logo
wvhj2023
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com
23 juli 2021

Liander: bouw salderingsregeling zonnepanelen versneld af, geef thuisbatterij subsidie

Netbeheerder Liander is voorstander van het versneld afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Geld dat hierdoor vrijkomt, kan de overheid inzetten voor bijvoorbeeld een subsidie voor de thuisbatterij.

Omdat de populariteit van zonnepanelen onder woningeigenaren blijft groeien - in het tweede kwartaal nam de groei in het verzorgingsgebied van Liander met 18 procent toe - stelt de netbeheerder dat het elektriciteitsnet steeds voller wordt. 

Stroomnet vol
Het stroomnet van Liander is in grote delen van zijn werkgebied vol. Waar dit tot voor kort enkel een probleem was voor klanten met een grootverbruikersaansluiting, ontstaan nu ook steeds meer problemen voor kleinverbruikers zoals consumenten.

Liander meldde eind juni dat het stroomnet in 2 gebieden in Amsterdam vol is. Het is door een optelsom van ontwikkelingen volgens de netbeheerder inmiddels zo druk op het elektriciteitsnet dat er op steeds meer plaatsen knelpunten ontstaan en bijvoorbeeld consumenten hun zonnestroom niet meer op elk moment aan het stroomnet kwijt kunnen. Op mooie dagen, als alle zonnepanelen veel elektriciteit leveren maar er weinig elektriciteit wordt gebruikt, loopt de spanning in de elektriciteitskabels op sommige plaatsen zo hoog op dat de zonnepanelen afschakelen. Dit beveiligingsmechanisme voorkomt dat door die hoge spanning apparatuur in huis kapotgaat. Op zo’n moment kan het voorkomen dat er tijdelijk geen elektriciteit aan het net geleverd kan worden. 

Opslag en flexibiliteit
Tegelijkertijd heeft Liander te maken met een chronisch tekort aan technici en lange doorlooptijden. Niet alleen Liander, maar alle netbeheerders verwachten dat het elektriciteitsnet de komende jaren op meer plaatsen zijn maximale capaciteit bereikt. 

Om de piekbelasting van het net te verminderen, is de netbeheerder voorstander van prikkels voor consumenten om aan de slag te gaan met opslag en flexibiliteit van zonne-energie. Daardoor wordt het elektriciteitsnet efficiënter gebruikt.

Versneld afbouwen
De salderingsregeling, een belangrijke aanjager van de populariteit van zonnepanelen bij consumenten, blijft in haar huidige vorm gehandhaafd tot 1 januari 2023. Daarna vindt er een geleidelijke afbouw plaats tot 2031. 

Liander stelt voorstander te zijn van een versnelde afbouw van de salderingsregeling, omdat consumenten en ondernemers dan gestimuleerd worden om aan de slag te gaan met opslag en flexibiliteit van zonne-energie zodat het elektriciteitsnet efficiënter wordt gebruikt en betaalbaar blijft. Hierbij kan volgens de netbeheerder vanuit het Rijk worden overwogen om de middelen die vrijgespeeld worden door de afbouw van de salderingsregeling in te zetten voor het verder stimuleren van opslag en flexibiliteit. Opslag maakt het mogelijk om energie die de klant opwekt op te slaan en op een ander moment te gebruiken. Dit voorkomt pieken in de belasting van het energienet. 

De afbouw van de salderingsregeling in het kort

De salderingsregeling blijft in haar huidige vorm gehandhaafd tot 1 januari 2023. Tot dat moment verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft, maar vanaf dan wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0 als het bijbehorende wetsvoorstel door de Tweede Kamer wordt aangenomen.

Zonnepaneeleigenaren krijgen vanaf 2023 voor een steeds groter deel van de met hun zonnepanelen opgewekte stroom een ‘redelijke vergoeding’ van hun energieleverancier.

In oktober 2020 stuurde toenmalig minister Wiebes het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel stelt dat zonnepaneeleigenaren vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder mogen salderen en dat vanaf 2031 het salderingspercentage 0 is. Doordat de Tweede Kamer het vlak voor de verkiezingen controversieel verklaarde, is het aan een nieuw kabinet om over het wetsvoorstel te beslissen.

Lees al het nieuws over de salderingsregeling hier in het speciale dossier van Solar Magazine.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten