logo
wvhj2023
© Zonnegilde
© Zonnegilde
1 april 2022

Holland Solar en NWEA: ‘Laat zo snel mogelijk plafond van 35 terawattuur in SDE++ los’

Het plafond van 35 terawattuur voor windmolens en zonnepanelen in de SDE++ moet zo snel mogelijk losgelaten worden. Daarvoor pleiten brancheverenigingen Holland Solar en de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA).

Afgelopen week debatteerde de vaste commissie  Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer over de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)-regeling.

Reden plafond nooit duidelijk
In het debat kwam onder meer naar voren dat er bij de Kamerleden onduidelijkheid heerst over de herkomst van het plafond.

‘In lijn met 49 procent CO2-reductiedoelstelling was ten tijde van het Klimaatakkoord berekend dat er 35 terawattuur nodig zou gaan zijn om de voor 2030 verwachte vraag naar elektriciteit te vergroenen. Daarbij gold de doelstelling van 35 terawattuur niet als plafond, maar als minimum’, stellen Wijnand van Hooff, directeur Holland Solar, en NWEA-voorzitter Hans Timmer in hun brief aan de Vaste Kamercommissie. ‘Na het afronden van de onderhandelingen van het Klimaatakkoord heeft de minister van Economische Zaken in het Klimaatakkoord laten opnemen dat er voor de SDE++ een plafond van 35 terawattuur geldt. De precieze reden is ons nooit helemaal duidelijk geworden. De wind- en zonne-energiesector waren verrast en zijn hier nog steeds zeer ongelukkig over.’

Zonnepanelen op daken
Holland Solar en NWEA benadrukken dat ondertussen zowel de te verwachten vraag naar duurzame elektriciteit als de klimaatdoelen flink verhoogd zijn en er daarom veel meer hernieuwbare elektriciteit nodig zal zijn dan ten tijde van het Klimaatakkoord gedacht werd.

‘De beste opties om snel van grote hoeveelheden Russisch gas voor onze centrales af te komen, zijn zonnestroomsystemen op daken, en op iets langere termijn wind- en zonnestroomsystemen op land en op water’, aldus de brancheorganisaties. ‘Zeker zonnestroominstallaties op daken staan er na subsidie al binnen 2 jaar; vaak korter. Zonnestroominstallaties op land en op water en windturbines staan er zeker binnen 4 jaar na de SDE++-beschikking en binnen 1,5 jaar na onherroepelijke vergunning.’

Gehakt van standpunten
Holland Solar en NWEA maken in hun gezamenlijke brief ook gehakt van de standpunten die afgelopen week tijdens het debat gehanteerd werden als onderbouwing van het plafond, zoals de opmerking dat extra windmolens en zonnepanelen niet tot CO2-winst leiden.

Van Hooff en Timmer: ‘Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rekent precies uit hoeveel CO2-besparing een techniek oplevert en rangschikt deze conform de systematiek van de SDE++. Het PBL houdt hierbij rekening met het feit dat er soms midden op de dag een overschot aan zon en wind kan zijn, waarbij extra productie geen CO2-winst geeft. Het PBL heeft berekend dat extra zon en wind wel degelijk tot een (flinke) reductie van de uitstoot zal leiden, onder andere door het vervangen van aardgascentrales. Deze bijdrage aan CO2-reductie wordt alleen maar hoger indien (zoals verwacht) de vraag naar elektriciteit zal toenemen.’

Netinfrastructuur
Verder gaat het gehanteerde argument dat het stroomnet al vol zit en extra windmolens en zonnepanelen geen optie zijn, volgens de 2 brancheorganisaties niet op. ‘Het klopt dat er voor wind en zon soms netuitbreiding nodig is. Om die reden moeten wind- en zonnestroomprojecten die SDE++ aanvragen een positieve transportindicatie van de netbeheerder kunnen overleggen. Als er (tijdelijk) geen ruimte is dan wordt er ook geen SDE++-beschikking afgegeven. Los daarvan worden per 2022 nieuwe zonnestroominitiatieven op 50 procent van de maximale capaciteit aangevraagd en aangesloten waardoor de pieken worden afgeknepen. Dit scheelt enkele procenten in de totale energieproductie, maar daar staat de maatschappelijke winst tegenover in de vorm van fors lagere netkosten. Ook is er een prikkel om elektriciteit tijdelijk op te slaan en in te voeden wanneer de zon ondergaat.’

Plafond CCS wel losgelaten
Tot slot constateren Van Hooff en Timmer dat het plafond voor CO2-afvang en -opslag (ccs) dat óók was opgenomen in het Klimaatakkoord recentelijk wél is losgelaten. ‘Het is begrijpelijk dat ccs als een noodzakelijke tussenoplossing wordt gezien, maar wij maken de Tweede Kamer erop attent dat ccs ons niet alleen afhankelijk houdt van (Russisch) gas, maar dat ccs ook extra energie kost waardoor er de facto fors meer gas wordt gebruikt. Het is in dat licht voor onze achterban onbegrijpelijk dat technieken die op (zeer) korte termijn wél tot een directe reductie van gasverbruik leiden aan het plafond worden gehouden.’

Minister Jetten: ‘Geen maximum voor energieopwek op land’

Naar aanleiding van onder meer vragen van het Tweede Kamerlid Henri Bontenbal (CDA) heeft minister Rob Jetten van Klimaat en Energie uitleg gegeven over het plafond van 35 terawattuur in de subsidieregeling SDE+(+) voor wind- en zonne-energie.

‘In het Klimaatakkoord is afgesproken om de SDE++ te sturen op 35 terawattuur hernieuwbare elektriciteit op land’, aldus de minister. ‘Hier wordt op ingezet en dat is ook in meerdere brieven opgenomen. Dit betekent niet dat er een maximum zit op 35 terawattuur energieopwek op land. Het is natuurlijk ook fantastisch om te zien dat de medeoverheden via de Regionale Energiestrategieën (RES’en) een bod hebben gedaan om de komende jaren meer energieopwek op land te realiseren. Ik ga ze daar niet op afrekenen. Sterker nog, ik bezoek nu heel veel RES-regio’s om met hen te praten over de mogelijkheden om de komende jaren meer te doen.’

Jetten verwijst ook naar een motie van Tom van der Lee (GroenLinks).  Er ligt ook een aangenomen motie van de heer Van der Lee om onderzoek te doen naar het verhogen van het doel. ‘We zijn nu onderzoek aan het doen om de motie-Van der Lee uit te voeren. Zodra de resultaten bekend zijn, kom ik natuurlijk bij de Tweede Kamer terug, maar dan ga ik ook weer met de medeoverheden in gesprek over hoe we de energieopwek de komende jaren verder kunnen aanjagen en stimuleren, als onderdeel van onze ambities om tot 60 procent CO2-reductie te komen en om tot een CO2-vrije energieproductie in Nederland te komen.’

De minister besluit: ‘We zetten ook geen cap op projecten die mogen worden gerealiseerd — als er meer projecten gerealiseerd kunnen worden: be my guest, vooral doen — maar we zetten een cap op de subsidie. Dat heeft een aantal redenen. Ten eerste, door die cap nu op 33,5 terawattuur te zetten, houd ik nog ruimte over om in de openstellingsronde van 2023 budget voor zon en wind op land toe te wijzen.’

 

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten