logo
wvhj2023
© Fokke Baarssen | Dreamstime.com
© Fokke Baarssen | Dreamstime.com
20 mei 2022

Afbouw salderingsregeling weer uitgesteld, eigenaren zonnepanelen mogen tot 2025 volledig salderen

Minister Jetten meldt dat de afbouw van de salderingsregeling nog een jaar uitgesteld wordt, te weten tot 1 januari 2025. Vanaf dat kalenderjaar krijgen de eigenaren van zonnepanelen versneld minder voordeel.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden zonnepaneeleigenaren per 1 januari 2023 stapsgewijs minder mogen gaan salderen. Afgelopen januari werd echter al duidelijk geworden dat de afbouw met minimaal 1 jaar zou worden uitgesteld en nu is dus besloten om de afbouw 2 jaar uit te stellen.

36 procent
Direct gevolg daarvan is wel dat zonnepaneelbezitters per 1 januari 2025 direct 36 procent minder mogen salderen om de opgelopen achterstand op het oorspronkelijke wetsvoorstel in te lopen.

De nu door minister Jetten voor Klimaat en Energie voorgestelde afbouw is in de rechterkolom van onderstaande tabel te zien. De genoemde percentages betreffen het deel van de elektriciteit dat door de zonnepaneeleigenaar op het stroomnet wordt ingevoed en waarvoor nog gesaldeerd mag worden. Voor het overige deel ontvangen kleinverbruikers enkel nog een redelijke vergoeding van de leverancier. Toenmalig minister Wiebes maakte begin 2020 al bekend dat die redelijke vergoeding 80 procent van het leveringstarief zal zijn.

 Kalenderjaar

Te salderen volgens oorspronkelijk wetsvoorstel

Te salderen bij 2 jaar uitstel

2022

100 procent

100 procent

2023

91 procent

100 procent

2024

82 procent

100 procent

2025

73 procent

64 procent

2026

64 procent

64 procent

2027

55 procent

55 procent

2028

46 procent

46 procent

2029

37 procent

37 procent

2030

28 procent

28 procent

2031

0 procent

0 procent

Beperkte invloed
‘Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer controversieel verklaard en heeft daarom lang stilgelegen, wat maakt dat het voorstel moet worden aangepast’, aldus de minister. ‘Hiervoor zal ik voor de zomer een nota van wijziging indienen. Het kabinet heeft besloten de startdatum van de afbouw met 2 jaar uit te stellen naar 1 januari 2025. Dit betekent dat er in de jaren 2023 en 2024 nog volledig kan worden gesaldeerd. In 2025 zal eenmalig een iets grotere afbouwstap gezet worden, waarna het pad vanaf 2026 weer wordt opgepakt zoals oorspronkelijk beoogd.’

Dit houdt in dat, net als in het oorspronkelijke wetsvoorstel, vanaf 2031 niet meer gesaldeerd kan worden. ‘De voorgestelde wijziging in het afbouwpad heeft een beperkte invloed op de terugverdientijden’, stelt Jetten. ‘Met een technische levensduur van 25 jaar, blijft investeren in zonnepanelen voor huishoudens zeer interessant.’

Onderzoek TNO
Jetten heeft TNO opdracht gegeven het oorspronkelijke rapport uit 2020 – dat ook een rekenmodel voor de terugverdientijd bevatte–  te actualiseren en daarbij uit te gaan van de meest recente cijfers voor wat betreft de elektriciteitsprijzen, belastingen en investeringskosten in zonnepanelen.

De Tweede Kamer wordt voor de zomer geïnformeerd over de uitkomsten. De minister besluit: ‘In de nota van wijziging zal ik daarnaast een eenmalig tussentijds meetmoment opnemen om de vinger aan de pols te houden om het afbouwpad te kunnen bijstellen, indien daar aanleiding toe zou zijn.’

Update 11 juli 2022: Minister Jetten heeft de nota van wijziging, inclusief de budgettaire raming van het Centraal Planbureau (CPB), naar de Tweede Kamer gestuurd.

Holland Solar: ‘Zorgen over gekozen route voor afbouw salderingsregeling’

Branchevereniging Holland Solar maakt zich grote zorgen over de route die minister Jetten kiest om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te bouwen. ‘Het is een gemiste kans dat de minister in de Zonnebrief niet of nauwelijks de achtergrond schetst van de impact die de salderingsregeling heeft op de energietransitie’, zegt Nold Jaeger, senior beleidsmedewerker bij Holland Solar.

Hoe blij Holland Solar ook is met de inhoud van de Zonnebrief van minister Jetten, de passage over de salderingsregeling had beter gekund. Jaeger: ‘De salderingsregeling is uitgegroeid tot een heel beangrijk dossier. Het gaat inmiddels over meer dan 1,5 miljoen woningen met zonnepanelen die in toenemende mate geconfronteerd worden met spanningsproblemen op het laagspanningsnet. Met het oog op de toekomst moet de overheid daarom stimuleren dat mensen op de meest efficiënte manier stroom opwekken, maar ook zo veel mogelijk direct gaan gebruiken. Die facetten missen we in de Zonnebrief. Dat is zonde en zien we als een gemiste kans.’

Daarbij vraagt de branchevereniging zich volgens Jaeger sterk af of de gekozen route de juiste manier is om de salderingsregeling in de nabije toekomst vorm te geven. ‘Het vorige kabinet heeft in lijn met het Klimaatakkoord de afgelopen jaren een start gemaakt met het verschuiven van de energiebelasting van elektriciteit naar aardgas. Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken dat de energiebelasting op elektriciteit in de eerste schijf in de periode 2023-2028 meer dan gehalveerd zal worden. Die verlaging betekent dat het voordeel van salderen voor consumenten al gehalveerd wordt, voordat überhaupt enig afbouwpad ingezet wordt. Nu kiest de minister ervoor om dat resterende bedrag ook nog eens beetje bij beetje af te bouwen. Die keuze zal heel veel uitvoeringscapaciteit bij de overheid en de energiebedrijven vragen, maar ook bij installateurs die consumenten moeten uitleggen hoe hun verdienmodel er straks uitziet.’

Volgens Jaeger is de zonne-energiesector in de voorbije periode ook tot de conclusie gekomen dat de salderingsregeling met het oog op de toekomst niet houdbaar is en de energietransitie zelfs in de weg gaat zitten. ‘Het is belangrijk om direct zelfverbruik van door consumenten opgewekte zonne-energie te stimuleren, want anders zullen problemen op het laagspanningsnet enkel toenemen. Bovendien stort de energieprijs in als alle burgers op hetzelfde moment zonne-energie opwekken en terugleveren aan het stroomnet. Daarmee zou de zonne-energiesector ten onder gaan aan zijn eigen succes.’

Holland Solar gaat in de komende periode graag met het ministerie in gesprek over een alternatief voorstel voor de afbouw van de salderingsregeling. Jaeger: ‘Wij denken dat je de doelen van het kabinet op een veel effectievere en efficiëntere manier kan bereiken, en net zo snel als het ministerie dat nu voor zich ziet. Voor ons is het van het grootste belang dat de afbouw van de salderingsregeling voorspelbaar is en goed uit te leggen is aan consumenten. Samen met Energie-Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) willen we met de minister daarom in gesprek over een breed gedragen alternatief voor de voorgestelde afbouw van de salderingsregeling.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten