logo
wvhj2023
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com
29 september 2021

Motie GroenLinks en PvdA om plafond van 35 terawattuur wind- en zonne-energie voor SDE++ te verhogen

Tom van der Lee (GroenLinks) en Joris Thijssen (PvdA) hebben in de Tweede Kamer een gezamenlijke motie ingediend om het plafond van 35 terawattuur voor wind- en zonne-energie in de SDE++ te verhogen.

Als onderdeel van de afspraken in het Nederlandse Klimaatakkoord werken lokale overheden in 30 regio’s aan het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES). Alle 30 RES’en samen moeten zorgen voor het behalen van het doel van 35 terawattuur hernieuwbare elektriciteit uit wind en zon in 2030. Een deel van de politieke partijen gaf voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen al aan dat doel te willen verhogen, onder meer met het oog op verhoogde doelstellingen voor Nederland vanuit de Europese Unie.

Plafond nagenoeg bereikt
Nu het 35-terawattuurdoel in zicht komt, hebben GroenLinks en de PvdA de volgende motie ingediend: ‘Overwegende dat verdere groei van het aandeel duurzame energie noodzakelijk is; overwegende dat het plafond van 35 terawattuur aan hernieuwbare elektriciteit in de SDE++ nagenoeg is bereikt; verzoekt de regering, het plafond voor hernieuwbare elektriciteit te verhogen in de aankomende ronde SDE++; en gaat over tot de orde van de dag.’

Motie ontraden door staatssecretaris
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Klimaat en Energie ontraadt de motie echter. ‘Ik weet dat de indieners het ook goed weten, maar ik ga het toch even zeggen: die 35 terawattuur is zorgvuldig met decentrale overheden en netbeheerders overeengekomen. Dat is echt een afspraak die we zorgvuldig met elkaar hebben gemaakt. Een eventuele ophoging zou dan ook aan een nieuw kabinet zijn. Dat vergt weer gesprekken met al deze partners. Die 35 terawattuur wordt in de komende SDE-ronde nog niet bereikt. Ik zou dus zeggen: deze motie ontraad ik. Laten we eerst zorgen dat we met elkaar de doelen halen die we hebben gesteld en die we met de partners hebben afgesproken. Dan kan een nieuw kabinet hier eventueel naar kijken.’

Advies onafhankelijke partij
Met een tweede motie, die ook ondersteund werd door Raoul Boucke van D66, vragen Van der Lee en Thijssen het kabinet om onafhankelijk onderzoek te doen naar het verhogen van het doel. De tekst van die motie die de staatssecretaris ter oordeel van de Tweede Kamer heeft gegeven, luidt als volgt: ‘overwegende dat binnen de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit men de komende jaren op grote schaal moet elektrificeren om de klimaatdoelen in bereik te houden; constaterende dat hier voldoende aanbod van groene stroom essentieel voor is; overwegende dat het aanbod van de energieregio's veel hoger is dan het huidige SDE++-plafond van 35 terawattuur; verzoekt de regering aan een onafhankelijke partij een advies te vragen over hoe om te gaan met duurzame energie op land na 2025, en gaat over tot de orde van de dag’.

De Tweede Kamer stemt komende week over de moties van Van der Lee en Thijssen.

Update 5 oktober 2021: Op verzoek van Thijssen en Van der Lee is de motie over het verhogen van het 35-terawattuurdoel aangehouden en daarmee niet in stemming gebracht. De andere motie is aangenomen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten