Solar Magazine - Analyse SDE++ 2021: de details van de 10 grootste projecten met zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Analyse SDE++ 2021: de details van de 10 grootste projecten met zonnepanelen
© DGEC

Analyse SDE++ 2021: de details van de 10 grootste projecten met zonnepanelen

De subsidieronde van de SDE++ in 2021 heeft 3.790 megawattpiek en 3.716 beschikkingen aan zonnestroomprojecten opgeleverd. Maar wat zijn nu de grootste projecten? Solar Magazine zet het op een rij.

In de laatste ronde van de oude subsidieregeling SDE+ in het voorjaar van 2020 viel het op dat er meer dan 5.000 projecten met een vermogen kleiner dan 0,5 megawattpiek werden goedgekeurd. Ook nu is net als bij de eerste ronde van de SDE++ in 2020 het aantal kleine projecten groot, zoals blijkt uit onderstaand overzicht.

 • 0 - <0,5 megawattpiek: 2.489 projecten (554,1 megawattpiek)
 • 0,5 - <1 megawattpiek: 834 projecten (636,6 megawattpiek)
 • 1 - <2,5 megawattpiek: 177 projecten (303,8 megawattpiek)
 • 2,5 - <5 megawattpiek: 103 projecten (339,1 megawattpiek)
 • 5 - <10 megawattpiek: 49 projecten (328,5 megawattpiek)
 • 10 - <25 megawattpiek: 43 projecten (651,4 megawattpiek)
 • 25 - <50 megawattpiek: 16 projecten (547,1 megawattpiek)
 • >50 megawattpiek: 5 projecten (429,3 megawattpiek)

Er is ook onderscheid gemaakt in dakgebonden pv-systemen en drijvende en grondgebonden zonneparken, te weten:

 • Drijvende zonneparken: 19 projecten (102,6 megawattpiek)
 • Grondgebonden zonneparken: 127 projecten (1.622,7 megawattpiek)
 • Zonnedaken: ​3.562 projecten (2.006,0 megawattpiek)
 • Onbekend: 8 projecten (58,5 megawattpiek)

Top 10
In onderstaand overzicht is per project het aantal megawattpiek vermeld (red. het gaat om de 10 grootste projecten, deze kennen per stuk een omvang van 25 megawattpiek of meer*) waarvoor door de subsidieaanvragers voor 15 jaar subsidie is verkregen.

Het grootste dakgebonden pv-systeem dat via de SDE++ 2021 een beschikking heeft ontvangen, is 20,08 megawattpiek groot. De subsidie is aangevraagd door Logistics Capital Partners voor zijn distributiecomplex Campus A58 bij Roosendaal, maar heeft geen plekje in de top 10 weten te bemachtigen.

Zonnepark De Groene Energie Corridor | Zwanenburg (Noord-Holland)  | 135,7 megawattpiek
4 boeren in de gemeente Haarlemmermeer zijn de initiatiefnemers van dit zonnepark langs de A9. De Groene Energie Corridor is voor 100 procent in lokaal eigendom en de omgeving beslist mee over hoe het park eruit komt te zien en kan financieel meeprofiteren. De agrarische families Van Beem, Bos, Van Elderen en Vlasveld stellen toekomstbestendig te willen boeren en een bijdrage te willen leveren aan de energietransitie. Daarbij moet de grond over 25 jaar weer bruikbaar zijn voor agrarische activiteiten. Bij het zonnepark is ook een recreatief rustpunt van 1 hectare voorzien. De planning is dat het zonnepark in 2023 opgeleverd kan worden.

Zonnepark Westermeerdijk | Espel (Flevoland) | 114,68 megawattpiek
Solarfields is de initiatiefnemer van Zonnepark Westermeerdijk waarvoor samengewerkt wordt met de agrariërs die gezamenlijk het windmolenpark aan de Westermeerdijk hebben gerealiseerd. Door de aanwezigheid van windmolens op de percelen is de inzetbaarheid van machines en werktuigen minder rendabel. Het plan behelst een langgerekte strook zonnepanelen op agrarische gronden van circa 150 meter breed en 18 kilometer lang. Het zonnepark kan gebruikmaken van de reeds aanwezige netaansluiting voor de windmolens. Onlangs stelde het College van Rijksadviseurs dat de gemeente en andere betrokken overheden moeten overwegen het ontwerp van zonnepark Westermeerdijk in Noordoostpolder te herzien om te sturen op meervoudige doelen.

Zonnepark Lanakerveld | Maastricht (Limburg) | 71,00 megawattpiek
Sunvest won 2 jaar geleden de aanbesteding van de gemeente Maastricht voor de aanleg van een zonneweide op het Lanakerveld. Het bedrijf kreeg destijds de voorkeur boven 14 andere kandidaten. De zonneweide wordt volgens het bedrijf een zogenaamd ‘natuurlijk zonnepark’ met een goede landschappelijke en maatschappelijke inpassing. De vergunning werd mede toegekend omdat Sunvest inwoners van Malberg, Oud-Caberg en Smeermaas heeft laten participeren in het ontwerpproces om de landschappelijke en maatschappelijke inpassing van het zonnepark te borgen. Om verder invulling te geven aan de maatschappelijke doelstellingen van Zonnepark Lanakerveld wordt gewerkt aan het opzetten van lespakketten en stages, zodat bij alle niveaus van het onderwijs in Maastricht de energietransitie een prominentere plek krijgt.

Zonnepark Aadijk II | Almelo (Overijssel) | 55,36 megwattpiek
SolarEnergy Works is initiatiefnemer van dit zonnepark in een plangebied van 52 hectare en dat op een steenworp afstand van Zonnepark Aadijk I ligt. Rond het zonneveld wordt een hoogwaardige groene rand gemaakt, met ruimte voor diverse functies; van recreatie tot natuur, stadslandbouw en een boomgaard. Het eerste Zonnepark Aadijk werd in 2019 in gebruik genomen beslaat ongeveer 40 hectare en bestaat uit zo’n 120.000 zonnepanelen.

Zonnepark Enerzjyk Skûlenboarch | Eastermar (Friesland) | 52,57 megawattpiek
Enerzjyk Skûlenboarch is het enige drijvende zonnepark in de top 10. Het project beoogt de herontwikkeling van de zandwinplas bij het dorp Skûlenboarch in de gemeente Tytsjerksteradiel. De zandwinning is er enkele jaren geleden beëindigd. De randzone van de zandwinplas wordt een plek voor recreatie en natuur. David de Boer en Jan Clots zijn de initiatiefnemers van Enerzjyk Skûlenboarch. Zij zijn de eigenaren van +PEIL, een bureau voor architectuur en stedenbouw dat gevestigd is in de stad Groningen. Om het plan mogelijk te maken, hebben zij zich met 2 eveneens noordelijke investeerders verenigd in de bv Enerzjyk Skûlenboarch.

Zonnepark De Schorf | Beringe (Limburg) | 49,00 megawattpiek
Pure Energie is samen met dorpscoöperatie Steingood initiatiefnemer voor dit zonnepark nabij Beringe in de gemeente Peel en Maas. Het totale plangebied is circa 28 hectare groot, maar boven 41 procent van het plangebied komen geen zonnepanelen. Die ruimte is inclusief de ruimtes tussen de rijen zonnepanelen en is bestemd voor landschappelijke en natuurlijke elementen. Zo komt er een 15 meter brede zoom van bloemen, kruiden, ruigte en struweel rondom het gehele zonnepark. Een belangrijk onderdeel van het plan is dat de omgeving mede-eigenaar kan worden van het zonnepark, via dorpscoöperatie Steingood. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen lid worden van de coöperatie en samen investeren in het zonnepark.

Zonnepark Noordermeerdijk | Creil (Flevoland) | 43,98 megawattpiek
SolarEnergy Works heeft in deze ronde van de SDE++ voor 3 zonneparken aan de Noordermeerdijk een subsidie weten binnen te halen. Zonnepark Noordermeerdijk Zuid is met 43,98 megawattpiek het grootste, gevolgd door Zonnepark Noordermeerijk Noord van 26,39 megawattpiek en Zonnepark Noordermeerdijk Midden van 16,45 megawattpiek. Samen tellen de 3 zonneparken tussen de windmolens langs de Noordermeerdijk op tot een vermogen van 86,82 megawattpiek.

Zonnepark Hollandscheveld | Hollandscheveld (Drenthe) | 41,07 megawattpiek
PowerField is initiatiefnemer van Zonnepark Hollandscheveld. De locatie is gelegen aan de snelweg A37 in de gemeente Hoogeveen. Niet het gehele gebied zal worden belegd met zonnepanelen. Zo is er ruimte voor onderhoudspaden en ruimtes tussen de zonnepanelen, maar ook voor landschappelijke inpassing. Op het terrein zullen schapen grazen. Daarnaast is in overleg met Het Drentse Landschap een plan voor een dassenakker uitgewerkt.

Zonnepark Steenwijkerland | Wanneperveen (Overijssel) | 39,57 megawattpiek
Ook Zonnepark Steenwijkerland, ook wel bekend als Zonnepark Wanneperveen, is een initiatief van PowerField. Het plangebied bevindt zich tussen de Zomerdijk, Nieuwedijk en de Kooiweg. Aan de westzijde grenst het plangebied aan Natura 2000-gebied De Wieden, deelgebied Middenweg-Kooiweg. Het plangebied betreft 47 hectare. Dit wordt echter niet geheel ingericht als zonnepark, want een groot gedeelte wordt benut voor landschappelijke inpassing en het creëren van ecologische meerwaarde. 

Zonnepark Hooibroeken | Heusden (Noord-Brabant) | 36,00 megawattpiek
Sunvest is de ontwikkelaar van dit laatste zonnepark in de top 10 en werkt daarbij samen met energiecoöperatie Energiek Heusden. Beide partijen zijn voor 50 procent eigenaar van de zonneweide. Het geplande zonnepark is gelegen aan de Polderweg nabij de N267 in Oudheusden, op een perceel van 23,5 hectare. Het zonnepark wordt landschappelijk ingepast, waarbij de omgeving een belangrijke stem heeft in de ontwikkeling van het zonnepark. Een deel van de opbrengsten van het zonnepark zal ook terugvloeien in de omgeving.

​* Omdat een gedeelte van de gegevens door RVO.nl geanonimiseerd is (red. te weten 699 projecten goed voor zo’n 335,4 megawattpiek), kunnen er mogelijkerwijs onvolkomenheden in bovenstaand artikel zitten. Eventuele correcties zijn welkom via [email protected].

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
Zonnepark Services Nederland zoekt:

Service Engineer(s) PV Systems

Fulltime (40 uur) - Hoofdkantoor Lange Viestraat 2B, 3511 BK Utrecht, standplaats/werken vanuit huis of ons Service Office Noord of Zuid
BayWa r.e. Solar Systems S.à. r.l. zoekt:

Dakspecialist Technisch adviseur

Fulltime (40 uur) - Bijsterhuizen 1160D 6546 AS Nijmegen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!