logo
wvhj2023
© Elian Kars | Dreamstime.com
© Elian Kars | Dreamstime.com
10 juli 2023

Tweede Kamer wil strengere bouwregelgeving zonnepanelen en landelijk protocol branden

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van de SP om strengere regelgeving te maken voor de schil van woningen met zonnepanelen en een landelijk protocol voor het opruimen van resten van zonnepanelen.

Sandra Beckerman (SP) diende de motie samen met Peter de Groot (VVD) en Faissal Boulakjar (D66) in naar aanleiding van het tweeminutendebat Bouwregelgeving dat begin juni plaatsvond en de recente grote brand met zonnepanelen in Arnhem.

Onvoldoende
Het SP-Kamerlid is van mening dat de regels voor brandveiligheid op dit moment onvoldoende zijn. ‘Iedereen moet in een veilig huis kunnen wonen, en daarom is het zo belangrijk dat dit nu wordt opgelost. De brand in Arnhem liet zien welke gevolgen dit kan hebben, en we kunnen niet wachten totdat er weer een brand is. Hier moeten we nu mee aan de slag, en we zijn daarom blij dat ons voorstel is aangenomen.’

De tekst van de aangenomen motie – waar op Forum voor Democratie (FVD) na alle partijen voor stemden en waarvan de stemming nog plaatsvond voor de val van het kabinet – luidt als volgt: ‘gehoord de beraadslaging, constaterende dat er steeds meer branden ontstaan op daken met zonnepanelen; constaterende dat glasdeeltjes van deze panelen in de wijde omtrek te vinden zijn; overwegende dat regelgeving om de verspreiding van brand binnenshuis tegen te gaan nu niet geldt voor de "schil" van de woning, waar de panelen een onderdeel van zijn; verzoekt de regering bovengenoemde regelgeving aan te passen zodat deze ook gaat gelden voor de "schil" van de woning en een landelijk protocol op te stellen voor de bij de brand vrijkomende glasdeeltjes, en gaat over tot de orde van de dag’.

Foute informatie
Opvallend is dat het SP-Kamerlid daarbij – net als diverse overheidsbestuurders bij recente branden – foute informatie gebruikt. Beckerman stelt namelijk dat bij een brand ‘glasdeeltjes van zonnepanelen in de wijde omtrek terechtkomen’ en dat er nog geen landelijk protocol is.

Bij branden met zonnepanelen zijn het echter niet de glasdeeltjes die in de omgeving terecht kunnen komen, maar delen van zonnecellen die scherp kunnen zijn. Het RIVM deed vorig jaar zomer de oproep om werk te maken van een landelijk protocol over het opruimen van deze zonnecelscherven.

Bestaand protocol
Aan de oproep van de SP, VVD en D66 is bovendien grotendeels ook al invulling gegeven, maar het protocol is nog te onbekend bij gemeenten. Het Verbond van Verzekeraars, de Vereniging voor Onderzoek en Advies Milieugevaarlijke stoffen (VOAM) en Stichting Salvage stelden vorig jaar samen het onderzoeksprotocol ‘zonnepaneel incidenten’ op. Sinds 1 september vorig jaar werken experts, de brandweer, de coördinatoren van Stichting Salvage, maar ook verzekeraars volgens de regels van het protocol. Doel van het protocol is dat alle betrokken partijen weten wie wat moet doen na een incident waarbij zonnepanelendeeltjes zijn vrijgekomen.

VOAM verklaarde half mei tegenover de redactie van Solar Magazine momenteel werk te maken van het versneld opleiden van meer Deskundigen Inventariseerder Zonnepaneel Incidenten (DIZI’s), zodat het onderzoeksprotocol ook daadwerkelijk overal gebruikt gaat worden.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten