logo
wvhj2023
© Zonnegilde
© Zonnegilde
18 maart 2022

Cap van 33,5 terawattuur voor wind- en zonne-energie in SDE++ 2022

Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft bekendgemaakt via de SDE++ 2022 voor wind- en zonne-energie dit jaar geen subsidie meer toe te kennen als een plafond van 33,5 terawattuur bereikt wordt.

Daarmee houdt de minister 1,5 terawattuur aan wind- en zonne-energieprojecten ‘vrij’ om in 2023 en de jaren daarna binnen de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) een subsidiebeschikking te kunnen verlenen.

Overgangsregeling
Toenmalig staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius meldde afgelopen oktober al dat het SDE++-plafond van 35 terawattuur voor windmolens en zonnepanelen vermoedelijk in 2022 of 2023 zou worden gehaald. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er na 2025, of zodra er met de SDE++ 35 terawattuur aan subsidiabele productie op land wordt ondersteund, geen nieuwe subsidie meer verstrekt wordt.

Yeşilgöz-Zegerius stelde daarbij in december nog dat het aan een volgend kabinet zou zijn om de cap binnen de subsidieregeling SDE++ voor 35 terawattuur voor wind- en zonne-energie los te laten. Begin januari werd bekend dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een voorstel voor een overgangsregeling heeft uitgewerkt als binnen de SDE++ de cap van 35 terawattuur wind- en zonne-energie op land bereikt wordt.

Ruimte laten
‘Op dit moment wordt er, in lijn met de afspraken uit het Klimaatakkoord, gestuurd op de realisatie van 35 terawattuur aan subsidiabele productie uit wind op land en zon-pv (> 15 kilowattpiek) en is de SDE++ op dit moment ook voor dat doel ingericht’, schrijft minister Jetten in een brief aan de Tweede Kamer over de openstelling van de SDE++ 2022. ‘De verwachting is dat dit plafond van 35 terawattuur bij reguliere openstelling van de aankomende SDE++-rondes eerder zou worden bereikt dan in 2025. Ik stel het plafond daarom vast op 33,5 terawattuur om voldoende ruimte te laten voor aanvragen in 2022, maar ook daarna. Op die manier is de continuïteit van projecten voor hernieuwbare elektriciteit beter geborgd.’

Nog veel onduidelijk
Er is nog veel onduidelijk naar aanleiding van de mededeling van de minister om voor de SDE++ in 2022 een plafond te hanteren van 33,5 terawattuur. Zo is niet exact duidelijk wanneer het plafond behaald wordt, temeer omdat een groot aantal projecten waaraan subsidie wordt toegekend in de praktijk niet gerealiseerd wordt en ook niet duidelijk is op welk niveau de teller momenteel staat.

De minister meldt de berekening van het plafond binnenkort nader toe te lichten, vermoedelijk bij de officiële publicatie over de SDE++ 2022 in de Staatscourant.

Los van Regionale Energiestrategieën
Dat er nu een plafond wordt ingesteld, gebeurt volgens Jetten op basis van de afspraken in het Klimaatakkoord. ‘Het staat los van de ambities in de Regionale Energiestrategieën (RES’en) of de hogere klimaatdoelstellingen die onlangs in het Coalitieakkoord zijn afgesproken. De gevolgen hiervan voor de 35-terawattuur-doelstelling worden nog nader bezien en momenteel wordt extern onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop na realisatie van de 35-terawattuur-doelstelling moet worden omgegaan met hernieuwbare elektriciteit.’

Dit onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van een motie van Tom van der Lee van GroenLinks. Minister Jetten verwacht de onderzoeksresultaten dit voorjaar met de Tweede Kamer te delen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten