solar Magazine Productzoeker welke thuisbatterijen er te koop zijn in de Benelux.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten