logo
wvhj2023
© Venemama | Dreamstime.com
© Venemama | Dreamstime.com
7 juli 2022

RIVM wil landelijk protocol voor opruimen scherven bij brand met zonnepanelen

Er moet een landelijk protocol komen voor een gerichte aanpak van het opruimen van zonnecelscherven die vrijkomen bij branden in grote gebouwen met zonnepanelen op het dak. Daarvoor pleit het RIVM.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een dergelijk protocol nodig vanuit het principe van zorgplicht.

Zomer versus winter
Factoren die van invloed zijn op de invulling van dat protocol zijn bijvoorbeeld de gebruiksfunctie van het gebied, de hoeveelheid scherven per oppervlakte-eenheid en het seizoen waarin de depositie plaatsvindt. Door hoog opgeschoten gewassen in de zomer kan volgens het RIVM bijvoorbeeld een andere aanpak gewenst zijn dan in de winter, wanneer deze gewassen niet aanwezig zijn.

Na depositie van zonnecelscherven in begraasd gebied is het volgens het RIVM aan te bevelen vee te monitoren op eventuele gezondheidsklachten. De resultaten van dergelijk onderzoek zouden mogelijk inbreng kunnen leveren voor een actualisering van het protocol voor het opruimen van zonnecelscherven.

Bijval
De Friese gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân vroegen samen met LTO Noord en de Veiligheidsregio Fryslân de Rijksoverheid vorig jaar zomer al om een nieuw protocol bij branden met zonnepanelen. Daarbij kwam er bijval van het Instituut Fysieke Veiligheid dat in het onderzoeksrapport ‘Depositie bij branden met zonnepanelen’ eveneens voor een landelijke aanpak pleitte.

Vorige maand herhaalde het Verbond van Verzekeraars nog maar eens dat Nederland onvoldoende is voorbereid op de gevolgen van branden waarbij zonnepanelen betrokken zijn. Het verbond wil aandacht voor de verantwoordelijkheid voor het opruimen en de kosten.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten