Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
De balans van 4 jaar oppositie voeren en regeren onder Rutte III: zonne-energie niet meer weg te denken
© Elian Kars | Dreamstime.com

De balans van 4 jaar oppositie voeren en regeren onder Rutte III: zonne-energie niet meer weg te denken

Het is vaste prik bij verkiezingen: het opmaken van de balans van het huidige kabinetsbeleid. Maar wat vinden de energiewoordvoerders van de huidige Tweede Kamerfracties nu hun belangrijkste prestatie?

De redactie van Solar Magazine vroeg het aan Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Agnes Mulder (CDA), Matthijs Sienot (D66), Tom van der Lee (GroenLinks), Lammert van Raan (Partij voor de Dieren), William Moorlag (PvdA), Sandra Beckerman (SP) en Mark Harbers (VVD).

Carla Dik-Faber (ChristenUnie): trots op zonneladder
De Tweede Kamer nam in oktober 2018 een motie aan van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) die voorziet in een nationaal afwegingskader en een zonneladder voor zonne-energieprojecten, en meer specifiek voor zonneparken. Faber is nog altijd trots op die motie: ‘De zonneladder heeft niet alleen een plek gekregen in de Gedragscode Zon op Land, maar is ook een nationaal afwegingskader voor de inpassing van zonne-energie. Decentrale overheden zijn aangemoedigd om ruimtelijk beleid te maken voor de inpassing van zonne-energie, inclusief een participatietraject met omwonenden. Dat is een steun in de rug voor energiecoöperaties en vergroot het draagvlak voor zonne-energieprojecten. Ook worden netbeheerders bij de locatiekeuze betrokken. Als resultaat van de motie is zon-op-dak gunstiger in de subsidieregelingen geworden, stelt het Rijk vastgoed (gebouwen en gronden) beschikbaar voor zonnepanelen en krijgen gemeenten mogelijkheden om zon-op-dak te verplichten.’

Agnes Mulder (CDA): meer middelen gecreëerd voor energiecoöperaties
De Tweede Kamer stemde afgelopen december in grote meerderheid voor het amendement van Agnes Mulder (CDA) en Matthijs Sienot (D66) om het budget van de nieuwe postcoderoossubsidie voor zonnepanelen met 63 miljoen euro te verhogen tot 100 miljoen euro. Het amendement is tekenend voor de inzet van Mulder de afgelopen 4 jaar om de burger te betrekken bij de energietransitie. ‘Als woordvoerder mocht ik de onderhandelingen doen voor het Klimaatakkoord en was ik mede-indiener van de Klimaatwet’, blikt Mulder zelf terug. ‘Door mijn inzet zijn er meer middelen beschikbaar gekomen voor energiecoöperaties en is de regeling voor hen versimpeld.’

Matthijs Sienot (D66): extra geld zon-op-dak grootste prestatie
Door de overtekening van de najaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) visten in december 2019 ten minste 6.000 zonnestroomprojecten, goed voor zo'n 2,6 gigawattpiek, achter het net. Matthijs Sienot van D66 was een van de kartrekkers om in het voorjaar van 2020 daarom 2 miljard euro extra budget beschikbaar te stellen. ‘Ik ben er ontzettend trots op dat het gelukt is om samen met de coalitiepartijen miljarden SDE+-subsidies vrij te spelen om zo de 6.000 zonne-energieprojecten toch te kunnen realiseren. Goed voor goedkope, schone stroom voor 1 miljoen huishoudens.’

Tom van der Lee (GroenLinks): hulp geboden bij problemen netcapaciteit
De Tweede Kamer nam vorig jaar februari 3 amendementen van GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee aan om de schaarste aan transportcapaciteit op het Nederlandse stroomnet te bestrijden met een opknipverbod voor zonneparken, cable pooling en een extra aansluitmethode.

Van der Lee hier nu over: ‘Deze amendementen op de Elektriciteitswet droegen bij aan het oplossen van alle netcapaciteitsproblemen. Hierdoor kunnen ook meer zonne-energieprojecten worden gerealiseerd.’

Lammert van Raan (Partij voor de Dieren): meer geld in SDE+
Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren is vooral trots op zijn inzet om de hoeveelheid geld die beschikbaar is voor de uitrol van zonne-energie te verhogen. ‘De Partij voor de Dieren heeft de uitgaven van de SDE+-subsidies beïnvloed, zodat er meer geld naar zon kan gaan. Zo hebben we subsidies voor houtige biomassa aan banden gelegd. Elke euro die niet naar houtige biomassa gaat, kan naar zonne-energie gaan. Daarnaast hebben we als partij getracht om de 680 miljoen euro die van de SDE+ naar de algemene middelen was overgeheveld terug te brengen naar de SDE+. Helaas kregen we geen meerderheid voor dit voorstel. Tot slot wil de Partij voor de Dieren dat de subsidies voor CO2-opslag naar zon en wind gaan. Tevens ondersteunen we zowel nationaal als lokaal de verdere uitrol van zonne-energie op daken, waaronder steun aan de zonneladder.’

William Moorlag (PvdA): positie zon op daken verbeterd
William Moorlag van de Partij voor de Arbeid (PvdA) kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen 4 jaar in de Tweede Kamer en in het bijzonder op de komst van de Klimaatwet. ‘De Klimaatwet, oorspronkelijk het initiatief van PvdA en GroenLinks, is met brede steun in de Tweede Kamer aangenomen en vormt daardoor een stevige basis voor het klimaatbeleid. Druk vanuit de Tweede Kamer heeft bijgedragen om de afbouw van de salderingsregeling te vertragen. Verder heeft zon-op-daken een gunstiger plek in de SDE+-rangorde gekregen. Dat draagt bij aan zuinig, multifunctioneel gebruik van schaarse ruimte.’

Sandra Beckerman (SP): collectief zonnepanelen plaatsen gestimuleerd
Sandra Beckerman van de SP heeft zich in de afgelopen 4 jaar sterk gemaakt voor het beschikbaar maken van zonne-energie voor alle burgers en daar is zij dan ook het meest trots op. ‘Inderdaad op onze voorstellen om collectief zonnepanelen te plaatsen op ieder dak, gecombineerd met een masterplan isolatie. Deze voorstellen werden keer op keer weggestemd, maar hierdoor is wel bij andere partijen het besef gekomen dat hier een enorm onbenut potentieel ligt. Helaas willen andere partijen dit realiseren door het verstrekken van leningen, waarmee veel huishoudens hoge, langlopende schulden moeten aangaan. Wij doen dit gratis, doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).’

Mark Harbers (VVD): blij met opmars zonne-energie
Mark Harbers van regeringspartij VVD kijkt met genoegen naar de enorme opmars die zonne-energie heeft gemaakt in de afgelopen 4 jaar. ‘Waarbij mede door de subsidiëring de kosten dalen en de prestaties toenemen. Dit wordt ook weerspiegeld in de biedingen in de Regionale Energiestrategieën (RES’en), waarin ook een verschuiving van wind- naar zonne-energie is te zien. De grote uitdaging wordt nu om dit ook een plek te geven in een (versterkt) elektriciteitsnet, zodat ook de principes van de zonneladder – zoals voorkeur voor “zon-op-dak” boven “zon-op-land” – meer kunnen worden toegepast.’

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Juni 2021

Platform Preventie Valgevaar: ‘Wettelijke veiligheidseisen massaal genegeerd’ Inspectie SZW controleert dit jaar gericht op veilig werken op hoogte bij installatie zonnepanelen Kant-en-klare oplossing voor uitbannen dwangarbeid...
Vacatures
Zon Advies Nederland zoekt:

Commercieel administratief medewerker(st)er

Fulltime (40 uur) - 6662 NG
Autarco zoekt:

Back-end developer

32-40 uur - Eindhoven (Strijp-S)
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!