Solar Magazine - Eindadvies SDE++ 2022: verhoog subsidie zon-pv vanwege stijgende kosten zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Eindadvies SDE++ 2022: verhoog subsidie zon-pv vanwege stijgende kosten zonnepanelen
© KiesZon

Eindadvies SDE++ 2022: verhoog subsidie zon-pv vanwege stijgende kosten zonnepanelen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert minister Jetten de basisbedragen voor zonnepanelen voor de SDE+ 2022 minder ver te verlagen. Het PBL heeft de subsidie verhoogd ten opzichte van het conceptadvies.

Net als andere jaren heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar aanleiding van de tijdens de marktconsultatie binnengekomen reacties op het conceptadvies over de openstelling van de Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) in samenwerking met TNO en DNV een eindadvies opgesteld. In het eindadvies zijn de basisbedragen voor zon-pv verhoogd ten opzichte van het conceptadvies. De basisbedragen voor de SDE++ 2022 worden echter pas definitief als minister Jetten van Klimaat en Energie deze officieel publiceert in de Staatscourant.

Van 7 naar 10 subsidiecategorieën
Ten opzichte van het conceptadvies voor de SDE++ 2022 heeft het PBL voorgesteld om het aantal subsidiecategorieën uit te breiden naar 10 stuks. Die verruiming komt voort uit het feit dat het PBL voor systemen groter dan 15 megawattpiek een aparte categorie voorstelt.

  • Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek, gebouwgebonden
  • Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek grondgebonden
  • Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek drijvend op water
  • Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, gebouwgebonden 
  • Zon-pv 1-15 megawattpiek, grondgebonden 
  • Zon-pv ≥ 15 megawattpiek, grondgebonden 
  • Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, drijvend op water 
  • Zon-pv 1-15 megawattpiek, zonvolgend op land 
  • Zon-pv ≥ 15 megawattpiek, zonvolgend op land 
  • Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, zonvolgend op water​​

Prijzen zonnepanelen gestegen
In het conceptadvies SDE++ 2022 werd geadviseerd om voor het opstellen van het eindadvies SDE++ 2022 de prijzen van zonnepanelen opnieuw te beoordelen. Sinds het conceptadvies is de prijs van zonnepanelen gestegen. Het PBL hierover: ‘De kostenstijging is grotendeels toe te schrijven aan verhoogde transportkosten, maar ook schaarste van materialen heeft de prijzen doen stijgen. Met dit in ogenschouw is voor 2021 een moduleprijs bepaald van 250 euro per kilowattpiek. Dit is 30 euro per kilowattpiek hoger dan in het eindadvies SDE++ 2021 en het conceptadvies SDE++ 2022. In het algemeen blijven we aannemen dat de langjarige trend van kostendaling voor pv door zal gaan.’

De kosten voor zonnepanelen worden door het PBL voor medio 2023 geschat op 215 euro per kilowattpiek, voor medio 2024 op 200 euro per kilowattpiek en voor medio 2025 op 190 euro per kilowattpiek. Dat is exclusief inflatiecorrectie en schaalvoordeel.

In onderstaande tabel is te zien dat vanwege de hogere zonnepaneelprijzen de door het PBL voorgestelde basisbedragen zijn verhoogd. Enkel voor de voorgestelde subsidie voor pv-systemen groter dan 15 megawattpiek is het geadviseerde basisbedrag verlaagd, te weten met 4 procent.

Categorie (euro per kilowattuur)

Conceptadvies
2022

Eindadvies
2022

Wijziging

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek, gebouwgebonden

0,0667

0,0705

+ 6%

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek grondgebonden

0,0631

0,0677

+ 7%

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek drijvend op water

0,0631

0,0784

+ 24%

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, gebouwgebonden 

0,0620

0,0645

+ 4%

Zon-pv 1-15 megawattpiek, grondgebonden 

0,0548

0,0551

+ 1%

Zon-pv ≥ 15 megawattpiek, grondgebonden 

0,0548

0,0524

- 4%

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, drijvend op water 

0,0639

0,0646

+ 1%

Zon-pv 1-15 megawattpiek, zonvolgend op land 

0,0548

0,0551

+ 1%

Zon-pv ≥ 15 megawattpiek, zonvolgend op land 

0,0548

0,0524

- 4%

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, zonvolgend op water​​

0,0639

0,0646

+ 1%

Ter vergelijking: de maximale subsidiebedragen voor zon-pv in de SDE+ 2021 bedroegen 5,9 tot 7,24 eurocent per kilowattuur. Daarmee gaat de subsidie in 2022 met maximaal 11 procent omlaag. Voor kleine systemen met zonnepanelen op water wordt de subsidie ten opzichte van de SDE++ 2021 echter verhoogd, te weten met 14 procent.

Vollasturen
Onderstaande tabel bevat het door PBL aantal geadviseerde vollasturen per subsidiecategorie. Wegens de verwachte systeemdegradatie is het aantal vollasturen vanaf jaar 16 lager.

Categorie (euro per kilowattuur)

Jaren 1-15

Jaren 16-20

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek, gebouwgebonden

900

845

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek grondgebonden

950

890

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek drijvend op water

950

890

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, gebouwgebonden 

900

845

Zon-pv 1-15 megawattpiek, grondgebonden 

950

890

Zon-pv ≥ 15 megawattpiek, grondgebonden 

950

890

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, drijvend op water 

950

890

Zon-pv 1-15 megawattpiek, zonvolgend op land 

1.045

975

Zon-pv ≥ 15 megawattpiek, zonvolgend op land 

1.045

975

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, zonvolgend op water​​

1.190

1.110

Geen aparte categorie agri-pv
Tot slot adviseert het PBL om geen aparte categorie voor agri-pv in te voeren. In de meeste projecten gaat het tot dusver om klein fruit en worden de zonnepanelen boven of tussen de gewassen geplaatst. ‘Deze wijze van bevestiging vraagt om een niet-standaard onderconstructie die doorgaans duurder is’, aldus het PBL. ‘Bovendien is het voor de gewassen belangrijk om nog voldoende zonlicht te krijgen, waardoor de lichtdoorlaatbaarheid van de pv-panelen groter is dan normaal en de elektriciteitsopbrengst per oppervlakte-eenheid minder. Aan de andere kant zijn er ook voordelen wat de oogst betreft: een meer gelijkmatige temperatuur tussen dag en nacht, minder felle zoninstraling op het gewas en bescherming tegen bijvoorbeeld hagel. In de marktconsultatie is de suggestie gedaan om voor dit type systemen een aparte SDE++-categorie te definiëren. Omdat het afwegen van de meerkosten van dit systeem tegen de meeropbrengsten lastig is, wordt zo’n categorie in SDE++ 2022 niet geadviseerd.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Solarwatt zoekt:

International Marketing & Communication Manager

Fulltime (40 uur) - Tiel, 4004 JP, 25
SolarNRG zoekt:

Werkvoorbereider Zakelijk

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!