logo
wvhj2023
© Elian Kars
© Elian Kars
18 maart 2022

SDE++ opent 28 juni: 13 miljard euro subsidie beschikbaar voor zonnepanelen

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opent dit jaar op 28 juni. Er is 13 miljard euro subsidie beschikbaar voor onder meer windmolens, zonnepanelen en CO2-afvang en -opslag.

Het recordbedrag aan subsidie dat beschikbaar is, is te danken aan de hoge CO2-prijs en het extra budget van 6 miljard euro dat het vorige kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd.

Op de plank
Door de verwachting dat de Europese CO2-prijs (ETS) hoger uitvalt, is er namelijk minder subsidie nodig dan verwacht voor eerder goedgekeurde projecten en is eenmalig 2 miljard euro extra budget beschikbaar. Het oorspronkelijke budget is daardoor 8 miljard euro hoger. Bij de vaststelling van het budget is volgens minister Jetten van Klimaat en Energie rekening gehouden met een second opinion die naar aanleiding van een motie van ChristenUnie-kamerlid Pieter Grinwis door Trinomics is uitgevoerd op de prijs van het Europese Emissiehandelssysteem.

‘Het kabinet gaat bij deze openstellingsronde eenmalig niet uit van de ETS-cijfers van het PBL, zoals gebruikelijk, maar van de ETS-prijsprognose uit deze second opinion’, aldus Jetten. ‘De inschatting dat de Europese CO₂-prijs langdurig hoger uitvalt, biedt daardoor eenmalig 2 miljard euro extra ruimte. In samenspraak met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt onderzocht hoe bij toekomstige openstellingen van de SDE++ actuele en adequate ramingen van de energie- en ETS-prijzen kunnen worden gehanteerd die aansluiten op de behoefte van toekomstige SDE++- openstellingsrondes en de begrotingsreserve. Op basis van de uitkomsten van dit traject zal een eventueel nieuwe methode consistent worden toegepast in de SDE-berekeningen en budgetbepalingen. Dit biedt op de lange termijn een stabiele basis voor prudent beleid. Het streven is dit voor de openstelling van 2023 gereed te hebben.’

Het openstellingsbudget van de SDE++-regeling is het maximale bedrag waarvoor subsidieaanvragen goedgekeurd kunnen worden in een bepaalde ronde. Het openstellingsbudget is altijd hoger dan het gereserveerde bedrag op de begroting, omdat een deel van de subsidie in de praktijk niet nodig blijkt. Dit door stijgende energie- of CO2-prijzen waardoor de ‘onrendabele top’ kleiner wordt. Door met een hoger openstellingsbudget te werken, voorkomt het Rijk dat er veel budget ‘op de plank blijft liggen’.

Waterstof
Verder worden binnen de subsidieregeling meerdere nieuwe categorieën opengesteld, waaronder waterstof gekoppeld aan een wind- of zonnepark. In de SDE++ bestaat reeds een categorie voor waterstof. Deze categorie wordt uitgebreid met een tweede categorie voor elektrolysers die hun elektriciteit via een directe lijn van een wind- of zonnepark verkrijgen. Dit onderscheid met netgekoppelde systemen is gemaakt omdat het aantal CO₂-vrije vollasturen, de aansluitkosten op het elektriciteitsnet en de elektriciteitsprijzen in beide gevallen verschillend zijn. Voor de nieuwe categorie geldt dat voor de gebruikte elektriciteit geen SDE++-subsidie mag zijn verstrekt.

‘Ik ben blij dat er een fors budget beschikbaar is voor de opschaling van hernieuwbare energie en andere duurzame maatregelen’, stelt minister Jetten voor Klimaat en Energie. ‘Dat is niet alleen nodig om sneller te verduurzamen en onze klimaatdoelen te halen. Maar ook om onze afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk af te bouwen.’

Tot en met oktober
De subsidie is dit jaar extra lang geopend, te weten voor een periode van 3,5 maand: van 28 juni tot 6 oktober 2022.

Openstellingsronde SDE++ 2022

Fasegrenzen

28 juni 9.00 uur - 11 juli 17.00 uur

65 euro per ton CO2

11 juli 2022 17.00 uur - 29 augustus 17.00 uur

75 euro per ton CO2

29 augustus 17.00 uur - 12 september 17.00 uur

105 euro per ton CO2

12 september 17.00 uur - 16 september 17.00 uur

165 euro per ton CO2

26 september 17.00 tot 6 oktober 17.00 uur

300 euro per ton CO2

In 2023 wordt er volgens minister Jetten overigens naar gestreefd om in 2023 de gehele openstelling van de SDE++ voor de zomer te laten plaatsvinden.

Geen hekjes
Vanaf 2023 zullen er ook hekjes in de SDE++ geplaatst worden om te zorgen dat alle technieken afdoende aan bod komen, zoals duurzame warmte.

Door het hogere openstellingsbudget in 2022 en de plafonds voor CO2-afvang en -opslag (ccs), hernieuwbare elektriciteit en geavanceerde hernieuwbare brandstoffen maken volgens de minister ook zonder hekjes projecten voor duurzame warmte in 2022 een goede kans op subsidie.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten