logo
wvhj2023
© Rijksoverheid
© Rijksoverheid
21 juni 2023

Minister De Jonge over brand: mogelijk meer ruimte laten tussen zonnepanelen

Na Kamervragen van de VVD heeft minister De Jonge gesteld dat er in de toekomst mogelijk meer ruimte tussen zonnepanelen op daken moet komen. De wenselijkheid van een blusstrook wordt de komende tijd onderzocht.

Peter de Groot (VVD) wilde van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening weten of er een uitgebreid onderzoek naar de brand komt in Arnhem waarbij afgelopen weekend 5 huizen verwoest werden en nog eens 3 huizen onbewoonbaar werden. De Groot: ‘Hoeveel huizen in Nederland zijn op dezelfde manier verduurzaamd? Is dit gangbaar? Moeten nu al huizen worden aangepast? Is de brandweer voldoende meegenomen bij het maken van dit soort daken, zodat ze goed een brand kunnen blussen?’

In dak geïntegreerd
‘De brandweer zegt zelf dat het begonnen is in de keuken, dat het uitgebreid is naar het dak en dat het daar heel moeilijk blusbaar bleek vanwege die aaneengesloten constructie van zonnepanelen op het dak’, aldus De Jonge. ‘Het was eigenlijk een dak waarin die zonnepanelen waren geïntegreerd. Dat is de eerste reactie daarop van de brandweer.’

Volgens de minister vindt bij dit soort branden altijd onderzoek plaats van de brandweer. ‘Dan zijn er twee conclusies mogelijk: ofwel het was niet conform het Bouwbesluit ofwel het was wel conform het Bouwbesluit. Als dat laatste het geval is, dan moet je je afvragen of er geen andere regels nodig zijn. Ik wil het onderzoek daarover afwachten. Dat verwachten we in het najaar. Daarna kan ik met de brandweer de conclusie trekken wat daar dus vervolgens nodig is. De brandweer heeft daar al iets over gezegd. Die verwacht dat het noodzakelijk zal zijn om toch meer ruimte te laten in dit type constructies, dus inderdaad om een strook aan te brengen zodat er ruimte ontstaat tussen de ene woning en de andere woning.’

Niet vooruitlopen
De Jonge wil echter niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek, waarbij niet alleen de brandweer maar ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en de afdelingen bouw- en woningtoezicht betrokken zullen worden.

Daarbij meldt de minister vooralsnog ook geen inzicht te hebben in hoeveel woningen op een vergelijkbare manier zijn geïsoleerd en van zonnepanelen zijn voorzien. ‘Dat is moeilijk te zeggen. Dit is onderdeel van een meer programmatische aanpak, die Stroomversnelling heet. In die aanpak zijn er 11.000 woningen gedaan. Of ze alle 11.000 op dezelfde manier zijn gedaan, kan ik op dit moment niet zeggen. Ik wil dat wel betrekken bij dat onderzoek. Of dan vervolgens die woningen aanpassingen zouden behoeven, wil ik ook betrekken bij het onderzoek.’

Stapel regels
Tot slot stelt De Jonge bereid te zijn om regels te maken om te voorkomen dat er nog een keer een soortgelijke brand plaatsvindt. De Groot opperde daarbij een blusstrook, terwijl De Jonge wil waken voor overregulering. ‘Als we iedere keer nadat er iets verschrikkelijks is gebeurd regels maken om te voorkomen dat er nog een keer zoiets gebeurt, dan zitten we straks met een enorme stapel regels, waar we ons 3 debatten later van afvragen: hoe zijn we toch aan al die regels gekomen? Dan denken we: dit maakt de bouw en de verduurzaming et cetera wel heel erg ingewikkeld. Dat noem je de “risico-regelreflex” en daar moeten we echt voor willen waken.'

De minister wil daarom nauwgezet bekijken of de oorzaak van de brand gelegen is in de regelgeving of dat er sprake is van een heel andere oorzaak.’ Als de oorzaak is gelegen in regelgeving, wat is dan de beste manier om dit aan te pakken? Ik denk dat dit losstaat van Presikhaaf, maar het zou best ook eens kunnen zijn dat we meer moeten doen aan de certificering van erkende zonnepaneelinstallateurs; dat zou kunnen. Ik wil dat gesprek dus aangaan met Techniek Nederland, maar ik wil waken voor een risico-regelreflex.’

Tempo maken
‘Als we weten wat er nodig is en als we weten dat het aanpassen van regels zou kunnen helpen om te voorkomen dat dit type branden nog een keer voorkomt, dan moeten we daarvoor openstaan’, vervolgt De Jonge.

Daarbij ziet hij geen ruimte om een pauze in te lassen bij het volledig van zonnepanelen voorzien van daken. ‘Volgens mij moeten we juist heel veel tempo maken met het aanbrengen van zonnepanelen. Het moet alleen veilig. Dat is het punt. Dus we moeten verduurzamen, maar het moet veilig.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten