logo
wvhj2023
© Solarfields
© Solarfields
12 januari 2022

SDE++: mogelijk overgangsregeling wind- en zonne-energie na bereiken doel van 35 terawattuur

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een voorstel voor een overgangsregeling uitgewerkt als binnen de SDE++ de cap van 35 terawattuur wind- en zonne-energie op land bereikt wordt.

Toenmalig staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius stelde afgelopen december dat het aan een volgend kabinet zou zijn om de cap binnen de subsidieregeling SDE++ voor 35 terawattuur voor wind- en zonne-energie los te laten.

Onzekerheid over onrendabele top
Het SDE++-plafond van 35 terawattuur voor windmolens en zonnepanelen wordt vermoedelijk dit of volgend jaar gehaald. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er na 2025, of zodra er met de SDE++ 35 terawattuur aan subsidiabele productie op land wordt ondersteund, geen nieuwe subsidie meer verstrekt wordt.

Uitgangspunt is dat projecten op dat moment voldoende rendabel zijn om zelfstandig door de markt te worden opgepakt, mede vanwege de verwachte groei in de vraag naar elektriciteit door elektrificatie in de verschillende sectoren. Ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat schrijven in het introductiedossier dat zij gemaakt hebben voor hun nieuwe bewindslieden dat het op dit moment nog onzeker is of te zijner tijd inderdaad geen onrendabele top bestaat.

Marktstagnering voorkomen
Zij adviseren minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en minister Rob Jetten van Klimaat en Energie te voorkomen dat de markt na het stopzetten van de subsidie zodanig stagneert dat het realiseren van de klimaatdoelstellingen in gevaar komt. ‘Het is van belang de investeringszekerheid ook na 2025 op een kosteneffectieve wijze te blijven borgen’, schrijven de ambtenaren. ‘Daarom is gekeken naar de mogelijkheid van een overgangsregeling, die kan worden geïmplementeerd op het moment dat dat nodig blijkt met het oog op de doelstellingen. Hiervoor is een voorstel op hoofdlijnen uitgewerkt.’

De uitgewerkte overgangsregeling wordt de komende periode in het kader van een motie van Tom van der Lee van GroenLinks onderworpen aan een externe review. Op basis hiervan kan aan het eind van het voorjaar besluitvorming over de verdere ondersteuning van hernieuwbare elektriciteit plaatsvinden. ‘Op dat moment dient dan ook te worden bezien welke ontwikkelingen er op het terrein van hernieuwbaar op land nog wenselijk zijn – zowel binnen de 35 terawattuur als daarbovenop – rekening houdend met zowel de ambities als met de ruimte op het elektriciteitsnet voor extra opwek’, besluiten de ambtenaren.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten