logo
wvhj2023
© Solarfields
© Solarfields
26 april 2023

Kabinet: nieuwe verplichting voor batterijen bij zonneparken

Minister Jetten voert als onderdeel van zijn Klimaatpakket een nieuwe verplichting in voor het installeren van een batterij bij zonneparken. Dit om de problemen met het volle stroomnet een halt toe te roepen.

Minister Rob Jetten heeft 120 extra maatregelen gepresenteerd die door een CO2-reductie van 22 megaton ervoor moeten zorgen dat Nederland de doelstelling haalt van 55 tot 60 procent minder CO2-uitstoot in 2030.

Klimaatfonds
Het klimaatfonds is het belangrijkste instrument om de maatregelen te financieren. Ter voorbereiding op de besluitvorming over dit pakket zijn in totaal ruim 80 maatregelen ingediend bij de minister voor Klimaat en Energie en vervolgens onafhankelijk beoordeeld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In totaal wordt er 28,1 miljard euro vrijgemaakt voor klimaatuitgaven.

Zonnepanelen op zee
Een van de onderdelen van het Klimaatpakket is het streven naar een CO2-vrije elektriciteitssector in 2035. Om dit te bereiken, wil het kabinet in 2030 3 gigawattpiek zonnepanelen op zee gerealiseerd hebben, worden gascentrales omgebouwd voor het gebruik van waterstof en wordt een batterijverplichting voor zonneparken ingevoerd. ‘We zetten in op elektriciteitsopslag door te investeren in batterij-innovaties en door het verplichten van batterijen bij grootschalige zonneparken’, schrijft minister Jetten hierover in zijn klimaatplannen. ‘Hiermee kan zonne-energie ook gebruikt worden als de zon niet schijnt en wordt het elektriciteitsnet ontlast.’

Zonnepanelen tussen windturbines op zee worden onderdeel van toekomstige tenders voor wind op zee. Voor de uitrol van verwacht de minister 44,5 miljoen euro aan kosten en een extra CO2-reductie van 0,45 megaton in 2030. Het gereserveerde geld is bedoeld voor innovatiemiddelen voor de ontwikkeling van offshore-pv-technologie en is opgenomen in het meerjarenprogramma 2024 van het Klimaatfonds.

416,6 miljoen euro
Minister Jetten rekent erop dat de verplichting voor batterijen bij zonneparken het kabinet 416,6 miljoen euro gaat kosten en heeft dit bedrag opgenomen in het meerjarenprogramma 2025 van het Klimaatfonds. Daartegenover brengt de verplichting een extra CO2-reductie van 0,35 megaton in 2030 met zich mee.

De verplichting van batterijen bij zonneparken wil Jetten vastleggen in bestaande subsidieregelingen, zoals de SDE++. 

Waterstofproductie
Ook stelt Jetten de waterstofproductie op zee en uitwisseling van energie met andere Noordzeelanden te stimuleren, zodat energie langdurig opgeslagen en uitgewisseld kan worden. ‘We zetten in op een balancering van de elektriciteitsvraag. Door ons elektriciteits- en waterstofnetwerk fors uit te breiden en nog beter aan te sluiten op omliggende landen, en samen te werken met landen die waterstof kunnen leveren, kunnen elektriciteit en waterstof gemakkelijker geïmporteerd en geëxporteerd worden en kunnen we beter inspelen op lokale onbalans in vraag en aanbod.’

Deel dit artikel:
In samenwerking met
storage_magazine_logo

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten