logo
wvhj2023
© Sunrock
© Sunrock
18 maart 2022

SDE++ 2022: netaansluiting voor zonnepanelen naar 50 procent en verklaring draagkracht verplicht

Minister Jetten voor Klimaat en Energie verscherpt de eisen voor projecten met zonnepanelen in de subsidieregeling SDE++. Zo wordt de netaansluiting vastgesteld op 50 procent van het piekvermogen van zonnepanelen.

Daarmee neemt de minister het advies over van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De onderzoekers van het PBL hadden namelijk voorgesteld om de netaansluiting van zonnepanelen binnen de SDE++ te verkleinen van 70 naar 50 procent van het piekvermogen van de zonnepanelen.

Optimum
De PBL-onderzoekers concludeerden op basis van eigen onderzoek dat op een netaansluiting van 45 tot 50 procent van het pv-piekvermogen een optimum van kosten en duurzame-energieproductie lijkt te liggen.

Op basis van het PBL-advies stelt de minister nu als eis voor de subsidiecategorieën zon-pv groter dan 1 megawattpiek dat zij een additionele teruglevercapaciteit van maximaal 50 procent van het piekvermogen hebben. ‘Dit betekent dat de teruglevercapaciteit op een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet of de additionele teruglevercapaciteit op een bestaande aansluiting voor een project maximaal de helft van het piekvermogen van de zonnepanelen mag bedragen. Door deze wijziging kunnen er bij dezelfde netcapaciteit meer hernieuwbare-energieprojecten gerealiseerd worden.’

Lichte stijging basisbedragen
‘Netto leidt deze maatregel tot een stijging van de potentieel te realiseren hernieuwbare elektriciteit uit zonnepanelen’, vervolgt Jetten. ‘Ik hanteer hierbij de grens van 1 megawattpiek, omdat grotere projecten relatief meer beslag op het net leggen, en doorgaans minder eigen verbruik kennen. Ik vind het wenselijk om te verkennen of deze eis ook voor projecten onder de grens van 1 megawattpiek kan gelden, maar vanwege de uitvoerbaarheid voer ik in 2022 de eis niet in voor deze kleinere systemen. De eis wordt nog nader uitgewerkt in de onderliggende regelgeving. De eis geldt niet voor de categorieën voor zonvolgende systemen, omdat deze beter gebruikmaken van de beschikbare netcapaciteit. Doordat een deel van de elektriciteit door de eis niet op het net kan worden geleverd, leidt dit tot (lichte) stijging van de basisbedragen.’

Verklaring draagkracht
Waar zonnestroomprojecten sinds enkele jaren al over een positieve transportindicatie van de netbeheerder moeten beschikken, wordt daar voor zonnedaken een extra eis aan toegevoegd. Die eis heeft betrekking op de draagkracht van daken.

‘Er is voortaan een verklaring bij aanvragen voor zon-op-dak over de draagkracht van het dak vereist’, aldus de minister. ‘Nu blijkt bij beschikte projecten soms op een later moment dat het dak qua constructie niet geschikt is voor de beoogde zonnepanelen. Door de verklaring wordt dit aan de voorkant gecontroleerd.’

Wijzigingen categorieën zon-pv
De vormgeving van categorieën in de SDE++ in 2022 is volgens minister Jetten in belangrijke mate gebaseerd op het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving. ‘Op basis van dit advies heb ik besloten om voor het eerst categorieën open te stellen voor hybride glasovens en waterstofinstallaties met een directe lijn met een wind- of zonnepark.’

Voor zon-pv voert de minister in lijn met het advies van het PBL enkele wijzigingen door. De categorie met een vermogen groter dan 15 kilowattpiek en kleiner dan 1 megawattpiek wordt gesplitst voor projecten op grond en op water. De categorie voor grondgebonden systemen groter dan 1 megawattpiek is bovendien opgesplitst in een categorie tussen de 1 en 15 megawattpiek en een categorie groter dan 15 megawattpiek, voor zowel de standaard vaste systemen als de zonvolgende systemen.

Basisbedrag gemaximeerd
Tot slot maximeert de minister een van de basisbedragen voor zon-pv.

‘Uit het advies van PBL blijkt dat zon-op-watersystemen kleiner dan 1 megawattpiek een hoger basisbedrag hebben dan zon-op-daksystemen kleiner dan 1 megawattpiek’, stelt Jetten. ‘Vanwege de voorkeursvolgorde van zon-pv – waarin zon-op-daksystemen boven zon-op-watersystemen staan – maximeer ik het basisbedrag voor zon-op-water kleiner dan 1 megawattpiek op hetzelfde niveau als zon-op-daksystemen kleiner dan 1 megawattpiek.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten