logo
wvhj2023
© Pro Creators | Dreamstime.com
© Pro Creators | Dreamstime.com
17 april 2024

ChristenUnie en D66 willen terugregelen omvormers van zonnepanelen snel regelen

ChristenUnie en D66 willen dat demissionair minister Jetten snel gaat regelen dat omvormers van nieuw geïnstalleerde zonnepanelen teruggeregeld kunnen worden als de spanning op het stroomnet te hoog oploopt.

Op deze manier moet voorkomen worden dat zonnepaneelinstallaties uitvallen als de spanning boven de 253 volt oploopt. Demissionair minister Jetten meldde afgelopen januari al te gaan onderzoeken of het op afstand terugregelen van zonnepanelen bij consumenten een oplossing is voor de problemen met uitvallende omvormers. Dat onderzoek wordt echter pas aan het einde van het kalenderjaar afgerond.

Uitvallende omvormers
Brancheorganisatie Holland Solar stelde afgelopen november al voor om zonnepaneelinstallaties dynamisch terug te laten leveren en zo de problemen van uitvallende omvormers een halt toe te roepen.

De Nederlandse netbeheerders ontvangen steeds vaker klachten van consumenten van wie de omvormers van zonnepanelen uitschakelen. Zo ontving Stedin afgelopen jaar ruim 2 keer zoveel klachten – 3.000 in totaal – als in 2022. Bij Liander kwamen 6.000 klachten binnen, bijna 3 keer zo- veel ten opzichte van een jaar eerder.

Snel werk maken
Met een dynamische vermogensbegrenzing – een maatregel die ook genoemd wordt in de Actieagenda netcongestie laagspanningsnetten – wordt het omvormervermogen gebaseerd op de spanning op het elektriciteitsnet. Daarmee wordt voorkomen dat een omvormer volledig uitschakelt bij een te hoge spanning en kan als de spanningsregeling heel scherp wordt ingesteld dit ook bijdragen aan de vermindering van capaciteitstekort.

Met hun motie vragen Tweede Kamerleden Grinwis en Rooderkerk het demissionaire kabinet nu om snel werk te maken van het terugregelen van omvormers.

Stemming na meireces
De tekst van de motie van ChristenUnie en D66 luidt als volgt: ‘Gehoord de beraadslaging, constaterende dat zon-pv-systemen op woningen in Nederland zo zijn ingesteld dat zij enkel volledig aan of volledig uit kunnen staan en geregeld uitvallen wanneer er sprake is van een te hoge netspanning, overwegende dat zon-pv-systemen in andere landen zo worden ingesteld dat ze bij hoge netspanning op een flexibele capaciteit aan kunnen staan, waardoor ze minder vaak volledig uitschakelen en eigenaren meer profijt hebben van hun zonnepanelen, overwegende dat vanuit de actieagenda laagspanningsnet wordt onderzocht wat flexibele capaciteit bij zon op dak kan bijdragen aan het verminderen van netcongestie, van mening dat flexibele capaciteit niet alleen goed is voor netcongestie, maar ook voor de opbrengsten van de eigenaren van zonnepanelen en daarom hoe dan ook wenselijk is, verzoekt de regering om te regelen dat nieuwe zon-pv-systemen op Nederlandse daken flexibel worden ingesteld zodat ze minder vaak uitvallen, verzoekt de regering tevens om ervoor te zorgen dat eigenaren van zonnepanelen worden geïnformeerd over het wijzigen van de instellingen zodat ook reeds genstalleerde zonnepanelen minder vaak uitvallen, en gaat over tot de orde van de dag’.

De motie werd ingediend tijdens het tweede debat van de vaste commissie Economische Zaken en Klimaat over de Energiewet. Na het meireces zal het wetsvoorstel in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer behandeld worden en zal over ingediende amendementen gestemd worden, maar over de moties wordt komende week al gestemd.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten