logo
wvhj2023
© Fokke Baarssen | Dreamstime.com
© Fokke Baarssen | Dreamstime.com
20 juli 2022

CPB over afbouw salderingsregeling zonnepanelen: veel onzekerheid over extra kosten

Het Centraal Planbureau (CPB) stelt dat de financiële gevolgen van het uitstel van de afbouw van de salderingsregeling ‘redelijk en neutraal’ zijn, maar oordeelt tegelijkertijd dat er hoge mate van onzekerheid is.

Op verzoek van het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het CPB de raming van de fiscale beleidsmaatregel beoordeeld waarmee de afbouw van het salderen 2 jaar wordt uitgesteld tot 1 januari 2025

94 miljoen euro
Het CPB heeft de raming van het kabinet – dat eerder de verwachting uitsprak dat het uitstel 133 miljoen euro kost –  uitvoerig beoordeeld en acht het budgettaire effect daarvan redelijk en neutraal, maar ook hoog onzeker. Een raming krijgt de kwalificatie ‘redelijk’ wanneer er bij het CPB geen betere bronnen of ramingsmethoden bekend zijn om de desbetreffende raming te maken. De term ‘neutraal’ houdt in dat de raming geen systematische afwijking naar boven of naar beneden vertoont.

Opmerkelijk is dat waar het kabinet eerder over een bedrag van 133 miljoen euro sprak, het CPB uitkomt op een negatief budgettair effect van 53 miljoen euro in 2023 en 75 miljoen euro in 2024, maar een positief budgettair effect van 34 miljoen euro in 2025. Daarmee zouden de ‘kosten’ van het uitstel bijna 30 procent lager uitkomen, te weten op 94 miljoen euro.

Nieuwe inschatting
De raming leunt volgens het CPB in zeer belangrijke mate op aannamen. ‘De raming is daardoor met grote onzekerheid omgeven. Er zit grote onzekerheid in de toekomstige ontwikkeling van de elektriciteitsproductie, -verbruik en -prijs en de omvang van gedragseffecten, die de grondslag van de salderingsregeling direct beïnvloeden.’

Voor het Belastingplan 2023 – dat op Prinsjesdag bekendgemaakt wordt – zal een nieuwe inschatting van het budgettaire effect van het uitstel van de afbouw van de salderingsregeling gemaakt worden op basis van de op dat moment geldende vormgeving van de energiebelasting.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten