Solar Magazine - Regeerakkoord: geen aandacht voor salderingsregeling, zonnepanelen slechts 2 keer genoemd
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Regeerakkoord: geen aandacht voor salderingsregeling, zonnepanelen slechts 2 keer genoemd
© Elian Kars | Dreamstime.com

Regeerakkoord: geen aandacht voor salderingsregeling, zonnepanelen slechts 2 keer genoemd

In het coalitieakkoord heeft het nieuwe kabinet de ambitie geformuleerd bij de uitrol van zonne-energie in te zetten op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken. De salderingsregeling wordt niet genoemd.

Informateurs Remkes en Koolmees hebben met de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie de besprekingen over het coalitieakkoord afgerond en hun eindverslag en het coalitieakkoord overhandigd aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) zullen het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ vanmiddag toelichten.

Nadere uitwerking
De onderwerpen stikstof en klimaat vragen volgens informateur Remkes nog extra aandacht. De nieuwe bewindslieden moeten dit nog verder uitwerken in beleidsprogramma's voor hun eigen domein. Dat zal volgens Remkes in samenwerking met de Tweede Kamer gebeuren.

Informateur Koolmees stelt dat het voor de hand ligt om de nadere uitwerking van deze onderwerpen bij de Voorjaarsnota 2022 te betrekken en deze te zijner tijd te laten doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB).

Zonnepanelen
En dat het regeerakkoord nog de nodige uitwerking behoeft, wordt duidelijk uit het feit dat er over zonne-energie slechts één passage is opgenomen: ‘Gezien de schaarse beschikbare ruimte zetten we vooral in op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken, inclusief normering. Zonnepanelen op land staan we alleen toe, als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is, bijvoorbeeld op rijksgronden.’

Salderingsregeling: energiebelasting stroom versneld omlaag
Ondanks dat er in het coalitieakkoord geen aandacht voor de salderingsregeling is, is er wel een aan het salderen gerelateerde passage opgenomen in het document. Die passage gaat over de verschuiving van de voor het salderen belangrijke energiebelasting.

Het huidige demissionaire kabinet heeft in lijn met het Klimaatakkoord de afgelopen jaren een start gemaakt met het verschuiven van de energiebelasting van elektriciteit naar aardgas. Het nieuwe kabinet zal daarmee verdergaan. De energiebelasting op elektriciteit in de eerste schijf zal in de periode 2023-2028 met 5,23 eurocent verlaagd worden, terwijl de energiebelasting op gas met 5,23 eurocent verhoogd zal worden. Daarmee mogen eigenaren van zonnepanelen de komende jaren steeds iets minder salderen, wat ook in lijn ligt met het nog te behandelen wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
De Zoncorporatie zoekt:

Uitvoerder Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1033 MS
Sunprojects B.V. zoekt:

Project Engineer

32-40 uur - Uilenstede 475
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!