logo
wvhj2023
© HVC
© HVC
19 oktober 2021

Analyse najaarsronde SDE++ 2020: de details van de 10 grootste projecten met zonnepanelen

De eerste subsidieronde van de SDE++ (najaar 2020) heeft 3.603 megawattpiek en 3.602 beschikkingen aan zonnestroomprojecten opgeleverd. Maar wat zijn nu de grootste projecten? Solar Magazine zet het op een rij.

Opnieuw veel kleine projecten
In de laatste ronde van de oude subsidieregeling SDE+ in het voorjaar van 2020 viel het op dat er meer dan 5.000 projecten met een vermogen kleiner dan 0,5 megawattpiek werden goedgekeurd. Ook nu is het aantal kleine projecten groot, zoals blijkt uit onderstaand overzicht.

  • 0 - <0,5 megawattpiek: 2.626 projecten (587,7 megawattpiek)
  • 0,5 - <1 megawattpiek: 601 projecten (441,3 megawattpiek)
  • 1 - <2,5 megawattpiek: 185 projecten (300,1 megawattpiek)
  • 2,5 - <5 megawattpiek: 106 projecten (356,6 megawattpiek)
  • 5 - <10 megawattpiek: 39 projecten (280,7 megawattpiek)
  • 10 - <25 megawattpiek: 28 projecten (460,7 megawattpiek)
  • 25 - <50 megawattpiek: 7 projecten (244,9 megawattpiek)
  • >50 megawattpiek: 10 projecten (930,7 megawattpiek)

Er is ook onderscheid gemaakt in dakgebonden pv-systemen en drijvende en grondgebonden zonneparken, te weten:

  • Grondgebonden en drijvende zonneparken: 114 projecten (1.752,3 megawattpiek)
  • Zonnedaken: 3.488 projecten (1.850,6 megawattpiek)

In onderstaand overzicht is per project het aantal megawattpiek vermeld (red. het gaat om de 10 grootste projecten, deze kennen per stuk een omvang van 50 megawattpiek of meer*) waarvoor door de subsidieaanvragers voor 15 jaar subsidie is verkregen. 

176,0 megawattpiek | Zonnepark Musselkanaal | Gemeente Stadskanaal (Groningen) | GroenLeven
GroenLeven wil in de gemeente Stadskanaal een zonnepark van 210 hectare realiseren. 75 hectare van de 210 hectare zal worden ingevuld met natuur-inclusieve, ecologische landbouw. Natuur-inclusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, en heeft een positief effect op de biodiversiteit. De provincie Groningen maakte samen met toenmalig minister Wiebes de weg vrij voor de komst van de zonneweide, waarvan de eerste plannen al uit 2018 dateren. Waar men toen nog uitging van een zonnepark van 135 megawattpiek, is dat vermogen nu toegenomen tot 175 megawattpiek en daarmee de grootste subsidiebeschikking ooit voor een Nederlands zonnepark.  De zonneweide maakt ook deel uit van de Regionale Energiestrategie van Groningen.

131,4 megawattpiek | Zonnepark Vlagtwedde II | Gemeente Westerwolde (Groningen) | Powerfield
Zonnepark Vlagtwedde II is een uitbreiding van het al bestaande zonnepark Vlagtwedde in de gemeente Westerwolde. De al gebouwde zonneweide telt 350.000 zonnepanelen en  werd door netbeheerder Enexis in september 2020 aan het elektriciteitsnet gekoppeld. Naast de locatie van de bestaande zonneweide heeft PowerField de beschikking over een aaneengesloten perceel van ongeveer 76 hectare. Eind vorig jaar verkreeg de projectontwikkelaar een omgevingsvergunning voor het project. Nu ook de subsidie binnen is, staan alle seinen op groen om met de bouw te starten. De blauwebessenteelt bij zonnepark Vlagtwedde wordt aan de noordzijde van de uitbreiding doorgetrokken. Daarbij komt aan de noord- en oostzijde een brede inpassingstrook, met extra aandacht voor ecologie.

107,6 megawattpiek | Zonnepark Noordermeerdijk | Noordoostpolder (Flevoland) | HVC
HVC gaat langs de Noordermeerdijk in Rutten tussen de windmolens in de Noordoostpolder een van de grootste zonneparken van Nederland bouwen. Het zonnepark van ruim 107 megawattpiek telt zo’n 200.000 zonnepanelen. Het grootste zonnepark van HVC wekt straks jaarlijks genoeg zonne-energie op om 28.500 huishoudens, een stad zo groot als Emmeloord, van energie te voorzien. HVC vindt het belangrijk dat omwonenden van zonnepark Noordermeerdijk meedenken bij het ontwerp en meeprofiteren van de opbrengsten. Voor de realisatie van zonnepark Noordermeerdijk werkt HVC samen met een groep van 11 lokale grondeigenaren die mede-initiatiefnemer en mede-eigenaar van het zonnepark zijn. En als het zonnepark straks zonnestroom opwekt, kunnen omwonenden hier ook van profiteren. Zij kunnen investeren in het zonnepark via obligaties met een vaste rente. Daarnaast levert het zonnepark een bijdrage aan het duurzaamheidsfonds van de gemeente Noordoostpolder. Verder legt HVC 9 hectare extra groen aan. Het is de bedoeling dat het zonnepark de stroom gaat leveren via de bestaande netaansluiting van het windpark.

96,3 megawattpiek | Zonnepark Westermeerdijk | Gemeente Noordoostpolder (Flevoland) | Solarfields
Zonnepark Westermeerdijk is een gezamenlijk initiatief van Solarfields en agrariërs Wim van der Linde en Reinder Homan, die gezamenlijk het windmolenpark aan de Westermeerdijk hebben gerealiseerd. Door de aanwezigheid van windmolens op de agrarische percelen is de inzetbaarheid van machines en werktuigen minder rendabel. De kleinere percelen die zijn ontstaan nabij de windmolens, worden nu ingezet voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast wordt de bestaande elektriciteitskabel van de windmolens voor het zonnepark benut.

94,4 megawattpiek | Zonnepark Eekerpolder | Gemeente Midden-Groningen (Groningen) | Solarfields
Solarfields heeft samen met energiecoöperatie Eekerpolder het initiatief genomen voor zonnepark Eekerpolder, opgericht in de gemeente Midden-Groningen. De zonneweide is gesitueerd in de oksel van de A7 en de N33 en heeft een oppervlakte van circa 68,6 hectare. In samenspraak met coöperatie Eekerpolder en haar leden, landschapsarchitecten van de provincie en gemeenten Midden-Groningen en Oldambt is naar voren gekomen dat tussen de 25 en 30 procent van het areaal wordt gebruikt voor ecologische inpassing van het zonnepark. Solarfields maakte verder vorig jaar bekend voor dit zonnepark bij Meeden een transformatorstation te willen bouwen om zo 500 hectare zonneweiden via een particulier elektriciteitsnet rechtstreeks aan te sluiten op het hoogspanningsnet.

86,0 megawattpiek | Zonnepark Bellingwolde | Gemeente Westerwolde (Groningen) | Solarfields
Tussen de Veendijk en de Duitse grens in Bellingwolde, vlakbij de Lethe, realiseert Solarfields zonnepark Bellingwolde. Net over de grens staan Duitse windmolens. Solarfields en buurtbewoner en grondeigenaar Kor Werkman streven naar een maatschappelijk gedragen zonnepark. Daarom is er een klankbordgroep opgericht en is de samenwerking gezocht met de lokale duurzame-energiecoöperatie De Lethe Stroomt. Het plangebied is 57,5 hectare groot. Het ministerie van Economische Zaken en de provincie Groningen maakten vorig jaar al de weg vrij voor de komst van het zonnepark.

80,0 megawattpiek | Zonnepark Winterswijk Masterveldweg | Gemeente Winterswijk (Gelderland) | Statkraft
Het gebied waar de zonneweide zal komen, ligt ten noordoosten van Winterswijk tussen de Masterveldweg en de landgrens met Duitsland. De grond waar de zonnepanelen op geplaatst zullen worden, is grotendeels grasland met een landbouwbestemming. De omgeving bestaat uit landbouwgrond en bebossing. De zonneweide Winterswijk Masterveldweg – die ontwikkeld wordt door Statkraft – zal 36 hectare beslaan. De overige 25 hectare op het grondgebied van 61 hectare zal gebruikt worden om de biodiversiteit en natuur te versterken. Samen met Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN) Winterswijk en een ecoloog van de gemeente is het plan voor de inrichting en beplanting uitgewerkt. De onderhoudspaden op het park worden onverhard en ingezaaid met een zaadmengsel van inheemse planten.

55,2 megawattpiek| Zonnepark Sunspace | Gemeente Noordoostpolder (Flevoland) | Zon Noordelijk Flevoland
Zonnepark Sunspace wordt ontwikkeld door Zon Noordelijk Flevoland en is een initiatief van energie- en grondstoffenbedrijf HVC en Stichting Energieneutraal Noordelijk Flevoland (SENF) in samenwerking met Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). De zonnepanelen komen op 4 velden op het terrein van het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in Marknesse. De oppervlakte van het zonnepark is ongeveer 250.000 vierkante meter. Het zonnepark bestaat uit 4 afzonderlijke velden: A, B, C en D. Veld A ligt in het niet-toegankelijke deel van het NLR-terrein en heeft de meeste zonnepanelen. Deze zijn maximaal 3 meter hoog en zijn gelegd in zogenaamde ‘oost-westopstelling’. Hierdoor is de productiecapaciteit hoog. De velden B en C liggen naast het hoofdgebouw van NLR. Vanaf die kant is het bovenvlak van het zonneveld te zien. De fundering is niet zichtbaar door de plaatsing van taluds rond het veld die worden ingezaaid met een inheems kruidenmengsel. Veld D wordt tot slot aan 3 zijden omringd door bos.

54,0 megawattpiek | Zonnepark Kabeljauwbeek | Gemeente Woensdrecht (Noord-Brabant) | Eneco
Zonnepark Kabeljauwbeek wordt door Eneco ontwikkeld aan de noordzijde van de Nieuwe Dijk in Ossendrecht, behorend tot de Brabantse gemeente Woensdrecht. Het ligt ingesloten tussen het Schelde-Rijnkanaal en de A4, ter hoogte van de grens tussen Nederland en België. Het zonnepark wordt gecombineerd met windpark Kabeljauwbeek dat bestaat uit 5 windturbines. De besloten ligging onttrekt de zonneweide voor een groot deel op een natuurlijke manier aan het zicht. Aan de zuidkant van het plangebied neemt de dijk het zicht op het zonnepark weg. Aan de westkant van het plangebied sluit de A4 het park in. Om het zonnepark verder aan het zicht te onttrekken, plaatst Eneco aan de noordkant en aan de oostkant beplanting. Het idee is om hier inheemse en gebiedseigen planten te laten groeien. Eneco heeft de start van de bouw voorzien voor 2023 en de oplevering uiterlijk begin 2024.

50,0 megawattpiek | Zonnepark Haghorst | Gemeente Hilvarenbeek (Noord-Brabant) | Thijs van Oirschot Duurzaam
De Brabantse aardappelboer Thijs van Oirschot werkt al sinds 2018 aan zijn plan om op zijn akkerbouwgrond zonnepanelen te plaatsen. Hij houdt het project zoveel mogelijk in eigen hand en probeerde lange tijd energiecoöperatie Hilverstroom aan boord te krijgen. Die vreesde echter een te laag rendement en dus trok Van Oirschot zijn eigen plan. Zonnepark Haghorst komt op een steenworp afstand te liggen van bungalowpark Stille Wille.

* Omdat een gedeelte van de gegevens door RVO.nl geanonimiseerd is (red. te weten 947 projecten goed voor zo’n 390 megawattpiek), kunnen er mogelijkerwijs onvolkomenheden in bovenstaand artikel zitten. Eventuele correcties zijn welkom via redactie@solarmagazine.nl

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten