Solar Magazine - Analyse voorjaarsronde SDE+ 2019: de details van de 10 grootste zonnestroomprojecten
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Analyse voorjaarsronde SDE+ 2019: de details van de 10 grootste zonnestroomprojecten
© Sunvest

Analyse voorjaarsronde SDE+ 2019: de details van de 10 grootste zonnestroomprojecten

De voorjaarsronde van de SDE+-regeling in 2019 heeft 2.515 megawattpiek en 4.738 beschikkingen aan zonnestroomprojecten opgeleverd. Maar wat zijn eigenlijk de grootste projecten? Solar Magazine zet het op een rij.

De 49 grootste projecten – alle ten minste 5 megawattpiek groot, zijn samen goed voor 28 procent van het beschikte vermogen. Deze groep projecten heeft 704 megawattpiek aan beschikkingen verkregen.

 • 0 - 0,5 megawattpiek: 3.937 projecten (circa 869 megawattpiek)
 • 0,5 - 1 megawattpiek: 493 projecten (circa 367 megawattpiek)
 • 1 - 2,5 megawattpiek: 179 projecten (circa 295 megawattpiek)
 • 2,5 - 5 megawattpiek: 80 projecten (circa 280 megawattpiek)
 • 5-10 megawattpiek: 27 projecten (circa 192 megawattpiek)
 • 10-25 megawattpiek: 17 projecten (circa 269 megawattpiek)
 • 25-50 megawattpiek: 3 projecten (circa 107 megawattpiek)
 • >50 megawattpiek: 2 projecten (circa 136 megawattpiek)

Er is ook onderscheid gemaakt in dakgebonden pv-systemen, grondgebonden zonneparken en drijvende zonneparken, te weten:

 • Veldopstelling: 85 projecten (601 megawattpiek)
 • Drijvende opstelling: 7 projecten (31 megawattpiek)
 • Dakopstelling: ​4.646 projecten (1.882 megawattpiek)

In onderstaand overzicht is per project het aantal megawattpiek vermeld (red. het gaat om de 10 grootste projecten, deze kennen per stuk een omvang van meer dan 18,5 megawattpiek*) waarvoor door de subsidieaanvragers voor 15 jaar subsidie is verkregen. 

80,0 megawattpiek | Gemeente Overbetuwe (Elst, Utrecht) | Zonnepark Sunvest
Tussen de A15 en de Betuweroute, van knooppunt Valburg tot knooppunt Ressen, ontwikkelt Sunvest Zonnepark Overbetuwe op een langgerekt stuk grond van 80 hectare. Niet alle grond zal benut kunnen worden voor zonnevelden en niet alle grondeigenaren doen mee en de terreinen van het Geldersch Landschap & Kasteelen die al beplant zijn met bomen, worden intact gelaten. Sunvest stelt een ontwerp met meerwaarde voor landschap en ecologie te hebben gerealiseerd. In samenwerking met het Geldersch Landschap en Kasteelen heeft Bugel Hajema een landschappelijk en ecologisch verantwoord ontwerp gemaakt.

56 megawattpiek | Gemeente Lelystad (Flevoland) | Zonnepark Tautus
Dit zonnepark aan de Meerkoetenweg wordt gerealiseerd Gutami Solar Development.

43,7 megawattpiek | Gemeente Zeewolde (Flevoland) | Onbekend
​In Zeewolde zijn er door de gemeente vergunningen verstrekt voor diverse zonneparken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft de gegevens van dit zonnepark geanonimiseerd waardoor de exacte locatie van het zonnepark niet met zekerheid is vast te stellen.

35,4 megawattpiek | Gemeente Hoogeveen (Drenthe) | Zonnepark GroenLeven
Dit zonnepark krijgt een omvang van 32 hectare en kreeg afgelopen maart een omgevingsvergunning. Het projectgebied waarop het zonnepark is beoogd, ligt tussen de Hendrik Reindersweg en het Zwarte Water, ten noordoosten van Pesse. Er is ruimte voor circa 100.000 zonnepanelen. De opstelling van het zonnepark zal een zuidopstelling worden. De bestaande kavelrichting en vorm blijven in het zonnepark behouden. Er is een ontwerp met landschappelijke inpassing gemaakt door Lindemans Landschapsarchitecten. De landschappelijke inpassing van het Zonnepark Pesse is gebaseerd op de randvoorwaarden die de gemeente Hoogeveen heeft geformuleerd. Dat houdt in dat de landschappelijke inpassing gebaseerd wordt op de kenmerken van het zandgebied, om zo een blijvende landschappelijke impuls aan het gebied te geven. Het zonnepark voorziet in zowel natte als droge ecologische verbindingszones tussen natuurgebieden. Daarnaast biedt de aanleg van poelen de mogelijkheid om het terrein geschikter te maken voor amfibieën en insecten. De poelen vormen daarmee een aanvullende ecologische meerwaarde. De dichte beplanting van heestersingels sluiten aan bij de karakteristieke beslotenheid van het zandlandschap.

27,6 megawattpiek | Gemeente Apeldoorn (Gelderland) | Zonnepark Solarcentury
Zonnepark Apeldoorn Bloemenkamp wordt ontwikkeld door Solarcentury dat in Midden-Groningen momenteel het grootste zonnepark van Nederland bouwt. Op de schaal van het landschap van zonnepark Apeldoorn Bloemenkamp is een afweging gemaakt tussen de beschikbare percelen. Dit heeft ertoe geleid dat niet alle percelen zijn meegenomen in het uiteindelijke plan. Enkele esgronden blijven hierdoor in gebruik als landbouwgrond. Daarnaast worden de huidige kavelgrenzen gerespecteerd en versterkt. Doordat niet alle percelen tegen elkaar aan liggen, maar er ruimte zit tussen de 6 verschillende percelen van het zonnepark, is de ontwikkeling passend in de maat en schaal van het landschap. De grotere open ruimten blijven met elkaar verbonden. De 6 percelen waarop zonnepanelen komen, worden onder meer omrand door beukenhagen.

24,7 megawattpiek | Gemeente Coevorden (Drenthe) | Zonnepark Kronos Solar
Afgelopen maart stelde de Duitse projectontwikkelaar Kronos Solar overeenstemming bereikt te hebben om in Nederland 13 zonneparken met een totaalvermogen van 200 megawattpiek te gaan realiseren. Ook het zonnepark in Coevorden behoort tot de projecten van het bedrijf. Alexander Arcache, chief executive officer van Kronos Solar, stelde in de juni 2019-editie van Solar Magazine dat zonneparken nog wel enkele jaren subsidie nodig zullen hebben.​ ‘Een grondgebonden zonnepark kan in Nederland de komende 5 jaar niet zonder subsidie gerealiseerd worden. Er is een radicale reductie van de componentprijzen nodig om subsidievrije zonne-energie mogelijk te maken.’

24,6 megawattpiek | Gemeente Overbetuwe (Valburg, Gelderland) | Zonnepark Hemmen
Zonnepark Hemmen zal worden aangelegd op Landgoed Hemmen. Het landgoed van ruim 700 hectare in Hemmen en omgeving wordt beheerd door Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending. Motto voor het beheer is behoud door ontwikkeling. Zonnepark Hemmen BV heeft met de gemeente Overbetuwe en stichting het Lijndensche Fonds afgesproken om als compensatie voor de aanleg van het zonnepark een extra impuls te geven aan de landschappelijke ontwikkeling op het Landgoed. De geplande locatie van het Zonnepark Hemmen is tussen de A15/Betuwelijn en de spoorlijn Tiel-Arnhem. Op het perceel van 21 hectare aan de Leygraafseweg, ten westen van de Veedijk, kunnen 65.000 zonnepanelen worden geplaatst. Het perceel bestaat nu uit grasland. Vanwege een bedrijfsbeëindiging is het merendeel van de voor het zonnepark benodigde grond vrij beschikbaar.

21,1 megawattpiek | Gemeente Assen (Drenthe) | Zonnepark Bronnen VanOns
Assen-Zuid is een van de locaties die door de gemeente is opgenomen in het beleidskader voor grootschalige zonneparken in en rond Assen. Bronnen VanOns bouwt er een zonnepark dat bestaat uit meerdere kleine kavels die in totaal 27 hectare beslaan. Hierop komen circa 57.000 zonnepanelen te staan. Bij de ontwikkeling van het zonnepark staat volgens het bedrijf het 3 keer lokaal concept van de gemeente centraal: lokaal energie opwekken, lokaal energie gebruiken en lokaal de financiële en economische vruchten ervan plukken. Zonnepark Assen-Zuid komt te liggen aan de Graswijk en het plan is om de authentieke verkaveling en begroeiing zoveel mogelijk intact te laten. Samen met bewoners is gekeken naar een optimaal landschappelijk ontwerp. De Natuur en Milieufederatie is betrokken om dat samen met bewoners en lokale en regionale natuurgroepen verder vorm te geven. Doel is de biodiversiteit van dit gebied in stand te houden en waar mogelijk zelfs te versterken. Assen-Zuid is 1 van de 3 locaties in Nederland waar het concept van de Energietuinen zal worden gerealiseerd. Energiecoöperatie Duurzaam Assen is betrokken om te zorgen dat de bevolking van Assen ook financieel zoveel mogelijk rendement krijgt van deze nieuwe ontwikkeling. Het zonnepark wordt voor 50 procent eigendom van de lokale omgeving met als doel de opbrengsten zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de bevolking van Assen. 

19,0 megawattpiek | Gemeente Voorst (Gelderland) | Zonnepark Broekstraat
Dit zonnepark van Prowind is gelegen ten oosten van Apeldoorn en ten noordwesten van de kern Klarenbeek​ in de gemeente Voorst. Prowind heeft in dialoog met de buurt en de gemeente het zonnepark vormgegeven. Het totale plangebied is circa 20 hectare, hiervan wordt circa 13 hectare met zonnepanelen opgevuld en circa 7 hectare is beschikbaar voor natuurwaarden. De 13 hectare met zonnepanelen is ook natuurvriendelijk ingericht. Vanwege de gekozen opstelling: zuidgericht, hoge panelen en de relatief grote ruimte tussen de zonnepanelen, is er ruimte voor grasland.​ Volgens adviesbureau Bosch & van Rijn 'kan met een ecologisch maaibeheer en de combinatie met de robuuste natuurwaarden rondom het plangebied er een ecologisch divers en interessant gebied worden ontwikkeld'.

18,7 megawattpiek | Gemeente Delfzijl (Provincie Groningen) | Zonnepark Valgenweg
In Farmsum, een dorp in de gemeente Delfzijl, werd afgelopen februari het startschot gegeven voor de komst van zonnepark Valgenweg. Het zonnepark waarin Bronnen VanOns namens de energiebeweging in de DAL-gemeenten voor 25 procent deelneemt, telt 57.000 zonnepanelen. Zonnepark Valgenweg in Farmsum krijgt een omvang van 16 hectare en gaat genoeg stroom produceren voor ruim 6.500 huishoudens. De andere ontwikkelaars van het zonnepark naast Bronnen VanOns zijn Groningen Seaports, Eneco en Wirsol.

* Omdat een gedeelte van de gegevens door RVO.nl geanonimiseerd is, kunnen er mogelijkerwijs onvolkomenheden in bovenstaand artikel zitten. Eventuele correcties zijn welkom via [email protected]

Lees ook:

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
Zonnepanelenophetdak zoekt:

Accountmanager zonnepanelen en accuoplossingen

Fulltime (40 uur) - Barneveld
OUXO Energy B.V. zoekt:

Binnenwerk monteur MBO4 Elektrotechniek

Fulltime (40 uur) - Handelsweg 14, 9482 WE Tynaarlo
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!