Solar Magazine - Moties Tweede Kamer om SDE++ plafond van 35 terawattuur voor wind- en zonne-energie los te laten
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Moties Tweede Kamer om SDE++ plafond van 35 terawattuur voor wind- en zonne-energie los te laten
© Elian Kars | Dreamstime.com

Moties Tweede Kamer om SDE++ plafond van 35 terawattuur voor wind- en zonne-energie los te laten

In de Tweede Kamer zijn 2 moties ingediend waarmee CDA, ChristenUnie en D66, en PvdA en GroenLinks minister Jetten oproepen om het plafond van 35 terawattuur voor wind en zon op land in de SDE++ los te laten.

De eerste ingediende motie is een initiatief van Henri Bontenbal (CDA) in samenwerking met Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Raoul Boucke (D66). Minister Jetten van Klimaat en Energie maakte half maart bekend via de SDE++ 2022 voor wind- en zonne-energie dit jaar geen subsidie meer toe te kennen als een plafond van 33,5 terawattuur bereikt wordt en voor volgend jaar een plafond van 35 terawattuur te hanteren.

Niet meer passend
De tekst van de motie van CDA, ChristenUnie en D66 luidt als volgt: ‘overwegende dat het plafond van 35 terawattuur subsidiabele hernieuwbare opwek op land in 2030, zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord, in het licht van het coalitieakkoord niet passend meer is; constaterende dat in het coalitieakkoord afspraken zijn gemaakt over heldere afstandsnormen voor wind op land en de voorkeur voor zonneparken met multifunctioneel ruimtegebruik; verzoekt de regering in volgende SDE++-rondes of andere vormen van stimulering niet langer uit te gaan van een maximaal subsidiabele energieproductie van 35 terawattuur in 2030 voor zon en wind, maar rekening te houden met de benodigde groei van zon en wind richting 2030 en 2050, conform het nog af te ronden plan nationaal energiesysteem en passend binnen de afspraken in het coalitieakkoord, en gaat over tot de orde van de dag.’

Minister Jetten over de motie: ‘Ik wil heel graag kijken hoe ik samen met de medeoverheden tot een hoger doel kan komen, en zal ook met hen bespreken welke vormen van stimulering daarbij passend zijn. Dus deze motie geef ik ter oordeel aan de Tweede Kamer.’

Motie PvdA en GroenLinks
Joris Thijssen diende namens de Partij voor de Arbeid (PvdA) samen met Suzanne Kröger van GroenLinks een soortgelijke motie in om het plafond los te laten. Ook afgelopen september en december dienden PvdA en GroenLinks al een motie in om het plafond los te laten, maar toen besloten ze uiteindelijk hun motie niet in stemming te brengen. De tekst van zijn nieuwe motie luidt als volgt: ‘constaterende dat er een plafond is voor hernieuwbare opwek op land in de SDE++ van 33,5 terawattuur, terwijl de energieregio's opgeteld 55 terawattuur in de plannen hebben opgenomen; overwegende dat er voor het halen van de klimaatdoelen en voor onafhankelijkheid van Russische fossiele energie meer zonne- en windenergie nodig is; overwegende dat indien het plafond voor CCS uit het klimaatakkoord wordt gehandhaafd, er meer budget mogelijk is voor hernieuwbare elektriciteit en warmte; verzoekt de regering het plafond voor zonne- en windenergie in de SDE++ los te laten; en gaat over tot de orde van de dag.’

Omdat minister Jetten de motie van CDA, Christenunie en D66 ter oordeel aan de Tweede Kamer heeft gegeven, ontraadt hij de motie van PvdA en GroenLinks daar die nagenoeg dezelfde strekking heeft.

De Tweede Kamer stemt komende week over de verschillende moties. Minister Jetten kan de eventueel aangenomen motie(s) naast zich neerleggen, maar mocht er een grote Kamermeerderheid zijn dan is dat onwaarschijnlijk.

Van Haga wil plafond substantieel verhogen

Wybren van Haga diende namens zijn fractie Groep Van Haga een motie in om het plafond niet te schrappen, maar te verhogen van 35 naar 55 terawattuur. Wel wil Van Haga dat zonneparken niet meer voor subsidie in aanmerking komen. Van Haga wil het plafond dan ook ophogen voor dakgebonden zonnepaneelinstallaties.

De tekst van zijn motie luidt als volgt: ‘constaterende dat de cap van 35 terawattuur op hernieuwbare elektriciteit binnen bereik is; overwegende dat zon op dak een duurzame en efficiënte manier is om elektriciteit op te wekken; verzoekt de regering de cap voor hernieuwbare elektriciteit te verhogen naar 55 terawattuur ten behoeve van zon op dak, en gaat over tot de orde van de dag.

Substantieel verhogen
Minister Jetten ontraadde ook de motie van Van Haga: ‘Het is sympathiek en goed dat de Tweede Kamer mij vanuit alle hoeken vraagt om te kijken hoe we het doel voor hernieuwbare elektriciteit op land kunnen verhogen. Ik wil met de medeoverheden in gesprek over hoe we in het vervolg van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) tot een hoger doel gaan komen. Dit loopt daar iets te veel op vooruit, dus op dit moment ontraad ik de motie.’

Na toezegging van Van Haga om in de tekst van zijn motie ‘te verhogen naar 55 terawattuur’ te wijzigen in ‘substantieel te verhogen’, toonde Jetten zich bereid om de motie alsnog ter oordeel van de Tweede Kamer te geven. Komende week wordt er gestemd over de motie.

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
Eigenenergie.net zoekt:

Projectleider

Fulltime (40 uur) - Geldrop
RABLE zoekt:

Account Manager

Fulltime (40 uur) - Delft
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!