Solar Magazine - Voorjaarsronde SDE+ 2019: ruim 2,5 gigawattpiek aan projecten met zonnepanelen goedgekeurd
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Voorjaarsronde SDE+ 2019: ruim 2,5 gigawattpiek aan projecten met zonnepanelen goedgekeurd
© Rijksoverheid

Voorjaarsronde SDE+ 2019: ruim 2,5 gigawattpiek aan projecten met zonnepanelen goedgekeurd

In totaal zijn er in de voorjaarsronde van de SDE+-regeling 2019 4.738 zonnestroomprojecten goedgekeurd met een vermogen van 2.515 megawattpiek. Er is 406 megawattpiek aan projecten afgewezen.

In totaal werden er in de voorjaarsronde 2019 binnen de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) 5.175 projectaanvragen voor zonnepanelen (zon-pv) gedaan; goed voor 2.921 megawattpiek en een budgetclaim van 2.947 miljoen euro. Voor alle technieken samen werden er 5.376 aanvragen ingediend met een gezamenlijke budgetclaim van 4,8 miljard euro, net iets minder dan het beschikbare budget van 5 miljard euro.

1,1 miljard euro over voor extra SDE+-ronde
​In totaal zijn er, verdeeld over alle technieken, 4.864 projecten goedgekeurd met een vermogen van 3.013 megawattpiek en een beschikt subsidiebedrag van 3.905 miljoen euro. Zoals in elke ronde van de SDE+ valt er ook een flink aantal projecten uit. Van het totaal aantal ingediende aanvragen zijn er verdeeld over alle technieken 512 projecten om verscheidene redenen afgewezen of ingetrokken door de indiener. Zo zijn 278 projecten om inhoudelijke grond geweigerd. Daarnaast zijn 55 projecten vanwege een onvolledige aanvraag geweigerd. De overige 179 projecten zijn door de indieners ingetrokken. Minister Wiebes hierover: 'Doorgaans worden projecten ingetrokken vanwege een dubbele aanvraag, waarvan één in de najaarsronde en één in de voorjaarsronde, om de kans op het verkrijgen van de subsidie te vergroten. De subsidieaanvrager trekt de aanvraag ingediend tijdens de voorjaarsronde in als de beschikking voor de najaarsronde is afgegeven.' 

Over de extra SDE+-ronde schrijft hij: 'Er zijn naar verwachting ook elektriciteitsprojecten die in de voorjaarsronde een beschikking hebben ontvangen, maar waarvoor onvoldoende ruimte op het elektriciteitsnet is. Om deze reden, en vanwege de onzekerheden rondom de PAS-vergunningen, stel ik een extra ronde in het voorjaar open om deze initiatieven de kans te geven op een andere locatie, waar deze problemen zich niet voordoen, een aanvraag in te dienen.' 

Door de afwijzingen en intrekkingen blijft er grofweg 1,1 miljard euro budget over, om exact te zijn 1.095 miljoen euro, die in ieder geval ingezet gaat worden voor de extra subsidieronde in het voorjaar van 2020. Minister Wiebes kondigde afgelopen week extra Klimaatmaatregelen aan, waaronder de extra subsidieronde. Hij gaat hiertoe budget benutten dat niet wordt gebruikt in de voorjaarsronde en najaarsronde van 2019.

Zonnewarmte: 29 projecten
Voor zonthermie (red. zonnewarmte) zijn er in totaal 29 projecten gehonoreerd met een beschikt vermogen van 14 megawattth en een subsidiebedrag van 10 miljoen euro.

Het aantal zonthermieprojecten met zonnecollectoren is met 10 projecten toegenomen ten opzichte van de najaarsronde van 2018.

Zonnestroom: aandeel van 65 procent 
​65 procent van het beschikte budget, te weten 2.544 miljoen euro, gaat naar zonnestroomprojecten (zon-pv). De beschikte zon-pv-projecten zullen goed zijn voor een jaarlijkse stroomproductie van 8,6 petajoule.

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de beschikte projecten.

Categorie

Aantal beschikte
projecten

Beschikt vermogen
in megawatt

Beschikt bedrag
in euro's

Beschikte jaarlijkse
productie (PJ/jr)

Zon-pv

4.738

2.515

2.544

8,6

Biomassa
warmte en wkk

41

192

408

3,4

Biomassa gas

8

78

373

2,2

Windenergie

41

143

309

1,8

Geothermie

2

69

241

1,5

Waterkracht

5

3

20

0,1

Zonthermie

29

14

10

0

Totaal

4.864

3.013

3.905

17,6

Lees ook:

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
SMA zoekt:

Technisch Trainer Nederland

Fulltime (40 uur) - Nederland
Eigenenergie.net zoekt:

Projectleider

Fulltime (40 uur) - Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!